ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale GönderActa Oncol Tur.: 43 (2-3)
Cilt: 43  Ek: 2-3 - 2010
Özetleri Göster | << Geri
1.
Bladder Tumor Metastatic to the Bones of the Foot: A Case Report
Mesane Tümörünün Ayak Başparmağına Metastazı: Olgu Sunumu
Yasemin CİHAN, Mustafa SOFİKERİM, Kemal DENİZ
Sayfalar 46 - 48

2.
The Comparative Analysis of Prevalence Parameters of the Stomach Cancer Among City and Rural Population of the Azerbaijan Republic
Azerbaycan Cumhuriyeti’nde Şehirde ve Kırsal Kesimde Yaşayan Bireylerde Mide Kanseri Prevalans Parametrelerinin Karşılaştırmalı Analizi
AZER R ALİYEV, Rashad S ZEYNALOV
Sayfalar 51 - 54

3.
Evaluation of Cultures Obtained from Cancer Patients During Febrile Neutropenia
Kanserli Hastalarda Febril Nötropeni Sırasında Alınan Kültürlerin Değerlendirilmesi
Gülşen İSKENDER, Kamuran SAYILIR, Mustafa Cihat OĞAN, Müfide ÇİMENTEPE, Ayla YENİGÜN, Sema BATI
Sayfalar 55 - 58

4.
Temporary Central Venous Catheter Placement with Radiological Imaging
Geçici Santral Venöz Kateterlerin Radyolojik Görüntüleme Yöntemleri Eşliğinde Uygulanmaları
Doğan DEDE, Ahmet AVLUK, Nilgün YILDIRIM, İlkay AKMANGİT, Bige SAYIN SEVER
Sayfalar 59 - 64

5.
Our Experience in Provox Voice Protheses for Voice Restoration After Total Laryngectomy
Total Larenjektomi Sonrası Ses Restorasyonunda Provox Konuşma Protezi Tecrübelerimiz
Fadlullah AKSOY, Bayram VEYSELLER, Yavuz Selim YILDIRIM, Hasan DEMİRHAN, Orhan ÖZTURAN
Sayfalar 65 - 69

6.
Treatment Response and Acute Toxicity of Concurrent Chemoradiotherapy for Uterine Cervix Cancer in Comparison with Radiotherapy Alone
Serviks Uteri Kanseri Tedavisinde Eş Zamanlı Kemoradyoterapi ve Yalnız Radyoterapinin Tedaviye Yanıt ve Akut Toksisite Açısından Karşılaştırılması
Kamal S AKBAROV
Sayfalar 70 - 73

7.
Primary Submandibular Gland Malign Mucosa Associated Lymphoid Tissue (MALT) Lymphoma: Case Report
PRİMER SUBMANDİBULAR BEZ MALİGN MUKOZAYLA İLİŞKİLİ LENFOİD DOKU (MALT) LENFOMASI: OLGU SUNUMU
Ferhat BOZKUŞ, İsmail İYNEN, İmran ŞAN, Muhammet Emin GÜLDÜR
Sayfalar 74 - 77

8.
Primary Nasal Cavity Malignant Melanoma Presenting with Epistaxis
EPİSTAKSİS İLE BAŞVURAN PRİMER NAZAL KAVİTE MALİGN MELANOMU
Güze ÖZAL, Mutlu DOĞAN, Gülşah KAYGUSUZ, Güngör UTKAN, Bülent YALÇIN, Fikri İÇLİ
Sayfalar 78 - 80

9.
Unusual Presentation of Hepatocellular Carcinoma That Mimics Epigastric Hernia: A Case Report
EPİGASTRİK HERNİYİ TAKLİT EDEN HEPATOSELÜLER KARSİNOMUN OLAĞAN DIŞI YERLEŞİMİ: OLGU SUNUMU
Melih AKINCI, Zafer ERGÜL, Kerim Bora YILMAZ, Engin ÖLÇÜCÜOĞLU, Hakan KULAÇOĞLU
Sayfalar 81 - 84

10.
Association of Carcinoma of the Breast and Meningioma: Report of a Case and Review of the Literature
Meme Kanseri ve Menenjiom İlişkisi: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Yasemin Benderli CİHAN, Figen Figen ÖZTÜRK
Sayfalar 85 - 87

11.
Myelodysplastic Syndrome with Complex Cytogenetic Abnormalities and Immunocompromised in Two Siblings
Miyelodisplastik Sendromlu İki Kardeşte Kompleks Sitogenetik Anormallik ve Ağır İmmün Yetmezlik
Özlem Şahin BALÇIK, Nafiye HELVACI, Murat ALBAYRAK, Osman YOKUŞ, Funda CERAN, Simten DAĞDAŞ, Gülsüm ÖZET
Sayfalar 88 - 90
Makale Özeti | Tam Metin PDFLookUs & Online Makale