ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
ACTA ONCOLOGICA TURCICA - Acta Oncol Tur.: 42 (3)
Cilt: 42  Sayı: 3 - 2009
1.
Inflammatory Breast Cancer: Single Çenter Experience
İnflamatuvar Meme Kanseri Serimiz: Tek Merkez Deneyimi
Başak Bala USTAALİOĞLU ÖVEN, Ahmet BİLİCİ, Mesut ŞEKER, Taflan SALEPÇİ, Emre YILDIRIM, Umut KEFELİ, Metin KEMENT, Mahmut GÜMÜŞ
Sayfalar 93 - 99

2.
The Effect of Irıtravenous Paracetamol on Morphine Consumption Used for Post-Operative Pain After Modified Radical Mastectomy
Modifiye Radikal Mastektomi Operasyonlarında Postoperatif Analjezi Amaçlı Uygulanan İntravenöz Parasetamolün Morfin Tüketimi Üzerine Etkisi
Cengizhan EMRE, Gonca TUNCEL, Menşure KAYA, Özgür CANOLER, Mehmet Özgür YILDIRIM, Nihal KADIOĞULLARI
Sayfalar 100 - 104

3.
Implantations of Central Venous Ports with Chest Catheter Insertion Via the Subclavian Vein in Oncology Patients: A Single Çenter Experience
Onkoloji Hastalarında Göğüs Duvarı Yerleşimli Santral Venöz Kateter Uygulamaları: Tek Merkez Deneyimi
Yekta Altemur KARAMUSTAFAOĞLU, Yener YÖRÜK, Taner TARLADAÇALIŞIR, Sedat KOÇAL, Sevinç TİRYAKİ YAĞCI, İrfan ÇİÇİN
Sayfalar 105 - 108

4.
Pleural Effusions Associated vvith Lung Cancers
Akciğer Kanserlerine Eşlik Eden Plevra Sıvısı
Naciye KARATAŞ, Ege GÜLEÇ, Ümran TORU, Peri ARBAK, Ali Nihat ANNAKKAYA
Sayfalar 109 - 113

5.
Is Arm and Shoulder Position Important After Mastectomy?
Mastektomi Sonrası Kol ve Omuzun Pozisyonu Önemli midir?
Lütfi DOĞAN, Melih AKINCI, Bahadır ÇETİN, Gamze KIZILTAN, Niyazi KARAMAN, Mehmet ALTINOK
Sayfalar 114 - 117

6.
Abdominal Wall Endometrioma: Case Report
Karın Duvarı Endometriyoması: Olgu Sunumu
H. Hakan MERSİN, Gökçe ACUN, Uğur BERBEROĞLU
Sayfalar 118 - 120

7.
Presentation of Acute Myeloid Myeloid Leukemia Preceded by Myelodysplastic Syndrome with Multiple Extramedullary Infıltration: Case Report
Yaygın Ekstramedüller Tutulum ile Seyreden Miyelodisplastik Sendromu Takiben Gelişen Akut Miyeloid Lösemi: Olgu Sunumu
Nergiz ERKUT, inci VETEM, Ümit ÇOBANOĞLU, Mehmet SÖNMEZ
Sayfalar 121 - 124

8.
The Association of Autoimmune Hepatitis and Thyroid Cancer: Case Report
Otoimmün Hepatit ve Tiroid Kanseri Birlikteliği: Olgu Sunumu
Hilmi ATASEVEN, İihami YÜKSEL, Mehmet İBİŞ, Ömer BAŞAR, H. Mehmet TÜRK
Sayfalar 125 - 127

9.
Ultrasonography, Doppler Ultrasonography and Magnetic Resonance Imaging of a Acute Lymphoblastic Leukemia Case Presented vvith Orbital Mass at the Time of Diagnosis
Tanı Anında Orbital Kitle Şeklinde Prezente Olan Akut Lenfoblastik Lösemi Olgusunun Ultrasonografi, Doppler Ultrasonografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları
Kemal ARDA, Nazan ÇİLEDAĞ, Pelin DEMİR GÜMÜŞDAĞ, Elif AKTAŞ
Sayfalar 128 - 131

10.
Gemcitabine PlusPaclitaxel STherapy in a Patient vvith Relapsed Testicular Cancer After High Dose Therapy
Yüksek Doz Tedavi Sonrasında Nükseden Testis Kanserli Bir Hastada Gemsitabin ve Paklitaksel Kurtarma Tedavisi
Ülkü YALÇINTAŞ ARSLAN, Ercan ARPACI, Saadet TOKLUOĞLU, Ayşe DURNALI, Nazan GÖKBAYRAK, Necati ALKIŞ
Sayfalar 132 - 134

LookUs & Online Makale