ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
ACTA ONCOLOGICA TURCICA - Acta Oncol Tur.: 56 (1)
Cilt: 56  Sayı: 1 - 2023
ARAŞTIRMA
1.
Gastrointestinal Sistemin Primer ve Sekonder Hematolenfoid Neoplazileri: Tek Merkez Deneyimi.
Primary and Secondary Hematolymphoid Neoplasms of the Gastrointestinal Tract: A Single Institute Experience.
Beril Güler
doi: 10.5505/aot.2023.68916  Sayfalar 1 - 12

2.
Türkiye'nin Güneyindeki Kadın Sağlık Çalışanlarının Meme ve Rahim Ağzı Kanseri Konusundaki Farkındalık, Davranış ve Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Awareness, Behavior, and Knowledge Levels of Female Healthcare Professionals About Breast and Cervical Cancer in Southern Turkey
Mehmet Esat Duymuş, Hülya Ayık Aydın
doi: 10.5505/aot.2023.60376  Sayfalar 13 - 26

3.
Kronik Miyelomonositik Lösemi Hastalarının Özellikleri ve Tedavi Yanıtları: Tek Merkez Deneyimi
Characteristics and Outcome of Patients with Chronic Myelomonocytic Leukemia: Experience of a Single Center
Burcu Aslan Candır, Ersin Bozan, Samet Yaman, Sema Seçilmiş, Semih Başcı, Tuğçe Nur Yiğenoğlu, Merih Kızıl Çakar, Mehmet Sinan Dal, Fevzi Altuntaş
doi: 10.5505/aot.2023.20082  Sayfalar 27 - 32

4.
Risk Faktörleri Varlığında Önemi Belirsiz Monoklonal Gammopati ve Smoldering Multiple Myeloma Tanısında Kullanılan Serum İmmünfiksasyon Elektroforezi ve Serum Serbest Hafif Zincir Ölçümlerinin Eş Zamanlı Değerlendirilmesi
Simultaneous Evaluation of Serum Immunofixation Electrophoresis and Serum Free Light Chain Measurements Used in the Diagnosis of Monoclonal Gammopathy and Smoldering Multiple Myeloma of Uncertain Significance in the Presence of Risk Factors
İrem Öner, Fatih Sackan, Ali Ünal
doi: 10.5505/aot.2023.32650  Sayfalar 33 - 45

5.
Ürik Asit ve Multiple Miyeloma, Keşfedilmemiş İlişki
Uric Acid and Multiple Myeloma, Unexplored Association
Murat Kaçmaz, Semih Başcı, Samet Yaman, Burcu Aslan Candir, Sema Seçilmiş, Gül Ilhan, Tuğçe Nur Yiğenoğlu, Merih Kızıl Çakar, Mehmet Sinan Dal, Fevzi Altuntaş
doi: 10.5505/aot.2023.25901  Sayfalar 46 - 52

6.
Prostat Kanserinde ADC Değerleri ile Gleason Skoru Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
The Evaluation of the Relationship Between ADC Values and Gleason Score in the Prostate Cancer
Şehnaz Tezcan, Funda Ulu Öztürk
doi: 10.5505/aot.2023.81488  Sayfalar 53 - 59

7.
Nörofibromatozis Tip 1 ve Tip2 (NF1 ve NF2): Hastaların Moleküler Genetik Profilleri
Neurofibromatosis Type 1 and Type2 (NF1 and NF2): Molecular Genetic Profiles of the Patients
Abdullatif Bakır, Vehap Topçu, Büşranur Çavdarlı
doi: 10.5505/aot.2023.10692  Sayfalar 60 - 65

8.
İbandronik Asid ve Zoledronik Asidin Kemik Metastazlı Meme Kanserli Hastalardaki Progresyonsuz Sağkalım Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Effects of Ibandronic Acid and Zoledronic Acid on Progression-free Survival in Patients with Bone Metastatic Breast Cancer
Elanur Karaman, Savaş Volkan Kişioğlu
doi: 10.5505/aot.2023.82346  Sayfalar 66 - 73

9.
Kutanöz Skuamöz Hücreli Karsinom: Genç Yetişkinlere Karşı Ayrımcı Bir Kanser Türü
Cutaneous Squamous Cell Carcinoma: A Type Of Cancer That Discriminates Against Young Adults
Zeynep Gülsüm Güç, Hasan Güç
doi: 10.5505/aot.2023.61582  Sayfalar 74 - 80

10.
Metastatik Safra Yolu Kanseri Olan Yaşlı Hastalarda Optimal Tedavi Yaklaşımları ve Prognostik Faktörler
The Optimal Treatment Approaches and Prognostic Factors In Elderly Patients with Advanced Stage Biliary Tract Tumors
Sabin Göktaş Aydın, Burçin Çakan Demirel, Ahmet Bilici, Cansu Yilmaz, Atakan Topçu, Musa Barış Aykan, Seda Kahraman, Muhammed Mustafa Atcı, Ilgın Akbıyık, Fahri Akgül, Ömer Fatih Ölmez, Ahmet Aydın
doi: 10.5505/aot.2023.03708  Sayfalar 81 - 89

LookUs & Online Makale