ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
ACTA ONCOLOGICA TURCICA - Acta Oncol Tur.: 54 (2)
Cilt: 54  Sayı: 2 - 2021
ARAŞTIRMA
1.
Meme kanserinin Dinamik MRG bulguları ile prognostik faktörleri arasındaki ilişki
Relationship between Dynamic MRI findings and the prognostic factors of breast cancer
Hale Aydın, Bahar Güner, Işıl Esen Bostancı, Almila Coşkun Bilge, Zarife Melda Bulut, Bilgin Arıbaş, Lütfi Doğan, Mehmet Ali Gülçelik
doi: 10.5505/aot.2021.60252  Sayfalar 128 - 140

2.
Tiroidin Benign Lezyonları, Benign ve Malign Tümörlerinde HBME1, PAX8, CD56 ve CITED1 Ekspresyonun Değerlendirilmesi
The Expression of HBME1, PAX8, CD56 and CITED1 in Benign Lesions, Benign and Malignant Tumors of Thyroid
Gamze Erkılınç, Sezer Kulaçoğlu
doi: 10.5505/aot.2021.26818  Sayfalar 141 - 151

3.
Primer Santral Sinir Sistem Lenfomalarında Otolog Kök Hücre Nakli İle Konsolidasyon Sonuçları
Consolidation With Autologous Stem Cell Transplantation In Patients With Primary Central Nervous System Lymphoma
Bahar Uncu Ulu, Derya Şahin, Tuğçe Nur Yiğenoğlu, Tahir Darçın, Mehmet Bakırtaş, Semih Başcı, Jale Yıldız, Dicle İskender, Nuran Ahu Baysal, Merih Kızıl Çakar, Mehmet Sinan Dal, Fevzi Altuntas
doi: 10.5505/aot.2021.09821  Sayfalar 152 - 158

4.
BCR / ABL-Negatif Kronik Miyeloproliferatif Neoplazlı Hastalarda Kemik Mineral Dansitometrisi Ölçümlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Bone Mineral Densitometry Measurements in Patients with BCR/ABL-Negative Chronic Myeloproliferative Neoplasm
Aysun Şentürk Yıkılmaz, Sema Akıncı, Şule Mine Bakanay, Selin Küçükyurt Kaya, İmdat Dilek
doi: 10.5505/aot.2021.72324  Sayfalar 159 - 165

5.
Kolon Kanserinde Lenfovaskuler ve Perinoral Invazyonun Prognostik Onemi
Prognostic Value of Lymphovascular and Perineural Invasion in Colon Cancer
Cemil Yüksel, Serdar Çulcu, Afig Gojayev, Salim Demirci, Ali Ekrem Ünal
doi: 10.5505/aot.2021.23540  Sayfalar 166 - 174

6.
Jukstakortikal Kondrosarkom: 52 Vakanın Analizi
Juxtacortical Chondrosarcoma: Analysis of 52 Cases
Recep Öztürk, Kamil Amer, Emin Kürşat Bulut, Mahmut Nedim Aytekin
doi: 10.5505/aot.2021.64497  Sayfalar 175 - 180

7.
Radyoterapi Uygulanan Prostat Kanseri Hastalarında Tedavi Süresince Laksatif Kullanımının Rektum Hacim ve Dozlarına Etkisi
The Effects of Laxative Use on Rectum Volume and Doses During Radiotherapy in Patients With Prostate Cancer
Evrim Duman, Neslihan Atabek, Yılmaz Bilek
doi: 10.5505/aot.2021.15493  Sayfalar 181 - 188

8.
Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma’da CD10, BCL-6 and MUM-1 Markerların Ekspresyonu ve Prognoz Üzerine Etkisi
Expression of CD10, BCL-6 and MUM-1 Markers and Their Effects on Prognosis in Diffuse Large B Cell Lymphoma
Ahmet Yozgat, Benan Kasapoğlu, Nalan Akyürek, Aytuğ Üner
doi: 10.5505/aot.2021.35403  Sayfalar 189 - 197

