ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
ACTA ONCOLOGICA TURCICA - Acta Oncol Tur.: 54 (3)
Cilt: 54  Sayı: 3 - 2021
ARAŞTIRMA
1.
Herediter Meme-Over Kanseri ve BRCA1/ BRCA2 Varyantları: Tek Merkez Deneyimi
Hereditary Breast-Ovarian Cancer and BRCA1 / BRCA2 Variants: A Single Center Experience
Alper Gezdirici, Ezgi Gökpınar İli, Banu Değirmenci, Aydeniz Aydın Gümüş, Gizem Özdemir, Nihan Alişya Erman, Cüneyd Yavaş
doi: 10.5505/aot.2021.25348  Sayfalar 264 - 272

2.
Moleküler Karakterizasyonla Tespit Edilen Germline ve Somatik RET Mutasyonlarının Kanserdeki Önemi ve Çeşitliliği
Molecular Characterization Reveals the Importance and Diversity of Germline and Somatic RET Mutations in Cancer
Ibrahim Şahin, Haktan Bağış Erdem
doi: 10.5505/aot.2021.25932  Sayfalar 273 - 280

3.
Metastatik Küçük Hücre Dişi Akciğer Kanseri Hastalarinin İkinci veya İleri Sıra Tedavisinde İmmünoterapinin Gerçek Yaşam Analizi
Real-life Analysis of Immunotherapy as the Second or Later Lines Treatment in Patients with Metastatic Non-small Cell Lung Cancer
Sabin Göktaş Aydın, Özgür Açıkgöz, Yasin Kutlu, Ahmet Bilici, Jamshid Hamdard, Ömer Fatih Ölmez, Özcan Yıldız
doi: 10.5505/aot.2021.26576  Sayfalar 281 - 290

4.
Lenfomada Otolog Kök Hücre Transplantasyonu için BEAM ve BuCyE Hazırlama Rejimlerinin Karşılaştırması: Tek Merkez Deneyimi
A Comparison of the BEAM and BuCyE Conditioning Regimens for Autologous Stem Cell Transplantation in Lymphoma: A Single-Center Experience
Hikmettullah Batgi, Semih Başcı, Samet Yaman, Bahar Uncu Ulu, Tuğçe Nur Yiğenoğlu, Mehmet Sinan Dal, Merih Kızıl Çakar, Fevzi Altuntaş
doi: 10.5505/aot.2021.81084  Sayfalar 291 - 297

5.
Başlangıç Nötrofil-Lenfosit Oranının Standart Eşzamanlı Kemoradyoterapi ile Tedavi Edilen Glioblastoma Multiforme Hastalarının Sonuçları Üzerine Etkisi
Impact of Baseline Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio on Outcomes of GlioblastomaMultiforme Patients Treated with Standart Concurrent Chemoradiotherapy
Berna Akkuş Yıldırım, Ayse Kotek Sedef, Erkan Topkan, Ahmet Taner Sümbül
doi: 10.5505/aot.2021.81598  Sayfalar 298 - 307

6.
Glioblastomda Kurtarma Tedavi Seçenekleri: Erken Nükslerde Re-operasyon Katkı Sağlar mı?
Salvage Treatment Options for Glioblastoma: Is Re-operation Beneficial in Early Recurrence?
Halil Cumhur Yıldırım, Emine Sedef Akovalı, Meltem Dağdelen, Rahsan Kemerdere, Cihan Isler, Atakan Demir, Taner Tanriverdi, Ali Metin Kafadar, Mustafa Uzan, Ömer Uzel
doi: 10.5505/aot.2021.55707  Sayfalar 308 - 317

7.
COVID-19 Pandemisi Sürecinin Baş Boyun Kanserleri Pratiğine Etkisi – Üçüncü Basamak Sağlık Merkezi Deneyimi
The Impact of the COVID-19 Pandemic on Head and Neck Cancer Practice - Tertiary Health Care Center Experience
Arzubetül Duran, Ayca Ant, Tuncay Tunçcan, Caner Kılıç, Elif Akyol Şen, Burcu Vural, Samet Özlügedik
doi: 10.5505/aot.2021.46762  Sayfalar 318 - 327

8.
Kolon Kanseri Hastalarında Lenf Nodu Durumunu Görüntülemede Preoperatif Bilgisayarlı Tomografinin Doğruluğu
Accuracy of Preoperative Computed Tomography for Lymph Node Status Screening in Colon Cancer
Mustafa Taner Bostancı, Ibrahim Yilmaz, Yeliz Akturk, Aysun Gökçe, Mehmet Saydam, Işıl Esen Bostancı
doi: 10.5505/aot.2021.37790  Sayfalar 328 - 334

9.
Malign Meme Lezyonlarının Saptanmasında Kan Akışı Özelliklerinin Prediktif Rolü: Prospektif Bir Çalışma
Predictive Role of Blood Flow Characteristics in the Detection of Malignant Breast Lesions: a Prospective Study
Ela Kaplan, Sabri Özdaş, Mehmet Şirik
doi: 10.5505/aot.2021.47135  Sayfalar 335 - 343

10.
Ekstrapulmoner Malign Neoplazm Tanılı Yaşlı Hastaların PET/BT Görüntülerinde İnsidental Pulmoner Bulguların Sıklığı
Frequency of Incidental Pulmonary Findings Detected on PET/CT Images of Elderly Patients Diagnosed with Extrapulmonary Malignant Neoplasm
Sibel Göksel, Dilek Karadoğan
doi: 10.5505/aot.2021.30164  Sayfalar 344 - 351

11.
Hodgkin Lenfoma Hastalarında Kemik İliği Tutulumunu Değerlendirmede FDG-PET/BT’nin Prediktif Değeri: Tek Merkez Deneyimi
The Predictive Value of FDG-PET / CT in Assessing Bone Marrow Involvement in Hodgkin Lymphoma Patients; A Single Center ExperiencIe
Merih Reis Aras, Murat Albayrak, Abdulkerim Yıldız, Senem Maral, Hacer Berna Afacan Öztürk, Pınar Akyol, Mesut Tiglioglu, Buğra Sağlam, Fatma Yılmaz
doi: 10.5505/aot.2021.08941  Sayfalar 352 - 357

12.
Malign Mezotelyomada Potansiyel Yeni Prognostik Faktörler: Sistemik İnflamatuar İndeksler (SII) ve Albümin-Globulin Oranı (AGO)
Potential Novel Prognostic Factors in Malign Mesothelioma: Systemic Inflammatory Indices (SII) & Albumin-to-Globulin Ratio (AGR)
Serdar Karakaya, İbrahim Karadağ, Mutlu Dogan, Necati Alkış
doi: 10.5505/aot.2021.58815  Sayfalar 358 - 366

OLGU SUNUMU
13.
İnfundibular Kraniofaringiomanın MR Görüntüleme Bulguları: İki Olgu Sunumu
MRI Findings of Infundibular Craniopharyngioma: Two Case Reports
Özkan Ünal, Salih Çırak, Ercan Bal
doi: 10.5505/aot.2021.83788  Sayfalar 367 - 371

LookUs & Online Makale