ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
ACTA ONCOLOGICA TURCICA - Acta Oncol Tur.: 46 (1)
Cilt: 46  Sayı: 1 - 2013
ARAŞTIRMA
1.
Farklı Sistem Tümörlerini Takiben Gelişen İkinci Primer Akciğer Kanserlerinin Analizi
Analysis of Second Primary Lung Cancers Developed Following Different System Tumors
Çiğdem Özdilekcan, Sevim Turanlı, Necla Songür, Hüseyin Çakmak
doi: 10.5505/aot.2013.36844  Sayfalar 1 - 7

2.
Alt Ekstremite Liposarkomları; Ellidokuz Hastalık Tek Klinik Serisi
Liposarcoma of The Lower Extremity: A Single Center Experience of 59 Patients
Abdullah Merter, Mahmut Kalem, Kerem Başarır, Yusuf Yıldız, Yener Sağlık
doi: 10.5505/aot.2013.76376  Sayfalar 8 - 11

3.
Alt Göz Kapağı Ektropiyonunda Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız
Surgical Treatment Results of Lower Eyelid Ectropion
Nazire Terzi, Rahmi Duman, Ceyda Başkan, Mehmet Balcı, Sibel Özdoğan
doi: 10.5505/aot.2013.78941  Sayfalar 12 - 16

4.
Doktorlarda Miyofasial Ağrı Sendromu
Myofascial Pain Syndrome in Medical Doctors
Çağıl Vural, Seçil Vural, Tuğba Kavasoğlu, Ahmet Onat Bermede, Afife Ayla Kabalak
doi: 10.5505/aot.2013.96168  Sayfalar 17 - 21

DAVETLI DERLEME
5.
Kolorektal Kanser Cerrahisi ve Rejyonel Anestezi
Regional Anesthesia and Colorectal Cancer Surgery
Müge Çakırca, Semih Başkan, Mehmet Çakırca
doi: 10.5505/aot.2013.07108  Sayfalar 22 - 26

6.
Periokuler Kitle Eksizyonu Sonrası Rekonstrüksiyonda Karşılaşılan Komplikasyonlar
Reconstructive Complications After Perioculer Mass Excision
Mehmet Balcı, Rahmi Duman, Sibel Özdoğan, Ceyda Başkan, Mustafa Alpaslan Anayol, Emre Güler
doi: 10.5505/aot.2013.03522  Sayfalar 27 - 31

ARAŞTIRMA
7.
Medulloblastoma ve Güncel Tedavi Yaklaşımları
Current Treatment of Medulloblastoma
Özlem Derinalp Or, Yıldız Yükselen Güney, Ayşen Dizman, Gonca Altınışık İnan, Gülhan Güler Avcı, Muzaffer Bedri Altundag
doi: 10.5505/aot.2013.35229  Sayfalar 32 - 38

OLGU SUNUMU
8.
Meme Adenoid Kistik Karsinomlu Olgu: Nadir Histopatoloji- İyi Prognoz
Adenoid Cystic Carcinoma of the Breast: A Rare Histopathology- Good Prognosis
Onur Esbah, Ahmet Siyar Ekinci, Emine Benzer, Tahsin Ozatli, Berna Oksuzoglu
doi: 10.5505/aot.2013.54265  Sayfalar 39 - 41

9.
Lenf Düğümünde Kaposi Sarkomunun İnce İğne Aspirasyon Sitolojisi: Olgu Sunumu
Fine Needle Aspiration Cytology of Kaposi Sarcoma in Lymph Node: A Case Report
Çiğdem Irkkan, Rüçhan Aygün, Fisun Ardıç Yükrük
doi: 10.5505/aot.2013.29291  Sayfalar 42 - 45

10.
Nazofarinks Kanserinde Beklenmedik Bölgeye Metastaz: Olgu Sunumu
Unusual Metastatic Site For Nasopharynx Carcinoma: A Case Report
Ozan Yazici, Mutlu Dogan, Esra Ucaryilmaz, Nurullah Zengin
doi: 10.5505/aot.2013.39306  Sayfalar 46 - 49

11.
Vemurafenib Tedavisi Sırasında Akciğer Progresyonu Gösteren Metastatik Malign Melanom Olgusu
A Case of Metastatic Malignant Melanoma who Lung Progressed During Vemurafenib Treatment
Ferit Aslan, Kübra Aydın, Banu Öztürk, Umut Demirci
doi: 10.5505/aot.2013.30502  Sayfalar 50 - 52

12.
Akciğer Büyük Hücreli Karsinomunun Lumbar Intradural Metastazı
Lumbar Intradural Metastasis from Large Cell Neuroendocrine Carcinoma of the Lung
Ayse Karatas, Umit Zeydoglu, Ahmet Alacacioglu, Ayse Yagci
doi: 10.5505/aot.2013.70288  Sayfalar 53 - 55

13.
İleri Derecede Kifozu Olan Ankilozan Spondilitli Hastada Kaudal Blok Anestezisinin Başarılı Bir Uygulaması
A Successful Aplication of the Caudal Block Anesthesia in Patient with Ankylosing Spondylitis Who Has Severe Kyphoscoliosis
Cengizhan Emre, Alev Akdikan, Filiz Banu Ethemoğlu, Gülsüm Kavalcı, Aslı Batuman, Dilber Kumral, Ahmet Alyanak
doi: 10.5505/aot.2013.36855  Sayfalar 56 - 59

14.
Konjenital El Deformitelerinden; Sindaktilide Güncel Sınıflamalar ve Bir Olgu Sunumu
Current Classifications of Syndactyly and A Case Report
Ahmet Yıldırım, Güray Toğral, Erdem Aktaş, Murat Arıkan
doi: 10.5505/aot.2013.36035  Sayfalar 60 - 61

15.
Tibia Proksimalinde Aynı Odakta Yeniden Gelişen Osteoid Osteom Olgusu: Olgu Sunumu
In The Same Focus Recurrent Proximal Tibial Osteoid Osteoma: A Case Report
Reşit Sevimli, Mahmut Kalem, Adem Ünlü, Kerem Başarır, Yavuz Yener Sağlık
doi: 10.5505/aot.2013.55265  Sayfalar 62 - 64

16.
Yeni Tanı Mide Karsinomlu Hastada İzole Leptomeningeal Karsinomatozis
Isolated Leptomeningeal Carcinomatosis in a Patient with Newly Diagnosed Gastric Cancer
Tahsin Özatlı, Öznur Bal, Burçin Budakoğlu, Ahmet Şiyar Ekinci, Onur Eşbah, Berna Öksüzoğlu
doi: 10.5505/aot.2013.09797  Sayfalar 65 - 67

17.
Senkron Apendiks Nöroendokrin Tümör ve Multipl Kolon Adenokarsinomu: Olgu Sunumu
Synchronus Neuroendocrin Tumor of The Appendix and Multiple Colon Adenocarcinoma: A Case Report
Ferit Aslan, Erhan Erdem, Gülay Dilek Bilir, Tahsin Özatlı, Kaan Helvacı, Ömür Berna Öksüzoğlu, Umut Demirci
doi: 10.5505/aot.2013.46855  Sayfalar 67 - 69

LookUs & Online Makale