ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale GönderActa Oncol Tur.: 44 (2-3)
Cilt: 44  Ek: 2-3 - 2011
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTıRMA
1.
Lokal İleri Evre Mide Kanserinde Cerrahi Sonuçlar ve Erken Postoperatif Komplikasyonlar
Surgical Outcomes and Early Postoperative Complications in Locally Advanced Gastric Cancer
Lütfi Doğan, Niyazi Karaman, Sevinç Hüseyinova, Cihangir Özaslan
doi: 10.5505/aot.2011.29392  Sayfalar 1 - 8

OLGU SUNUMU
2.
Kolon Kanseri Hastasında Bilateral Endobronşiyal Obstruktif Metastaz: Olgu Sunumu
Bilateral Endobronchial Obstructive Metastases in a Patient with Colon Cancer: A Case Report
Selay Gündoğdu Büyükbaş, Umut Demirci, Havva Yeşil Çınkır, Fatma Buğdaycı Başal, Ömür Berna Çakmak Öksüzoğlu
doi: 10.5505/aot.2011.23008  Sayfalar 9 - 11

3.
Vulvanın Malign Potansiyeli Belirsiz Epiteloid Düz Kas Tümörü; Olgu Sunumu
Epithelioid Smooth-Muscle Tumor of Vulva with Uncertain Malignant Potential: A Case Report
Fisun Ardıç Yükrük, Esra Zeynep Özkan Coşkunoğlu, Çiğdem Irkkan
doi: 10.5505/aot.2011.02486  Sayfalar 13 - 16

4.
Tiroidin Hyalinize Trabeküler Tümörü-Olgu Sunumu: Sitolojik, Morfolojik ve İmmünohistokimyasal Özellikleri
The Hyalinizing Trabecular Tumor of the Thyroid Gland-Case Report: Morphologic, Cytological and Immunohistochemical Features
Ebru Demiralay, Şemsi Altaner, Hüseyin Yüce Bircan, Banu Bilezikçi
doi: 10.5505/aot.2011.32042  Sayfalar 17 - 20

5.
Ekstraskeletal Osteosarkom: Olgu Sunumu
Extraskeletal Osteosarcoma: A Case Report
Fisun Ardıç Yükrük, Fatma Markoç, Ayşe Şerife Salan Berkel, Elife Aktaş
doi: 10.5505/aot.2011.17363  Sayfalar 21 - 24

6.
Lomber Omurgaya Yayılan Bir Glioblastoma Multiforme Olgusu
A Glioblastoma Multiforme Case Spread to Lomber Spine
Selçuk Cemil Öztürk, Gülnihal Tufan, Mustafa Benekli, Nedim Turan
doi: 10.5505/aot.2011.42714  Sayfalar 25 - 27

7.
Nadir Görülen Femur Distal Yumuşak Doku Yerleşimli Parakordoma: Olgu Sunumu
Rare Soft Tissue Localized Distal Femur Parachordoma: Case Presentation
Güray Toğral, Murat Arıkan, Fisun Ardıç Yükrük, Fatih Eksioğlu, Şafak Güngör
doi: 10.5505/aot.2011.36854  Sayfalar 28 - 30LookUs & Online Makale