ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
ACTA ONCOLOGICA TURCICA - Acta Oncol Tur.: 50 (3)
Cilt: 50  Sayı: 3 - 2017
ARAŞTIRMA
1.
Mesanenin Transisyonel Hücreli Olmayan Kanserleri: Tek Merkez Deneyimi
Non-transitional Cell Carcinoma of The Bladder: Single Center Experience
Gökmen Umut Erdem, Mutlu Doğan, Nebi Serkan Demirci, Yakup Bozkaya, Doğan Uncu, Nurullah Zengin
doi: 10.5505/aot.2017.83007  Sayfalar 187 - 194

2.
Malignitelerin korkulan komplikasyonu: Venöz tromboembolizm
Feared complication of malignancy: Venous thromboembolism
Funda Karaduman Yalçın, Ayşegül Şentürk, Ayşegül Karalezli, Ayşenur Soytürk, Elif Babaoğlu, Hatice Canan Hasanoğlu
doi: 10.5505/aot.2017.38258  Sayfalar 195 - 200

3.
Malign Biliyer Tıkanıklıkta Uygulanan Perkütan Biliyer Drenaj ve Stentleme Sonrası Erken Dönemde Bilirubin Seviyeleri
Early Bilirubin Levels Following Percutaneous Biliary Drainage and Stenting Performed for Malignant Biliary Obstruction
Mehmet Burak Çildağ, Ömer Faruk Kutsi Köseoğlu
doi: 10.5505/aot.2017.82905  Sayfalar 201 - 206

4.
Hematolojik Kanserli Hastaların Anksiyete, Depresyon ve Distres Yaşama Durumları
Distress, Anxiety and Depression in Patients Who Have Received Hematologic Cancer Diagnosis
Elif Çalışkan, Nermin Gürhan, Ali İrfan Emre Tekgündüz
doi: 10.5505/aot.2017.70298  Sayfalar 207 - 217

5.
Alternatif Bir Tedavi Seçeneği Terapötik Aferez Tanı ve Klinik Bazlı Yaklaşım 5 Yıllık Deneyim
Alternative Treatment Option Therapeutic Apheresis Diagnosis and Clinical Approach 5 Year Experience
Mehmet Hilmi Doğu, Sibel Kabukcu Hacıoğlu
doi: 10.5505/aot.2017.86158  Sayfalar 218 - 223

6.
Meme kanseri mi yoksa benign bir antite mi? İdyopatik granülomatöz mastit; Ultrason, diffüzyon MR ve dinamik kontrastlı MR özellikleri ve literatür derlemesi
Breast cancer or an insidious disease? Idiopathic granulomatous mastitis, its ultrasonographic, dynamic contrast-enhanced MR and diffusion MR characteristics with a literature review
Şehnaz Tezcan, Funda Ulu Öztürk, Nihal Uslu, Eda Yılmaz Akçay
doi: 10.5505/aot.2017.97268  Sayfalar 224 - 230

7.
Dirsek Ekleminde Onkolojik ve Onkolojik Dışı Nedenlere Bağlı Yapılan Modüler Endoprotez İle Rekonstrüksiyon Uygulamalarımız
Reconstruction with Modular Endoprosthesis in Elbow Joint due to Oncological and Non-Oncologic Causes
Güray Toğral, Bedii Şafak Güngör
doi: 10.5505/aot.2017.87049  Sayfalar 231 - 237

8.
Primer Sinovial Osteokondramotoziste Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları
Magnetic Resonance Imaging Findings of Primary Synovial Osteochondromatosis
Burcu Şahin, Elif Aktaş, Murat Arıkan, Güray Toğral, Nazan Çiledağ, Emrah Çağlar, Bilgin Kadri Arıbaş
doi: 10.5505/aot.2017.72792  Sayfalar 238 - 241

