ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
ACTA ONCOLOGICA TURCICA - Acta Oncol Tur.: 42 (1)
Cilt: 42  Sayı: 1 - 2009
1.
Anaplastic Thyroid Carcinoma: Clinical Features, Prognostic Factors and Treatment Outcome
Anaplastik Tiroid Kanseri: Klinik Özellikler, Prognostik Faktörler ve Tedavi Sonuçları
Niyazi KARAMAN, Kerim Bora YILMAZ, Cihangir ÖZASLAN, Mehmet ALTINOK
Sayfalar 1 - 7

2.
The TGFpR-1 Expressions in Different Steps of Liver Injury and Hepatocellular Carcinoma*
Karaciğer Hasarının Farklı Basamaklarında ve Hepatoselüler Karsinomda TGF/3R-1 Ekspresyonları
Pelin BAĞCI, Gülşen ÖZBAY
Sayfalar 8 - 12

3.
Research of Gene Mutatiorıs in Patient Suffering from Neurofibromatozis Type 1 in Turkey
Türk Toplumundaki Nörofibromatozis Tip 1’li Hastalarda Gen Mutasyonlarının Araştırılması
Sacide PEHLİVAN, Ayşe ERBAY, Ahmet KOMAN, Duri Şehvar ÖZEL ÜNAL
Sayfalar 13 - 16

4.
Long-Term Complications Associated vvith Mastectomy and Axillary Dissection
Mastektomi ve Aksiller Diseksiyon Sonrası Uzun Dönem Komplikasyonlar
Ozan ZARARLI, Niyazi KARAMAN, Cihangir ÖZASLAN, Sevinç HÜSEYİNOVA, Mehmet ALTINOK
Sayfalar 17 - 23

5.
Painless Scrotal Ulcer During All-Trans Retinoic Acid (ATRA) Treatment foran Acute Promyelocitic Leukemia Case
Bir Akut Promiyelositik Lösemi Olgusunda “All-Trans Retinoic Acid (ATRA)” Tedavisi Sırasında Ağrısız Skrotal Ülser
Müyesser SAYKI, Meltem YÜKSEL, Şule Mine BAKANAY, Mutlu ARAT
Sayfalar 24 - 26

6.
Hepatitis B and C Virüs Seroprevalance of the Patients vvith Non-Hodgkin’s Lymphoma: Single Çenter Experience
Non-Hodgkin Lenfomalı Hastalarda Hepatit B ve C Virüs Seroprevalansı: Tek Merkez Deneyimi
Ülkü YALÇINTAŞ ARSLAN, Fatih Oğuz ÖNDER, Doğan UNCU, Saadet TOKLUOĞLU, Ayşe GÖK DURNALI, Gökhan ÇELENKOĞLU, Güngör UTKAN, Necati ALKIŞ
Sayfalar 27 - 29

7.
Gingival Metastasis in Large Celi Lung Carcinoma
Büyük Hücreli Akciğer Karsinomunda Gingiva Metastazı
Mutlu DOĞAN, Duygu KANKAYA, Abdullah BÜYÜKÇELİK, Fatih KARATAŞ, Güngör UTKAN, Orhan ŞENCAN, Bülent YALÇIN, Gülşah KAYGUSUZ, Fikri İÇLİ
Sayfalar 30 - 32

8.
Primitive Neuroectodermal Tumors of Hand and Foot: Report of Two Cases
El ve Ayak Yerleşimli Primitif Nöroektodermal Tümörü: İki Olgu Sunumu
Pelin DEMİR, Murat ARIKAN, Nazan ÇİLEDAĞ, Elif AKTAŞ, Şafak GÜNGÖR, Kemal ARDA
Sayfalar 33 - 36

9.
Juverıile Nasopharyngeal Angiofibroma vvith Irıtracranial Extensiorı
İntrakraniyal Uzanım Gösteren Juvenil Nazofarengeal Anjiyofibroma
Bige SAYIN, Nilgün YILDIRIM, Doğan DEDE, Nesrin ERTUĞ, Süreyya BOYACIGİL, Enis YÜKSEL
Sayfalar 37 - 40

10.
How to Diagnose a Uterine Non-Hodgkin’s Lymphoma?: A Case Report
Uterus Non-Hodgkin Lenfomasına Nasıl Tanı Koyalım?: Olgu Sunumu
Tayfun GÜNGÖR, Adnan ŞİMŞEK, Serap AKBAY, Emel Üçgül ÇAVUŞOĞLU, Ümit BİLGE
Sayfalar 41 - 44

LookUs & Online Makale