ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
ACTA ONCOLOGICA TURCICA - Acta Oncol Tur.: 47 (2)
Cilt: 47  Sayı: 2 - 2014
ARAŞTIRMA
1.
Hayvan ve İnsanlarda Hepatosellüler Karsinomun Erken Teşhisinde Alfa-L Fukosidaz’ın Alfa-fetoproteine olan Üstünlüğü
Priority of Alpha-L- Fucosidase Over Alpha fetoprotein in Early Detection of Hepatocellular Carcinoma in Animals and Human
Nabil Mohie Abdel Hamid, Maiada Hasan Nazmy, Bakheet Elkot Moustafa, Sahar Mohamed Saad El-din
doi: 10.5505/aot.2014.02886  Sayfalar 1 - 7

2.
Meme Kanserinde Adjuvan Tedavide Ardışık Antrasiklin ve Taksan İçeren Tedavilerin Tolerabilitesi: Tek Merkez Deneyimi
The Tolerability of in the Adjuvant Treatment of Breast Cancer Comprising Sequential Anthracycline and Taxane Treatment: Single Center Experience
Ayşe Demirci, Umut Demirci, Uğur Coşkun, Hacer Demir, Efnan Algın, Fatma Başal, Deniz Yamaç
doi: 10.5505/aot.2014.43534  Sayfalar 8 - 15

3.
İleri Evre Mide Kanserli Hastalarda mTOR Durumunun Sağkalım ve Tümör Karakteristikleri ile İlişkisi
Relation Between mTOR Status, Survival and Tumor Characteristics In Patients With Advanced Gastric Carcinoma
Kübra Aydın, Osman Gökhan Demir
doi: 10.5505/aot.2014.25733  Sayfalar 16 - 22

OLGU SUNUMU
4.
Bazoskuamoz Karsinomun Dermoskopik Özellikleri
Dermoscopic Features of Basosquamous Carcinoma
Nilay Duman, Nilay Şen Korkmaz, Murat Akıcı
doi: 10.5505/aot.2014.62207  Sayfalar 23 - 25

DAVETLI DERLEME
5.
Çocuklarda Kanser, Ölüm Kavramı ve Yas
Cancer in Children, Concept of Death and Grief
Nagihan Saday Duman
doi: 10.5505/aot.2014.84803  Sayfalar 26 - 30

OLGU SUNUMU
6.
Renal Hücreli Kanser Nedeniyle Nefrektomi Yapılan Olguda 16 yıl Sonra Gelişen İzole Beyin Metastazı
Solitary Cerebral Metastases from Renal Cell Carcinoma 16 years After Nephrectomy
Özge Gümüşay, Mustafa Benekli, Efnan Algın, Onur Ertunç, Ömer Uluoğlu, Aydın Paşaoğlu, Yusuf Öner, Ahmet Özet
doi: 10.5505/aot.2014.47966  Sayfalar 31 - 33

7.
Koryokarsinomda Kemoterapi Sırasında Gelişen Spontan Uterus Rüptürü: Olgu Sunumu ve Literatür Değerlendirmesi
Spontaneous Uterine Rupture in Choriocarcinoma During Chemotherapy: A Case Report and Literature Review
İlay Öztürk Gözükara, Suna Kabil Kucur, Hüseyin Durukan, Saffet Dilek
doi: 10.5505/aot.2014.69775  Sayfalar 34 - 36

8.
Glikojenden Zengin Berrak Hücreli Meme Karsinomu: Olgu Sunumu
Glycogen Rich Clear Cell Breast Carcinoma: A Case Report
Havva Yeşil Çınkır, Gülay Bilir Dilek, Ayşe Demirci, Fatma Buğdaycı Başal, Kübra Aydın, Umut Demirci, Berna Öksüzoğlu, Necati Alkış
doi: 10.5505/aot.2014.75437  Sayfalar 37 - 39

9.
Pankreas Nöroendokrin Karsinomu ve Depresyon Arasındaki İlişki: Depresif Belirtiler Metastazı Haber Verebilir mi?
The Relationship Between Pancreatic Neuroendocrine Carcinoma and Depression: May Depressive Symptoms Predict Metastasis?
Emrah Eraslan, Pınar Eraslan, Mehmet Öztürk, Ömür Berna Çakmak Öksüzoğlu
doi: 10.5505/aot.2014.68077  Sayfalar 40 - 42

10.
Klinik Olarak Çok Önemli Nadir Benign Renal Tümör: Renal Onkositom Olgu Sunumu
Clinically Very Important Rare Benign Renal Tumor: Presentation of a Renal Oncocytoma Case
Esref Oguz Güven, İsmail Selvi, Fatih Hızlı, Halil Başar
doi: 10.5505/aot.2014.58066  Sayfalar 43 - 46

DAVETLI DERLEME
11.
Malign Melanomda Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi: Güncel Yaklaşımlar
Sentinel Lymph Node Biopsy in Malignant Melanoma: Current Approaches
Hakan Uzun, Ozan Bitik
doi: 10.5505/aot.2014.07379  Sayfalar 47 - 52

LookUs & Online Makale