ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
ACTA ONCOLOGICA TURCICA - Acta Oncol Tur.: 44 (1)
Cilt: 44  Sayı: 1 - 2011
1.
Evaluation of Treatment Results of Patients Treated with Splenectomy due to Hematological Cancer
Hematolojik Kanserlerde Splenektomi Uygulanan Hastaların Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Kerim Bora Yılmaz, Lütfi Doğan, Melih Akıncı, Meltem Yüksel, Can Atalay, Cihangir Özaaslan
Sayfalar 1 - 6

2.
Cystic neoplasms of pancreas: Diagnosis and treatment options
Pankreasın kistik neoplazileri: Tanı ve tedavi alternatifleri.
Lütfi Doğan, Niyazi Karaman, Mutlu Doğan, Can Atalay, Bahadır Çetin, Cihangir Özaslan
Sayfalar 7 - 11

3.
Comparison of Clinical and Pathological Staging in Non-Small Cell Lung Cancer
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Klinik ve Patolojik Evrelemenin Karşılaştırılması
Kenan Can Ceylan, Ali Hızır Arpat, Şeyda Örs Kaya
Sayfalar 12 - 17

4.
BENEFICIAL EFFECTS OF PROPOLIS ON METHOTREXATE-INDUCED LIVER INJURY IN RATS
Sıçanlarda Metotreksata Bağlı Karaciğer Hasarında Propolisin Olumlu Etkileri
Aysun Çetin, Leylagül Kaynar, Barış Eser, Canan Karadağ, Berkay Sarayman, Ahmet Öztürk, İsmail Koçyiğit, Sibel Kabukçu Hacıoğlu, Betül Çiçek, Sibel Silici
Sayfalar 18 - 23

5.
Non-small cell lung cancer with isolated spinous process metastasis
İzole spinöz proses metastazı yapan non-small cell akciğer kanseri
Mehmet Basmacı, Aşkın Esen Hastürk
Sayfalar 24 - 28

6.
Ağrılı Büyük Frontal Osteoid Osteoma
Mehmet Basmacı, Aşkın Esen Hastürk
Sayfalar 29 - 31

7.
A Colon Cancer Patient of a Vena Cava Superior Syndrome Secondary to Catheter Related Thrombosis: A Case Report
Kolon Kanserli Hastada Santral Venöz Kateter ile İlişkili Tromboza Bağlı Vena Kava Süperior Sendromu
Yasemin Benderli Cihan, Halil Dönmez
Sayfalar 32 - 35

8.
GÖĞÜS DUVARINA METASTAZ YAPAN VE CERRAHİ UYGULANAN RENAL PELVİS KARSİNOMA OLGUSU
Başak Bala Ustaalioğlu Öven, Recep Ustaalioğlu, Ahmet Bilici, Ilgaz Doğusoy, Nagehan Özdemir Barışık, Mahmut Gümüş
Sayfalar 36 - 41

LookUs & Online Makale