ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
ACTA ONCOLOGICA TURCICA - Acta Oncol Tur.: 49 (3)
Cilt: 49  Sayı: 3 - 2016
ARAŞTIRMA
1.
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center Nomogramının Anadolu’da Yaşayan Meme Kanseri Hastalarındaki Doğruluğu
The Accuracy of Memorial Sloan-Kettering Cancer Center Nomogram in Anatolian Breast Cancer Patients
Osman Erdoğan, Ulvi Murat Yüksel, Uğur Berberoğlu, Kaptan Gülben, Bülent Aksel, Osman Uyar, Müjdat Turan
doi: 10.5505/aot.2016.04127  Sayfalar 151 - 157

2.
Bethesda Kategori ÖBA/ÖBFL için Malignite Oranları: Tek Merkez Deneyimi
Malignancy Rates in Bethesda Category AUS/FLUS: Single Center Experience
Nuray Can, Semra Aytürk, Ebru Taştekin, Yavuz Atakan Sezer, Mehmet Çelik, Fulya Öz Puyan, Ufuk Usta, Sibel Güldiken, Funda Üstün, Buket Yılmaz Bülbül, Tülin Deniz Yalta, Nurtaç Sarıkaş
doi: 10.5505/aot.2016.98704  Sayfalar 158 - 163

3.
Lokalize Renal Kitle Nedeniyle Cerrahi Uygulanan Hastalarda Radikal Nefrektomi ile Nefron Koruyucu Cerrahinin Glomerüler Filtrasyon Oranı Üzerine Etkileri
The Effects of Radical Nephrectomy and Nephron Sparing Surgery on Glomerular Filtration Rate for the Patients who Underwent Surgery for Localized Renal Mass
Ahmet Güdeloğlu, Bülent Akdoğan, Haluk Özen
doi: 10.5505/aot.2016.93063  Sayfalar 164 - 169

4.
Fibula Yerleşimli Tümörlerde Klinik, Radyolojik ve Cerrahi Tuzaklar
Clinical, Radiological and Surgical Pitfalls in Fibular Tumors
Hasan Göçer, Alper Çıraklı, Halil Atmaca, Nevzat Dabak
doi: 10.5505/aot.2016.50251  Sayfalar 170 - 176

5.
Osteoid Osteoma Olgularımızın Bilgisayarlı Tomografi Rehberliğinde Radyofrekans Ablasyon ile Tedavisi
Our Experience in Osteoid Osteoma Patients Treated with Computed Tomography Guided Percutaneous Radiofrequency Ablation
Namık Kemal Altınbaş, Cemil Yağcı, Kerem Başarır
doi: 10.5505/aot.2016.08108  Sayfalar 177 - 184

6.
Metastatik Akciğer Kanseri Hastalarında Depresyon, Anksiyete, Cinsellik ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi
Evaluating Depression, Anxiety, Sexuality and Quality of Life in Metastatic Lung Cancer Patients
Yelda Varol, Umut Varol, Mustafa Değirmenci, Gönül Pişkin, Nuri Aşık, Murat Akyol, Tarık Salman, Utku Oflazoğlu, Yüksel Küçükzeybek, Ahmet Alacacıoğlu, Mustafa Oktay Tarhan
doi: 10.5505/aot.2016.27122  Sayfalar 185 - 191

7.
Üst ekstremite yerleşimli dev lipomlar
Giant lipomas of the upper extremity
Hasan Göçer, Nevzat Dabak, Alper Çıraklı
doi: 10.5505/aot.2016.37450  Sayfalar 192 - 196

8.
Yirmidokuz Kolon Kanserli Hastada Akciğer Metastezektomi: Tek Merkez Deneyimi
Pulmonary Metastasectomy For 29 Patients With Colorectal Carcinoma: A Single Center Experience
Mehmet Serdar Cengizhan, İlhan Öztop, Tarık Salman, Aydın Şanlı, Olçun Ümit Ünal
doi: 10.5505/aot.2016.80299  Sayfalar 197 - 205

DAVETLI DERLEME
9.
Bazal Hücreli Karsinomun Tedavisinde Güncel Gelişmeler
Current Advances in the Treatment of Basal Cell Carcinoma
Mert Çalış, Hakan Uzun
doi: 10.5505/aot.2016.69188  Sayfalar 206 - 211

