ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
ACTA ONCOLOGICA TURCICA - Acta Oncol Tur.: 49 (2)
Cilt: 49  Sayı: 2 - 2016
ARAŞTIRMA
1.
Ailesel Adenomatöz Polipoziste Cerrahi Seçenekler: Klinik Deneyimimiz
The Surgical Treatment Options for Familial Adenomatous Polyposis: A Clinic Experience
Oğuz Tarcan, Sevim Turanlı, Onur Can Güler, Uğur Berberoğlu, Ulvi Murat Yüksel
doi: 10.5505/aot.2016.44127  Sayfalar 68 - 73

2.
İnvaziv Duktal Meme Karsinomu; Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü ve Nitrik Oksit İlişkisi
Invasive Ductal Breast Cancer; Relationship with Vascular Endothelial Growth Factor and Nitric Oxide
Hacı Kahya Özdoğan, Fatma Ceyla Eraldemir, Mustafa Baki Çekmen, Çağrı Tiryaki, İrem Yavaş, Cengiz Erçin, Nihat Zafer Utkan
doi: 10.5505/aot.2016.79188  Sayfalar 74 - 79

3.
Endometrium Kanserinde Risk Triajı İçin Frozen Kesit İle Parafin Takip Sonuçları Ne Kadar Uyumludur?
What Is The Accuracy Of Frozen Section For Risk Triage In Endometrial Cancer?
Kadir Çetinkaya, Fisun Ardıç, Funda Atalay, Ahmet Bacınoğlu, Haluk Dervişoğlu
doi: 10.5505/aot.2016.58672  Sayfalar 80 - 85

4.
Opere Gastrointestinal Stromal Tümörlü Hastaların Retrospektif Değerlendirmesi
A Retrospective Evaluation of Patients with Operable Gastrointestinal Stromal Tumor
Efnan Algın, Nuriye Özdemir, Mutlu Doğan, Gökmen Umut Erdem, Doğan Uncu, Tülay Keklik Temuçin, Öznur Bal, Nurullah Zengin
doi: 10.5505/aot.2016.93064  Sayfalar 86 - 90

5.
Pankreas Adenokarsinomlu Hastaların Demografik Ve Klinikopatolojik Özelliklerinin Değerlendirmesi
Evaluation Of Demographic And Clinicopathological Characteristics Of Panreatic Adenocarcinoma Patients
Kaan Helvacı, Ümmügül Üyetürk, Özlem Sönmez, İbrahim Türker, Ülkü Yalçıntaş Arslan
doi: 10.5505/aot.2016.74946  Sayfalar 91 - 101

6.
Tıbbi Onkologlar Tarafından Yerleştirilen Santral Venöz Port Kateterlerin Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
Evalution of Central Venous Catheter Ports Placed by Medical Oncologists: A Single Center Experience
Tarık Salman, Doğuş Türkyılmaz, Tuğba Yavuzşen, Işıl Somalı, Ahmet Alacacioğlu, Doğan Koca, Tuğba Unek, Tülay Akman, Olçun Ümit Ünal, Utku Oflazoğlu, Uğur Yılmaz
doi: 10.5505/aot.2016.29290  Sayfalar 102 - 110

DAVETLI DERLEME
7.
Malign Melanomun Cerrahi Yönetimi
Surgical Management of Malignant Melanoma
Kemal Beksaç, Burcu Beksaç
doi: 10.5505/aot.2016.73644  Sayfalar 111 - 122

OLGU SUNUMU
8.
Karın Ağrısı ve Hipofizer Yetmezlik İlişkisi: Retrospektif Olgu Serisi
Abdominal Paın and Pıtuıtary Insuffıcıency Assocıatıon: Retrospective Case Series
Emre Gönüllü, Çağrı Tiryaki, Göknur Yorulmaz, Ali İmran Küçük, Zülfü Bayhan, Emel Gönüllü
doi: 10.5505/aot.2016.60565  Sayfalar 123 - 127

9.
Synchronous Bilateral Seminoma Role of Radiotherapy
Senkron Bilateral Seminomda Radyoterapinin Yeri
Mehmet Faik Çetindag, Yasemin Benderli Cihan
doi: 10.5505/aot.2015.70883  Sayfalar 128 - 130

10.
Vaka Sunumu: Malign Periferal Sinir Kılıf Tümörü
Case Report: Malign Periferal Nerve Sheath Tumor
Onur Varış, Güray Togral, Murat Arıkan, Murat Aydın
doi: 10.5505/aot.2015.39358  Sayfalar 131 - 134

11.
Paratestiküler Bölgenin Primer Leiomyosarkomu: Karın İçi Metastazlar İçin Verilen Kemoterapiye Çok İyi Yanıt
Primary Leiomyosarcoma of ParatesticularRegion: Very Good Response to Chemotherapy for Intraabdominal Metastases
Ayşe Gök Durnalı, Necati Alkış, Raziye Yazıcı, Kaan Helvacı, Murat Vural, Berna Öksüzoğlu
doi: 10.5505/aot.2015.76588  Sayfalar 135 - 138

12.
Erişkinde Kalsifiye Serebellar Gangliogliom: Olgu Sunumu
Calcified Cerebellar Ganglioglioma in an Adult Patient: Case Report
Necati Tatarlı, Özgür Şenol, Selçuk Özdoğan, Mehmet Tiryaki, Yusuf Emrah Gergin, Dilek Yavuzer, Bilgehan Solmaz, Tufan Hiçdönmez
doi: 10.5505/aot.2016.92485  Sayfalar 139 - 142

13.
Primer Hepatik Aktinomiköz
Primary Hepatic Actinomycosis
Cem Emir Güldoğan, Salih Burak Gündoğdu, Erdinç Çetinkaya, Şiyar Ersöz, Hüseyin Berkem, Mesut Tez
doi: 10.5505/aot.2016.43531  Sayfalar 143 - 144

14.
Metastatik sinovyal sarkomlu hastada lökositoklastik vaskülit: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
Leukocytoclastic vasculitis in a patient with metastatic synovial sarcoma: A case report and review of the literatüre
Arife Ulaş, İlyas Ferid Kanat, Burak Bilgin, Aylin Yazgan, Didem Şener Dede, Mehmet Ali Nahid Şendur, Muhammed Bülent Akıncı, Bülent Yalçın
doi: 10.5505/aot.2016.97659  Sayfalar 145 - 150

LookUs & Online Makale