ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
ACTA ONCOLOGICA TURCICA - Acta Oncol Tur.: 48 (1)
Cilt: 48  Sayı: 1 - 2015
ARAŞTIRMA
1.
Kolorektal Polip ve Karsinom Tanısında RDW ve MPV'nin rolü: Vaka-Kontol Çalışması
Role of RDW and MPV in Diagnosis of Colorectal Polyps and Carcinoma: A Case-Control Study
Mustafa Cengiz, Abdurrahman Şahin, Kamil Özdil, Hacı Mehmet Sökmen
doi: 10.5505/aot.2015.96268  Sayfalar 1 - 7

2.
Renal hücreli kanserde difüzyon ağırlıklı MR görüntüleme kullanılarak papiller ve şeffaf hücreli subtiplerin ayırt edilmesi
The utility of diffusion-weighted imaging in differentiation of papillary and clear cell subtypes of renal cell carcinoma
Hale Çolakoğlu Er, Elif Peker, Ayşe Erden, Erdem Öztürk
doi: 10.5505/aot.2015.25238  Sayfalar 8 - 14

3.
Serbest Fleplerle Ağız İçi Defektlerinin Rekonstrüksiyonu
Intraoral Reconstruction wıth Microsurgical Free Flaps
Hakan Uzun, Ozan Bitik, Ela Cömert, Caner Kılıç, Samet Özlügedik, Ümit Tunçel
doi: 10.5505/aot.2015.02986  Sayfalar 15 - 19

4.
Lokal ileri ve metastatik özefagus kanserli hastalarda ilk hat bolus 5-Fluorourasil sisplatin kombinasyonu(İzmir Onkoloji Grubu Çalışması)
First-line cisplatin plus bolus 5- Fluorouracil combination in patients with locally advanced and metastatic esophageal cancer(Izmir Oncology Group Study)
Murat Akyol, Yüksel Küçükzeybek, Umut Varol, Ibrahim Yıldız, Suna Çokmert, İbrahim Vedat Bayoğlu, Yaşar Yıldız, Lutfiye Demir, Alper Can, Ahmet Dirican, Ahmet Alacacıoğlu, Mustafa Oktay Tarhan
doi: 10.5505/aot.2015.92408  Sayfalar 20 - 26

OLGU SUNUMU
5.
Erken Yaşta Kolon Kanseri ve Glioblastome Multiforme Birlikteliği; Olgu Sunumu
Colon Cancer and Glioblastoma Multiforme Co-occurrence at an Early Age: A Case Report
Fatma Buğdaycı Başal, Umut Demirci, Ahmet Şiyar Ekinci, Muzaffer Altundağ, Levent Gürses, Ferit Aslan, Ayşe Demirci, Necati Alkış
doi: 10.5505/aot.2015.36349  Sayfalar 27 - 29

6.
Sağ Ve Sol Bukkal Mukoza Yerleşimli Castleman Hastalığı
Castleman Disease Localized On The Right And Left Buccal Mucosa
Caner kılıç, Metin Kaya, Ela Cömert, Ümit Tunçel, Nazan Bozdoğan
doi: 10.5505/aot.2015.72693  Sayfalar 30 - 33

DAVETLI DERLEME
7.
İris nevüsleri ve melanomları: Ayırt edici parametreler
İris nevi and melanomas: Distinguishing parameters
Reşat Duman, Nilay Duman, Rahmi Duman, Mustafa Doğan
doi: 10.5505/aot.2015.77487  Sayfalar 34 - 38

OLGU SUNUMU
8.
Primer Kardiyak Anjiosarkoma: Bir Olgu Sunumu
Primary Cardiac Angiosarcoma: A Case Report
Ayşe Gök Durnalı, Ayşe Yüksel, Muzaffer Bedri Altundağ, Murat Vural, Berna Öksüzoğlu, Necati Alkış
doi: 10.5505/aot.2015.92400  Sayfalar 39 - 41

LookUs & Online Makale