OLGU SUNUMU
10.
Pegile İnterferon Alfa Tedavisi Sırasında Gelişen Tiroidit ve sonrasında HBsAg Serokonversiyonu
Thyroiditis During Pegylated Interferon Therapy and HbsAg Seroconvertion after the Treatment
Sabahat Çeken, Gülşen İskender, Mustafa Cihat Oğan, Fazilet Duygu, Mustafa Ertek
doi: 10.5505/aot.2016.89421  Sayfalar 212 - 215

11.
Primer Myelodisplastik Sendrom ve Multipl Myelom Birlikteliği
Coexistence of Primary Myelodysplastic Syndrome and Multiple Myeloma
Sinem Namdaroğlu, Emre Tekgündüz, Sinem Bozdağ, Ali Hakan Kaya, Fevzi Altuntaş
doi: 10.5505/aot.2016.35220  Sayfalar 216 - 219

12.
Yenidoğanda Lenfadenopati: Langerhans Hücreli Histiositozis
Lymphadenopathy of A Newborn: Langerhans Cell Histiocytosis
Aysenur Bahadır, Erol Erduran
doi: 10.5505/aot.2016.04909  Sayfalar 220 - 223

13.
İntrakranial Mezenkimal Kondrosarkom: Bir Olgu Sunumu
Intracranial Mesenchymal Chondrosarcoma: A Case Report
Ayşe Gök Durnalı, Fisun Ardıç Yükrük, Nurten Kandemir, Saadet Tokluoğlu, Nuran Süngü, Ülkü Yalçıntaş Arslan, Kaan Helvacı, Necati Alkış
doi: 10.5505/aot.2016.26349  Sayfalar 224 - 227

14.
Bilateral Malign Brenner Tümörü: Olgu Sunumu
A Case of Bilateral Malignant Ovarian Brenner Tumor
Emine Zeynep Ucar, Alper Karalök, Işın Ureyen, Tolga Taşçı, Derman Basaran, Osman Türkmen, Mehmet Celik, Taner Turan, Gokhan Tulunay
doi: 10.5505/aot.2016.53825  Sayfalar 228 - 231

15.
Bilateral meme kanseri ve mide metastazı: Olgu sunumu
Bilateral breast cancer and stomach metastasis: A Case Report
Erdinç Nayır, Tolga Köşeci, Ali Arıcan
doi: 10.5505/aot.2016.74046  Sayfalar 232 - 234

EDITÖRE MEKTUP
16.
Nadir Bir Akut Batın Nedeni: Duodenal Gastrointestinal Stromal Tümör Perforasyonu
A Rare Cause of Acute Abdomen: Duodenal Perforation of Gastrointestinal Stromal Tumors
Yasemin Cihan, Talha Sarigöz, Tamer Ertan, Ömer Topuz, Yusuf Sevim
doi: 10.5505/aot.2016.03511  Sayfalar 235 - 236
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
17.
Romatoid Artritli Hastalarda Serum Tümör Belirteçleri Düzeyleri
Serum Tumor Marker Levels in Rheumatoid Arthritis
Selcuk Şeber, Dilek Solmaz, Tarkan Yetişyiğit
doi: 10.5505/aot.2016.26234  Sayfalar 237 - 242

OLGU SUNUMU
18.
Tip 2 Diyabetli Hastada Diyabetik Mastopati ve Meme Kanseri: Olgu Sunumu
Diabetic Mastopathy and Breast Cancer in Type-2 Diabetes Mellitus Patient: A Case Report
Onur Can Güler, Melda Bulut, Cihangir Özaslan, Yavuz Selim Kahraman
doi: 10.5505/aot.2016.09719  Sayfalar 243 - 246

ARAŞTIRMA
19.
Tümör Eksizyonu Sonrasında Oluşan Göz Kapak Defektlerinin Yönetimi
Management of Eyelid Defects after Tumor Excision
Rahmi Duman, Reşat Duman
doi: 10.5505/aot.2016.73745  Sayfalar 247 - 250

OLGU SUNUMU
20.
Porfiri; Kanser Hastasında Nörolojik Semptomların Nadir Bir Sebebi
Porphyria; A Rare Cause of Neurological Symptoms in Cancer Patient
Ali Alkan, Ebru Karcı, Betül Yavuz, Nalan Akıncı, Abdullah Akdağ, Arzu Yaşar, Güngör Utkan
doi: 10.5505/aot.2016.18209  Sayfalar 251 - 254

LookUs & Online Makale