ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Acta Oncologica Turcica
Tail Gut Kisti – Retrorektal Kitlenin Nadir Bir Sebebi: Vaka Takdimi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2015; 48(2): 86-89 | DOI: 10.5505/aot.2015.03016

Tail Gut Kisti – Retrorektal Kitlenin Nadir Bir Sebebi: Vaka Takdimi

Ümit Özçelik1, Hüseyin Yüce Bircan1, Halime Çevik2, Şemsi Altaner3, Alp Demirağ1
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

Tail gut kistleri embriyonik hindgut kalıntılarından gelişen ve retrorektal bölgede yerleşen nadir konjenital lezyonlar olup sıklıkla orta yaşlı kadınlarda perirektal semptomlarla kendilerini gösterirler. Her ne kadar tail gut kistleri benign konjenital lezyonlar olsa da nadiren malign transformasyon bildirilmiştir. Bu vaka takdiminde hastaneye 2 aydır olan asemptomatik palpabl perirektal kitle ile başvuran 48 yaşında bir bayan hastayı sunduk. Tail gut kistinin radyolojik görünümü 3 lobülden oluşmakta idi ve kombine perineal ve abdominal yaklaşım ile başarılı bir şekilde eksize edildi.

Anahtar Kelimeler: Retrorektal hamartoma, enterik kistler, perirektal kitle

Tail Gut Cyst - A Rare Cause of Retrorectal Mass: Case Report

Ümit Özçelik1, Hüseyin Yüce Bircan1, Halime Çevik2, Şemsi Altaner3, Alp Demirağ1
1Baskent University School Of Medicine, Department Of General Surgery, Istanbul
2Baskent University School Of Medicine, Department Of Radiology, Istanbul
3Baskent University School Of Medicine, Department Of Pathology, Istanbul

Tail gut cysts are rare congenital lesions located in retrorectal area arising from the vestiges of the embryonic hindgut and often present in middle-aged women with perirectal symptoms. Although tail gut cysts are usually benign congenital lesions, malignant transformation has been rarely reported. In this case report we present a 48 year-old woman who was admitted to hospital with an asymptomatic palpable perirectal mass for two months. The radiological appearance of tail gut cyst was three lobulated and it was successfully excised with combined perineal and abdominal approaches.

Keywords: Retrorectal hamartoma, enteric cysts, perirectal mass

Ümit Özçelik, Hüseyin Yüce Bircan, Halime Çevik, Şemsi Altaner, Alp Demirağ. Tail Gut Cyst - A Rare Cause of Retrorectal Mass: Case Report. Acta Oncol Tur.. 2015; 48(2): 86-89

Sorumlu Yazar: Ümit Özçelik, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale