ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
ACTA ONCOLOGICA TURCICA - Acta Oncol Tur.: 43 (1)
Cilt: 43  Sayı: 1 - 2010
1.
General Featuresof Pancreatic Cancer Patients and Survival Results
Pankreas Kanserli Hastalarımızın Genel Özellikleri ve Sağkalım Sonuçları
Vahide IŞIL UĞUR, Şakire Pınar KARA, Bülent KÜÇÜKPLAKÇI, Cem MISIRLIOĞLU, Aytül ÖZGEN, Taciser DEMİRKASIMOĞLU, Yeşim ELGİN, Ergun SANRI, Tijen YÖRÜKOĞLU, Nadi ÖZDAMAR, Yıldız YÜKSELEN GÜNEY
Sayfalar 1 - 7

2.
Thyroid Carcinoma in Retrosternal Goiter Cases
Retrosternal Guatr Olgularında Tiroid Kanseri
Kerim Bora YILMAZ, Lütfi DOĞAN, Melih AKINCI, Hüseyin ÇAKMAK, Niyazi KARAMAN, Cihangir ÖZASLAN, Can ATALAY, Hakan KULAÇOĞLU
Sayfalar 8 - 12

3.
Is the Complete Blood Count Parameters Predict Prognosis Before Treatment in Metastatic Gastric Cancer Patients?
Metastatik Mide Kanserli Hastalarda Tedavi Öncesi Tam Kan Sayımı Parametreleri Prognozu Belirler mi?
Mehmet ALİUSTAOĞLU, Başak Bala USTAALİOĞLU ÖVEN, Ahmet BİLİCİ, Volkan KONYA, Murat GÜCÜN, Mesut ŞEKER, Mahmut GÜMÜŞ
Sayfalar 13 - 18

4.
A Questionnaire Study Con the Etiology of Breast Cancer
Meme Kanseri Nedenlerine Yönelik Anket Çalışması
Mustafa ALTINBAŞ, Erdem AKBAL, Mustafa DİKİLİTAŞ, Arzu AKŞAHİN
Sayfalar 19 - 22

5.
Our Experience in Near Total Laryngectomy
Near Total Larenjektomi Tecrübelerimiz
Bayram VEYSELLER, Fadlullah AKSOY, Yavuz Selim YILDIRIM, Orhan ÖZTURAN
Sayfalar 23 - 27

6.
Adenomatoid Tumor of the Uterus: Report of a Rare Case VVhich Can Be Confused vvith Leiomyoma
Uterusun Adenomatoid Tümörü: Nadir Görülen ve Leiomyom ile Karışabilen Olgunun Sunumu
Ebru DEMİRALAY, Özlem IŞIKSAÇAN ÖZEN, Beyhan DEMİRHAN
Sayfalar 28 - 31

7.
Treatment Faiiure of Disseminated Trichosporon asahii infection vvith Voriconazole in a Patient vvith Acute Myeloid Leukemia
Yaygın Trichosporon asahii İnfeksiyonu Olan Akut Miyeloid Lösemili Bir Hastada Vorikonazol Tedavi Başarısızlığı
Fatih KURNAZ, Leylagül KAYNAR, Suat DOĞAN, Bülent ESER, Gökhan METAN
Sayfalar 32 - 35

8.
Causes of Brachial Plexopathy in Patients vvith Breast Carcinoma: Presentation of Four Cases
Meme Karsinomu Otan Hastalarda Brakial Pleksopati Nedenleri: Dört Olgunun Sunumu
Figen KOÇYİĞİT, Banu DİLEK, Abdülkadir BACAKOĞLU, Elif AKALIN
Sayfalar 36 - 41

9.
A Case of Recurrent Breast Cancer Diagnosed vvith Isolated Ovarian Metastasis Under Anastrazole Therapy
Anastrazol Tedavisi Altında İzole Över Metastazı ile Saptanan Nüks Meme Kanseri Olgusu
Ahmet BİLİCİ, Mesut ŞEKER, Başak Bala USTAALİOĞLU ÖVEN, Tarık SALMAN, Taflan SALEPÇİ, Dilek YAVUZER, Mahmut GÜMÜŞ
Sayfalar 42 - 45

LookUs & Online Makale