ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
ACTA ONCOLOGICA TURCICA - Acta Oncol Tur.: 47 (3)
Cilt: 47  Sayı: 3 - 2014
ARAŞTIRMA
1.
Premenapozal Meme Kanseri Hastasında Tamoksifenin Anksiyete, Depresyon, Yaşam Kalitesi ve Cinsel Doyum Üzerine Etkisi
Effects of Tamoxifen on Premenopausal Breast Cancer Patients in Terms of Anxiety, Depression, Quality of Life and Sexual Satisfaction
Ahmet Alacacıoğlu, Eda Ülger, Umut Varol, İbrahim Yıldız, Tarık Salman, Vedat Bayoğlu, Ahmet Dirican, Murat Akyol, Yaşar Yıldız, Yüksel Küçükzeybek, İnci Alacacıoğlu, Mustafa Oktay Tarhan
doi: 10.5505/aot.2014.72692  Sayfalar 1 - 8

2.
Meme karsinomlarında p53, c-erb B2 ve bcl-2 işaretleyicilerinin doku kesitinde ve ince iğne aspirasyon biyopsi materyallerinde karşılaştırmalı değerlendirilmesi
Matched comparison of p53, c-erb B2 and bcl-2 markers in breast cancer tissue and fine needle aspiration biopsy materials
Esin Cengiz Boduroğlu, Sultan Çiğdem Irkkan, Tulu Ayata Kebat
doi: 10.5505/aot.2014.48568  Sayfalar 9 - 15

3.
Hipofiz Adenomlarında Cyberknife® ile Stereotaktik Radyocerrahi Sonuçlarımız
Cyberknife® Stereotactic Radiosurgery for Pituitary Adenomas: Clinical Outcomes
Gülhan Güler Avcı, Yıldız Yükselen Güney, Gonca Altınışık İnan, Muzaffer Bedri Altundag, Gülçin Ertaş, Özlem Derinalp Or, Nuri Uslu
doi: 10.5505/aot.2014.35744  Sayfalar 16 - 19

4.
Nadir Bir Melanom Varyantı: Hayvan Tipi Melanoma Sahip 5 Olguda Klinik, Histopatolojik ve Prognostik Özellikler
Rare Variant of Melanoma: Clinical, Histopathological and Prognostic Features in 5 Cases of Animal Type Melanoma
Nilay Duman, Gül Erkin, Özay Gököz, Aycan Uğur Kayıkçıoğlu, İsmail Çelik
doi: 10.5505/aot.2014.19484  Sayfalar 20 - 25

5.
Dirençli Lateral Epikondilit Tedavisinde Trombositten Zengin Plazma ile Kombine Steroid Enjeksiyonunun Etkinliği
The Efficacy of Platelet Rich Plasma Combined with Steroid Injection in the Treatment of Resistant Lateral Epicondylitis
Erdem Aktaş, Barış Yılmaz, Baybars Ataoğlu, Murat Arıkan, Güray Toğral, Murat İlikmen
doi: 10.5505/aot.2014.18480  Sayfalar 26 - 31

6.
Obezitesi Olan Çocuk ve Ergenlerde Kendilik Algısı ve Psikiyatrik Belirtilerin Değerlendirilmesi
Assessment of Self Perception and Psychiatric Symptoms in Obese Children and Adolescents
Emel Sarı Gökten, Yeşim Taneli
doi: 10.5505/aot.2014.20592  Sayfalar 32 - 35

DAVETLI DERLEME
7.
Mide Kanserlerinde HER2 Değerlendirmesi
HER2 Assessment in Gastric Carcinoma
Sultan Çiğdem Irkkan
doi: 10.5505/aot.2014.24633  Sayfalar 42 - 51

8.
Kutanöz Malign Melanom
Cutaneous Malignant Melanoma
Nilay Duman
doi: 10.5505/aot.2014.27247  Sayfalar 52 - 59

EDITÖRE MEKTUP
9.
Metastatik Malign Melanomda Vemurafenib İlişkili Cilt Toksisitesi
The management of Skin Toxicity Associated with Vemurafenib in Metastatic Malignant Melanoma
Fatih Yıldız, Bengü Nisa Akay, Umut Demirci
doi: 10.5505/aot.2014.14633  Sayfalar 60 - 61
Makale Özeti | Tam Metin PDF

10.
Birinci Hat Kemoterapi ile Tam Yanıt Alınan Metastatik Kolorektal Kanserli Hastalarda Kemoterapinin Potansiyel Küratif Rolü
Potential Curative Role of Chemotherapy in Patients with Metastatic Colorectal Cancer Who Had Complete Response to First-line Treatment
Umut Varol, Ahmet Alacacıoğlu, İbrahim Yıldız, Mustafa Oktay Tarhan
doi: 10.5505/aot.2014.08370  Sayfalar 62 - 63
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU SUNUMU
11.
Tonsil Lenfoması: Olgu Sunumu
Lymphoma of the Tonsil: A Case Report
Özlem Çelebi Erdivanlı, Zerrin Özergin Coşkun, Recep Bedir, Abdülkadir Özgür, Doğukan Özdemir, Suat Terzi, Engin Dursun
doi: 10.5505/aot.2014.59251  Sayfalar 63 - 66

12.
Metastatik Dev Hücreli Kemik Tümöründe Denosumab Deneyimi: Olgu Serisi
Denosumab Experience in Metastatic Giant Cell Tumor of Bone: Case Series
Ahmet Şiyar Ekinci, Onur Eşbah, Ayşe Demirci, Tahsin Özatlı, Umut Demirci, Burçin Budakoğlu, Öznur Bal, Ömür Berna Öksüzoğlu
doi: 10.5505/aot.2014.38358  Sayfalar 67 - 69

LookUs & Online Makale