9.
Metastatik Malign Melanomda İpilimumab Tek Merkez Deneyimi
Experience One Center Of Ipilimumab in Metastatic Malign Melanoma
Ferit Aslan, Ömür Berna Öksüzoğlu, Fatih Yıldız, Hüseyin Kanmaz, Fatma Buğdaycı Başal, Emrah Eraslan, Erkan Erdur, Ahmet Özgen Yıldırım, Ülkü Yalçıntaş Arslan, Necati Alkış
doi: 10.5505/aot.2017.67799  Sayfalar 242 - 244

10.
Sezaryan Skarında ve Rektus Kası İçerisinde Görülen Endometriozis: 21 Olgunun Analizi ve Malignite Potansiyelinin Değerlendirilmesi
Endometriosis Within the Rectus Muscle and Cesarean Scar: Analysis of 21 Cases and Assessment Potential of Malignancy
Ahmet Karayiğit, Mehmet Akif Üstüner, Haluk Pulat, Cihangir Özarslan
doi: 10.5505/aot.2017.62634  Sayfalar 245 - 249

DAVETLI DERLEME
11.
Dev Hücreli Kemik Tümöründe Denosumab Tedavisinin Yeri: Literatürün Gözden Geçirilmesi
Denosumab Therapy in Giant Cell Bone Tumor: Review of Literature
Orhan Balta, Recep Kurnaz, Kürşad Aytekin, Murat Aşçı, Mete Gedikbaş, Bora Bostan
doi: 10.5505/aot.2017.46036  Sayfalar 250 - 258

OLGU SUNUMU
12.
Struma Ovari: İki Olgu Sunumu
Struma Ovarii: A Report of Two Cases
Funda Atalay, Gülay Bilir Dilek, Kadir Çetinkaya
doi: 10.5505/aot.2017.44366  Sayfalar 259 - 261

13.
Renal Hücreli Karsinomun Gingiva Metastazı: Nadir Bir Olgu Sunumu
Gingiva Metastasis of Renal Cell Carcinoma: A Rare Case Report
Erdem Öztürk, İsmail Selvi, Taha Numan Yıkılmaz, Halil Çağrı Aybal, Ayşegül Erol, Halil Başar
doi: 10.5505/aot.2017.66376  Sayfalar 262 - 265

14.
Fankoni Anemisi Olan Bir Allojenik Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılmış Hastada Akut Miyeloid Lösemi Gelişimi
Development of Acute Myelogenous Leukemia in an Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantated Patient with Fanconi Anemia
Alparslan Merdin, Jale Yıldız, Mehmet Sinan Dal, Merih Kızıl Çakar, Ali Hakan Kaya, Emre Tekgündüz, Aykut Onursever, Fevzi Altuntaş
doi: 10.5505/aot.2017.83997  Sayfalar 266 - 268

15.
Benign meme sitolojilerinde biyopsi tekrarı gerekli midir? – Nadir görülen bir gizli malignitenin olgu sunumu: marjinal zon lenfoma
Is re-biopsy necessary for benign breast cytology? – a case report of an occult rare malignancy: marginal zone lymphoma of the breast
Funda Ulu Öztürk, Şehnaz Tezcan, Nihal Uslu
doi: 10.5505/aot.2017.84856  Sayfalar 269 - 272

16.
İlginç radyolojik görünümü olan akciğer kanseri olgusu
Pulmonary cancer case with unique radiological findings
Mustafa Kuzucuoğlu
doi: 10.5505/aot.2017.98698  Sayfalar 273 - 275

17.
Retrorektal bölge anjiomyofibroblastomu: Olgu Sunumu
Angiomyofibroblastoma of the retrorectal region: a case report
Hülya Ayık Aydın, Alaattin Aydın, Muhittin Yaprak, Zeynep Bayramoğlu, Elif İnanç Gürer, Tayup Şimşek
doi: 10.5505/aot.2017.65365  Sayfalar 276 - 279

18.
Dosetaksel tedavisi ile ilişkili El Ayak Sendromu gelişen metastatik prostat kanserli bir hasta
Hand foot syndrome associated with docetaxel treatment in metastatic prostate cancer: A case report
Erdem Şen, İrem Öner, Özlem Ata
doi: 10.5505/aot.2017.58671  Sayfalar 280 - 282

LookUs & Online Makale