ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
ACTA ONCOLOGICA TURCICA - Acta Oncol Tur.: 45 (1)
Cilt: 45  Sayı: 1 - 2012
ARAŞTIRMA
1.
Otuzbeş Yaş Altı Genç Hastalarda Akciğer Kanseri: Tek Merkez Deneyimi
Lung Cancer in Young Patients Under the Age of Thirty-five: Single Center Experience
Mehmet Özen, Funda Pepedil, Mustafa Cengiz, Sadettin Kılıçkap, Sercan Aksoy, Alev Türker, Ayşe Kars
doi: 10.5505/aot.2012.43154  Sayfalar 1 - 4

2.
Diffüz Pigmente Villonodüler Sinovite Cerrahi Yaklaşım
Surgical Assessment of Diffuse Pigmented Villonodular Synovitis
Güray Toğral, Murat Arıkan, Meftun Karataş, Erdem Aktaş, Şafak Güngör
doi: 10.5505/aot.2012.43434  Sayfalar 5 - 9

DAVETLI DERLEME
3.
Sitoredüktif Cerrahi ile Kombine Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapi Uygulamalarında Anestezi Yönetimi
The Management of Anaesthesia in Administration of Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy Combined with Cytoreductive Surgery
Betül Güven Aytaç, İsmail Aytaç, Semih Başkan
doi: 10.5505/aot.2012.98608  Sayfalar 10 - 17

OLGU SUNUMU
4.
Konjenital Heterokromi: Olgu Sunumu
Congenital Heterochromia: A Case Report
Rahmi Duman, Melisa Zişan Karslıoğlu, Ceyda Başkan, Sabite Emine Gökçe
doi: 10.5505/aot.2012.41636  Sayfalar 18 - 20

5.
Çok Erken Nüks Eden Overin Juvenil Granuloza Hücreli Tümörü: Olgu Sunumu
Very Early Recurrence Juvenile Granulosa Cell Tumor of the Ovary: A Case Report
Ayşe Demirci, İbrahim Türker, Nazan Bozdoğan, Havva Yeşil Çınkır, Kübra Aydın, Füsun Ardıç Yükrük, Berna Öksüzoğlu
doi: 10.5505/aot.2012.33042  Sayfalar 21 - 24

6.
Asetabulum Yerleşimli Sekonder Anevrizmal Kemik Kisti: Olgu Sunumu
Secondary Aneurysmal Bone Cyst Located in the Acetabulum: A Case Report
Reşit Sevimli, Yavuz Yener Sağlık, Yusuf Yıldız
doi: 10.5505/aot.2012.66375  Sayfalar 25 - 28

7.
Meme Kanseri Nüksünü Düşündüren Aksiller Lenfadenopati: Olgu Sunumu
Axillary Lymphadenopathy that Suggestive Breast Cancer Recurrence: A Case Report
Fatma Buğdaycı Başal, Umut Demirci, Mehmet Doğan, Lütfi Doğan, Ayşe Demirci, Hülya Efetürk, Tahsin Özatlı, Havva Yeşil Çınkır, Ömür Berna Öksüzoğlu Çakmak
doi: 10.5505/aot.2012.27928  Sayfalar 29 - 31

8.
Özofagus Kanserinin Memeye Metastazı: Olgu Sunumu
Breast Metastasis of Esophageal Cancer: A Case Report
Havva Yeşil Çınkır, Ülkü Yalçıntaş Arslan, Sultan Çiğdem Irkkan, Fatma Buğdaycı Başal, Ayşe Demirci, Ferit Aslan, Umut Demirci, Berna Öksüzoğlu, Necati Alkış
doi: 10.5505/aot.2012.27146  Sayfalar 32 - 34

EDITÖRE MEKTUP
9.
Akciğerin Primer Berrak Hücreli Karsinomu
Primary Clear Cell Carcinoma of Lung
Ferit Aslan, Hayriye Ergin Akkoz, Umut Demirci
doi: 10.5505/aot.2012.99609  Sayfalar 34 - 35
Makale Özeti | Tam Metin PDF

10.
Anjiyosarkomda Beyin Metastazı
The Cranial Metastases in Angiosarcoma
Yasemin Benderli Cihan
doi: 10.5505/aot.2012.44153  Sayfalar 36 - 37
Makale Özeti | Tam Metin PDF

11.
Kol Ağrısı ile Başvuran Pancoast Tümörlü Hasta
A Patient with Pancoast Tumor who Admitted with Arm Pain
Yasemin Benderli Cihan
doi: 10.5505/aot.2012.19483  Sayfa 38
Makale Özeti | Tam Metin PDF

12.
Behçet Hastalığında İnvaziv Duktal Karsinom
An Invasive Ductal Carcinoma in Behcet's Disease
Yasemin Benderli Cihan
doi: 10.5505/aot.2012.02996  Sayfa 39
Makale Özeti | Tam Metin PDF

13.
Akciğer Kanserli Olguda İzole İnguinal Lenf Nodu Metastazı
Isolated Inguinal Lymph Node Metastasis in Patient with Lung Cancer
Yasemin Benderli Cihan, Dilek Ünal, Ümmügülsüm Gümüş
doi: 10.5505/aot.2012.64936  Sayfa 40
Makale Özeti | Tam Metin PDF

14.
Meme kanseri ve KLL birlikteliği
Association of breast cancer and CLL
Yasemin Benderli Cihan
doi: 10.5505/aot.2012.88598  Sayfa 41
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU SUNUMU
15.
Rekürren Liposarkomda Fraksiyone Stereotaktik Radyoterapi Uygulaması: Olgu Sunumu
Management of Recurrent Liposarcoma with Fractionated Stereotactic Radiotherapy: A Case Report
Gülhan Güler Avcı, Yıldız Yükselen Güney, Süheyla Aytaç Arslan, Ela Delikgöz Soykut, Gonca Altınışık İnan
doi: 10.5505/aot.2012.83803  Sayfalar 42 - 45

16.
Klinik Yavaş Seyirli Metastatik Ekrin Porokarsinoma
Metastatic Eccrine Porocarcinoma with Indolent Clinical Course
Umut Demirci, Ayşe Demirci, Şebnem Ayva, Uğur Coşkun, İlker Yazıcı, Meltem Baykara, Mustafa Benekli, Süleyman Büyükberber
doi: 10.5505/aot.2012.40085  Sayfalar 46 - 48

17.
Senkron Prostat Kanseri ve Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri: Olgu Sunumu
Synchronous Prostate Cancer and Non-Small Cell Lung Cancer: A Case Report
Ela Delikgöz Soykut, Hasan Cem Mısırlıoğlu, Yıldız Yükselen Güney
doi: 10.5505/aot.2012.76476  Sayfalar 49 - 52

18.
L2 Vertebra Cisminde Dev Soliter Enostoz: Olgu Sunumu
Giant Solitary Enostosis of L2 Vertebral Corpus: A Case Report
Murat Songür, Ercan Şahin, Selçuk Keser, Ahmet Bayar, Alparslan Şenköylü, Mahmut Kalem
doi: 10.5505/aot.2012.54264  Sayfalar 53 - 55

19.
Tiroid Bezinin Metastatik Anjiosarkomu: Olgu Sunumu
Metastatic Angiosarcoma of the Thyroid Gland: A Case Report
Umut Demirci, Ayşe Demirci, Uğur Coşkun, Gülnihal Tufan, Ömür Ataoğlu, Bahar G. Demirci, Özgür Akdemir, Mustafa Benekli, Süleyman Büyükberber
doi: 10.5505/aot.2012.21931  Sayfalar 56 - 58

LookUs & Online Makale