ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
ACTA ONCOLOGICA TURCICA - Acta Oncol Tur.: 48 (3)
Cilt: 48  Sayı: 3 - 2015
ARAŞTIRMA
1.
Ekstremite yerleşimli intramüsküler hemanjiyomlarda takip mi? cerrahi mi?
Extremity localized intramuscular hemangiomas, follow up or surgery?
İsmail Burak Atalay, Yaman Karakoç, Selçuk Yılmaz, Murat Arıkan, Emre Özanlağan
doi: 10.5505/aot.2015.84755  Sayfalar 97 - 101

2.
Hematolojik kanserli hastalarda Invaziv fungal enfeksiyonun erken tanısındabeta glukan testi ne kadar etkilidir?
How effective is beta glucan test in early diagnosis of invasive fungal infection in patient with hematologic malignancy?
Mehmet Kürşat Keskin, Fahir Özkalemkaş, Nizameddin Koca, Vildan Özkocaman, Beyza Ener, Rıdvan Ali, Tülay Özçelik, Hakan Yorulmaz, Ahmet Tunalı
doi: 10.5505/aot.2015.49091  Sayfalar 102 - 107

3.
Proksimal Femoral Kilitli Kompresyon Plağı ile Tedavi Edilen Femur Pertrokanterik Kırıklı Hastaların Erken Dönem Sonuçları
Early Surgical Results of Patients With Pertrochanteric Fractures Treated With Proximal Femoral Locked Plates
Sezgin Semis, İsmail Burak Atalay, Selçuk Yılmaz, Murat Arıkan, Emre Özanlağan
doi: 10.5505/aot.2015.21939  Sayfalar 108 - 113

4.
Göz kapağı ve konjoktiva tümörlerinde histopatolojik sonuçlarımız
Our histological results of the eyelids and conjunctiva tumour
Sadık Görkem Çevik, Ersin Yücel, Mediha Çevik, Nazmi Mutlu
doi: 10.5505/aot.2015.43265  Sayfalar 114 - 117

5.
Arka ayak benign kemik tümörlerinin özellikleri ve klinik yaklaşımların değerlendirilmesi
The assessment of clinical approaches and properties of benign hindfoot tumors
İsmail Burak Atalay, Volkan Kaya, Şefik Murat Arıkan, Emre Özanlağan
doi: 10.5505/aot.2015.77598  Sayfalar 118 - 123

6.
İnvaziv Lobüler Meme Kanserinde Mastektomi Sonrası Sağkalımı Etkileyen Faktörler
Factors Affecting Survival After Mastectomy in Invasive Lobülar Carcinoma of the Breast
Kaptan Gülben, Ali Uğur Berberoğlu
doi: 10.5505/aot.2015.46362  Sayfalar 124 - 129

OLGU SUNUMU
7.
Over Karsinosarkomunun, sağ hemidiafragma ve akciğere invaze karaciğer metastazının transtorasik transdiafragmatik rezeksiyonu
Transthoracic Transdiaphragmatic Resection for Liver Metastasis of Ovarian Carcinosarcoma with Invasion of Right Hemidiaphragm and Lung.
Hüseyin Çakmak, Niyazi Karaman, Bahadır Çetin, Mehmet Altınok
doi: 10.5505/aot.2015.42713  Sayfalar 130 - 133

8.
Düşük Doz Bleomisin ile Tedaviyi Takiben Flajella Benzeri Hiperpigmentasyon: İki Vaka Raporu
Flagellate Hyperpigmentation Following Treatment with Low-Dose Bleomycine: Report of two cases
Suna Çokmert, Lütfiye Demir, Murat Akyol
doi: 10.5505/aot.2015.05706  Sayfalar 134 - 138

LookUs & Online Makale