ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
ACTA ONCOLOGICA TURCICA - Acta Oncol Tur.: 42 (2)
Cilt: 42  Sayı: 2 - 2009
1.
Surgical Breast Biopsies and Complications: Is There an Effect on Future Treatments?
Açık Meme Biyopsileri ve Komplikasyonları: Gelecekteki Tedaviyi Etkiler mi?
Lutfi DOĞAN, Niyazi KARAMAN, Cihangir ÖZASLAN, Can ATALAY, Mehmet ALTINOK
Sayfalar 45 - 49

2.
Ultrasonography Guided Pancreatic Needle Biopsies
Ultrasonografi Kılavuzluğunda Pankreas İğne Biyopsileri
Bilgin Kadri ARIBAŞ, Gürbüz DİNGİL, Ümit ÜNGÜL, Gürsel ŞAHİN, Dilek Nil ÜNLÜ, Kamil DOĞAN, Sevim ÖZDEMİR, Zekiye PEKOL ŞİMŞEK, Aliye Ceylan ZARALI, Rasime Pelin DEMİR, Kemal ARDA
Sayfalar 50 - 56

3.
Clinicopathological Characteristics of Ninety MaHgnant Melanoma Patients
Malign Melanomalı Doksan Hastanın Klinikopatolojik Değerlendirmesi
Mutlu DOĞAN, Ülkü YALÇINTAŞ ARSLAN, Saadet TOKLUOĞLU, Güze ÖZAL, Hande SELVİ, Güngör UTKAN, Hakan AKBULUT, Bülent YALÇIN, Necati ALKIŞ, Fikri İÇLİ
Sayfalar 57 - 60

4.
The Comparison of the Incidence of Transierıt Neurological Symptoms Associated By Bupivacain and Ropivacain in Patients Undergoing Transurethral Resection with Spinal Anesthseia
Spinal Anestezi ile Transüretral Rezeksiyon Yapılan Hastalarda Bupivakain ve Ropivakaine Bağlı Geçici Nörolojik Semptom İnsidansının Karşılaştırılması
Gülbahar GÜLNERMAN, Selma KELEŞ, Menşure KAYA, Neslihan KURU, Nihal KADIOĞULLARI
Sayfalar 61 - 68

5.
Multidedector Computed Tomography Findings of Crohn ’s Disease
Crohn Hastalığında Multidedektör Bilgisayarlı Tomografi Bulguları
Kemal ARDA, Nazan ÇİLEDAĞ
Sayfalar 69 - 73

6.
Renal Celi Carcinoma in an Ectopic Kidney: Case Report
Ektopik Böbrekte Renal Hücreli Karsinom: Olgu Sunumu
Niyazi KARAMAN, Lütfi DOĞAN, Cihangir ÖZASLAN, Can ATALAY, Çiğdem IRKKAN, Asuman BOZKURT
Sayfalar 74 - 76

7.
Primary Lung Cancer vvith Invasion Into the Atrium: Two Case Report
Akciğer Kanserinin Sağ Atriyum Metastazı: İki Olgu Nedeniyle
Nazan ÇİLEDAĞ, Pelin DEMİR GÜMÜŞDAĞ, Elif AKTAŞ, Kemal ARDA
Sayfalar 77 - 79

8.
A Case of Schvvannoma Arising from Brachial Plexus
Brakiyal Pleksustan Kaynaklanan Schwannom Olgusu
Hayriye KARABULUT, Baran ACAR, Mehmet Ali BABADENİZ, Gülçin ŞİMŞEK, Emre GÜNBEY
Sayfalar 80 - 82

9.
Kaposi Sarcoma Presented on Glans Penis
Glans Peniste Saptanan Kaposi Sarkomu: Olgu Sunumu
Tolga TUNCEL, Ahmet ALACACIOĞLU, Bülent KARAGÖZ, Oğuz BİLGİ, Alpaslan ÖZGÜN, Zafer KÜÇÜKODA, Emin Gökhan KANDEMİR
Sayfalar 83 - 85

10.
Thromboembolic Complications of Cancer and Management
Kanserin Tromboembolik Komplikasyonları ve Tedaviye Yönelik Yaklaşımlar
Yeşim YILDIRIM, Özgür ÖZYILKAN
Sayfalar 86 - 91

LookUs & Online Makale