ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
ACTA ONCOLOGICA TURCICA - Acta Oncol Tur.: 48 (2)
Cilt: 48  Sayı: 2 - 2015
ARAŞTIRMA
1.
İkinci basamak kemoterapi alan veya almayan ileri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda yaşam kalitesi değerlendirilmesi
Quality of life assesment in patients with non-small cell lung cancer patients who have or have not received second line chemotherapy
Nuretdin Suna, Bülent Yalçın, Ahmet Şiyar Ekinci, Onur Aydınlı, Ahmet Demirkazık, İsmail Savaş, Nurullah Zengin, Zeynep Bıyıklı, Fatih Teker, Halis Yerlikaya, Fikri İçli
doi: 10.5505/aot.2015.18189  Sayfalar 53 - 62

2.
Onkoloji Hastanesi Genel Cerrahi Kliğine Yatan 100 Ardışık Hastanın Yatış Anındaki Nütrisyonel Durumunun Değerlendirilmesi
The Evaluation of Nutritional Status of 100 Consecutive Patients at the Time of Admission to Surgical Clinic of Oncology Hospital
Niyazi Karaman, Osman Uyar, Bahadır Öndeş, Bülent Aksel, Volkan Kınaş, Cihangir Özaslan
doi: 10.5505/aot.2015.57060  Sayfalar 63 - 66

3.
Malign Melanomlu hastaların klinikopatolojik incelenmesi
Clinicopathological Analysis of Patients with Malign Melanoma
Hüsrev Önder Aydın, Olçun Ümit Ünal, Işıl Somalı, İlhan Öztop, Ahmet Uğur Yılmaz
doi: 10.5505/aot.2015.63634  Sayfalar 67 - 72

DAVETLI DERLEME
4.
Mikrobiyota ve Kanser
Microbiota and Cancer
Tarık Salman, Umut Varol, İbrahim Yıldız, Yüksel Küçükzeybek, Ahmet Alacacıoğlu
doi: 10.5505/aot.2015.49368  Sayfalar 73 - 78

OLGU SUNUMU
5.
Kanser Tanısı Sonrası Uzun Süreli İzlem, Psikiyatrik Sorunlar Ve Psikoterapötik Yaklaşım: Olgu Sunumu
After The Diagnosis Of Cancer Long-Term Follow-Up, Psychiatric Problems And Psychotherapeutic Approaches: A Case Report
Nagihan Saday Duman, Emel Sarı Gökten, Ayşegül Efe
doi: 10.5505/aot.2015.44227  Sayfalar 79 - 82

6.
Yassı hücreli servikal kanserin memeye metastazı: olgu sunumu
Breast metastasis from squamous cell carcinoma of the cervix: a case report
Yasemin Kemal, Güzin Demirağ, Filiz Karagöz, İlkay Koray Bayrak, İdris Yücel
doi: 10.5505/aot.2015.97269  Sayfalar 83 - 85

7.
Tail Gut Kisti – Retrorektal Kitlenin Nadir Bir Sebebi: Vaka Takdimi
Tail Gut Cyst - A Rare Cause of Retrorectal Mass: Case Report
Ümit Özçelik, Hüseyin Yüce Bircan, Halime Çevik, Şemsi Altaner, Alp Demirağ
doi: 10.5505/aot.2015.03016  Sayfalar 86 - 89

8.
Meme Kanserli Hastada İzole Dural-Kalvaryal Metastaz: Olgu Sunumu
Isolated Dural and Calvarial Metastasis in a patient with Breast Carcinoma: a Case Report
Bülent Kaya, Fatih Erdi, Fatih Keskin, Yaşar Karataş, Emir Kaan İzci, Gökhan Toğuşlu
doi: 10.5505/aot.2015.18291  Sayfalar 90 - 92

9.
Mide Kanserine Bağlı Spinal Leptomeningeal Metastaz: Olgu Sunumu
Spinal Leptomeningeal Metastasis from Gastric Cancer: Case Report
Suna Çokmert, Latife Doğanay, Burak Paköz, Alper Yüksel, Emrah Gezer, Mehmet Niyazi Alakavuklar
doi: 10.5505/aot.2015.02419  Sayfalar 93 - 96

LookUs & Online Makale