9.
Meme kanseri hastalarında Kinezyofobinin Hayat Kalitesi, Komorbidite ve diğer klinik özellikler ile ilişkisi
Kinesiophobia in Breast Cancer Survivors and its Relationship with Quality of Life, Comorbidity, and other clinical parameters
İsmihan Sunar, Veli Sunar
doi: 10.5505/aot.2021.38243  Sayfalar 198 - 205

10.
Kronik Myeloproliferatif Neoplazi Tanılı Hastalarda Klinik Özellikler ve Hastalık Karakteristikleri: 11 yıllık tek merkez deneyimi
Disease and Clinical Characteristics of Patients with Chronic Myeloproliferative Neoplasms: 11-year single center experience
Pınar Akyol, Abdulkerim Yıldız, Hacer Berna Afacan Öztürk, Senem Maral, Merih Reis Aras, Fatma Yılmaz, Buğra Sağlam, Mesut Tiglioğlu, Murat Albayrak
doi: 10.5505/aot.2021.93357  Sayfalar 206 - 216

11.
Reprodüktif Dönemdeki Kadınlarda Epitelial Over Kanserleri İçin Tam Kan Sayımı İnflamatuar Parametrelerin Prediktif Değeri
Predictive Value of Complete Blood Count Inflammatory Parameters for Epithelial Ovarian Cancers in Women During Reproductive Period
Hilal Korkmaz, Mustafa Akşar, Halis Doğukan Özkan, Vakkas Korkmaz, Nurettin Boran
doi: 10.5505/aot.2021.30922  Sayfalar 217 - 223

12.
Otolog Hematopoetik Kök Hücre Mobilizasyonunda Biobenzer Filgrastim (Tevagrastim) İle Orjinal Filgrastimin (Neupogen)Karşilaştirilmasi (Tek Merkez Deneyimi)
The Comparison of the Biosimilar Filgrastim (Tevagrastim) and the Original Filgrastim (Neupogen) in the Autologous Hematopoetic Stem Cell Mobilization: A Single Center Experience
Merve Pamukçuoğlu, Ahmet Kürşad Güneş, Mehmet Ali Uçar, Funda Ceran, Mesude Falay, Gülsüm Özet, Simten Dağdaş
doi: 10.5505/aot.2021.45467  Sayfalar 224 - 232

13.
Allojenik hematopoietik kök hücre transplantasyonlu hastalarda sitomegalovirüs replikasyonu ve akut graft-versus-host hastalığı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Evaluation of the relationship between cytomegalovirus replication and acute graft-versus-host disease in patients with allogeneic hematopoietic stem cell transplantation
Duygu Mert, Alparslan Merdin, Bahar Uncu Ulu, Mehmet Sinan Dal, Merih Kızıl Çakar, Gülşen İskender, Sabahat Ceken, Tuğçe Nur Yiğenoğlu, Fevzi Altuntaş, Mustafa Ertek
doi: 10.5505/aot.2021.30643  Sayfalar 233 - 238

14.
Parosteal Osteosarkom: Radyolojik ve Prognostik Özellikler
Parosteal Osteosarcoma: Radiologic and Prognostic Features
Osman Emre Aycan, Muhammet Alptekin Kocaoğlu, Muhammet Coşkun Arslan, Muhammed Mert, Alper Köksal
doi: 10.5505/aot.2021.73549  Sayfalar 239 - 246

15.
Barrett's Özofagus ve Özofagus Kanserinde M30 ve M65'in İmmünohistokimyasal Olarak Değerlendirilmesi
Immunohistochemical Evaluation of M30 and M65 in Barrett’s Esophagus and Esophageal Cancer
İbrahim Karadağ, Serdar Karakaya, Gülçin Şimşek, Metin Uzman, Esin Beyan
doi: 10.5505/aot.2021.47715  Sayfalar 247 - 255

DAVETLI DERLEME
16.
Erken Evre Meme Kanseri Tedavisinde Gen İmzalarının Rolü
The Role of Gene Signatures on Treatment Decisions in Early-Stage Breast Cancer
Özlem Uysal Sönmez, Elif Şenocak Taşçı
doi: 10.5505/aot.2021.46693  Sayfalar 256 - 263

LookUs & Online Makale