ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
ACTA ONCOLOGICA TURCICA - Acta Oncol Tur.: 41 (1)
Cilt: 41  Sayı: 1 - 2008
1.
Diagnosis and Treatment o f Metastatic Bone Disease
Kemik Metastazlarında Tanı ve Tedavi
Yıldız GÜNEY, Sercan YILMAZ, Ümmühani ÖZEL TÜRKÇÜ, Cengiz KURTMAN
Sayfalar 1 - 6

2.
Demographic Features o f Childhood Benign Bone Tumors and Evaluation o f Clinical Approach
Çocukluk Çağı Benign Kemik Tümörlerinin Demografik Özellikleri ve Klinik Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi
Murat ARIKAN, Erdal METİN, Deniz GÜRLER, Şafak GÜNGÖR, Yaman KARAKOÇ
Sayfalar 7 - 13

3.
Is Axillary Lymph Node Metastases Different in Triple Negative Breast Cancer Patients?
Triple Negatif Meme Kanserli Hastalarda Aksiller Lenf Nodu Tutulumu Farklılık Gösterir mi?
Suat KUTUN, Haluk ULUCANLAR, Aybala AĞAÇ, Oğuz TARCAN, Abdullah ÇETİN
Sayfalar 14 - 18

4.
Surgically Treated Long Bone Osteoid Osteoma Cases
Cerrahi Tedavi Uyguladığımız Uzun Kemik Yerleşimli Pediatrik Osteoid Osteoma Olgularımız
Murat ARIKAN, Deniz GÜRLER, Şafak GÜNGÖR, Yaman KARAKOÇ, Erdal METİN, Ali ATALAY, Tolga KOŞAR
Sayfalar 19 - 24

5.
Treatment Results of the Patients Treated with Radiotherapy with Rectum Cancer
Radyoterapi Uyguladığımız Rektum Adenokarsinomlu Hastalarımızın Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
V.Işıl UĞUR, Taciser DEMİRKASIMOĞLU, Yeşim ELGİN, Bülent KÜÇÜKPLAKÇI, Aytül ÖZGEN, Cem MISIRLIOĞLU, Ergun SANRI, Pınar KARA, Nadi ÖZDAMAR
Sayfalar 25 - 28

6.
Prognostic Factors Affecting Treatment of Evving Sarcomas
Evving Sarkomlu Olgularımızda Tedaviyi Etkileyen Prognostik Faktörler
Şafak GÜNGÖR, Murat ARIKAN, G. TOĞRAL, Yaman KARAKOÇ, Erdal METİN, B. ATALAY
Sayfalar 29 - 32

7.
The Effect of Hyaluronic Acid/Carboxymethylcellulose in the Prevention of Postoperative Adhesion in Guinea Pigs
Kobaylarda Postoperatif Adezyonların Önlenmesinde Hyaluronic Acid/Carboxymethylcellulose’un Etkisi
Savaş TEZEL, Reha ÖZGÜVEN, Selma TUNÇOL
Sayfalar 33 - 37

8.
Affect of Ischemia on Adhesion Formation for Hernia Repair with Polypropylene Mesh
Propilen Mesh ile Yapılan Fıtık Onarmalarında İskeminin Adezyon Formasyonuna Etkisi
Savaş TEZEL, Reha ÖZGÜVEN, Selma TUNÇOL
Sayfalar 38 - 40

9.
Epidemyologic Results of the Patierıts with Rectal Cancer
Rektum Kanserli Hastalarımızın Epidemiyolojik Demografik Özelliklerinin ve Tedavi Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi
Taciser DEMİRKASIMOĞLU, V. Işıl UĞUR, Yeşim ELGİN, Bülent KÜÇÜKPLAKÇI, Aytül ÖZGEN, Cem MISIRLIOĞLU, Ergun SANRI, Pınar KARA, Handan ERKAL, Nadi ÖZDAMAR
Sayfalar 41 - 44

10.
Survey On Intraoperative Penile Erections of Four Children
İntaoperatif PeniIEreksiyon Gelişen Dört Çocuğun Değerlendirilmesi
Yeşim ŞENAYLI, Atilla ŞENAYLI
Sayfalar 45 - 48

11.
An Atypical Chondrosarcoma Case Arising On Enchondroma
Enkondrom Zemininde Gelişen Atipik Bir Kondrosarkom Olgusu
Yaman KARAKOÇ, Murat ARIKAN, Deniz GÜRLER, Şafak GÜNGÖR, Erdal METİN
Sayfalar 49 - 51

12.
Conjugated Hyperbilirubinemia in a Neonate with Meconium lleus and Congenital Hypothyroidism
Mekonyum ileus ve Konjerıital Hipotroidizm Olan Bir Yenidoğanda Konjuge Hiperbilirubirıemi
Yeşim ŞENAYLI, Atilla ŞENAYLI
Sayfalar 52 - 54

13.
Ductal Carcinoma İn Situ with Diagnosis of Scleroderma
Skleroderma Tanısı Olan Hastada Duktal Karsinoma İn Situ Olgusu
Suat KUTUN, Haluk ULUCANLAR, Aybala AĞAÇ, Oğuz TARCAN, Abdullah ÇETİN
Sayfalar 55 - 56

14.
Seminoma in A Case of Testicular Feminization Syndrome: Patient Outcome After 7 Years of Follow-up
Testiküler Feminizasyon Sendromunda Gelişen Seminoma: Hastanın 7 Yıllık Takibi
Yıldız GÜNEY, Meltem NALÇA ANDRIEU, Ayşe HİÇSÖZMEZ, Caner AKTAŞ, Cengiz KURTMAN, Şaban Çakır GÖKÇE
Sayfalar 57 - 58

15.
Gastrointestinal Stromal Tumor of the Intestine and Cen/ical Metastases: Case Report
İnce Bağırsakta Gastrointestinal Stromal Tümör, Servikal Metastazı: Olgu Sunumu
Vahide Işıl UĞUR, Taciser DEMİRKASIMOĞLU, Ş. Pınar KARA, Bülent KÜÇÜKPLAKÇI, Aytül ÖZGEN, Yeşim ELGİN, Cem MISIRLIOĞLU, Ergun SANRI, Tijen YAPICI, Nadi ÖZDAMAR
Sayfalar 59 - 61

16.
A Patierıt with CoSonic Carcinoma with Multiple Recurrences: A Case Report
Kolon Kanseri: Çok Sayıda Nüks ile Takip Nedeniyle Olgu Sunumu
V. Işıl UĞUR, Nadi ÖZDAMAR, Ş. Pınar KARA, Bülent KÜÇÜKPLAKÇI, Aytül ÖZGEN, Ergun SANRI, Taciser DEMİRKASIMOĞLU, Yeşim ELGİN, Cem MISIRLIOĞLU, Tijen YAPICI
Sayfalar 62 - 64

17.
Seminoma of the Testis with Right İnguinal Lymph Node Metastases: A Case Report
Karşı İnguinal Lenf Nodunda Metastaz Saptanan Sol Testiste Seminom: Olgu Sunumu
V. Işıl UĞUR, Taciser DEMİRKASIMOĞLU, Ş. Pınar KARA, Bülent KÜÇÜKPLAKÇI, Aytül ÖZGEN, Yeşim ELGİN, Cem MISIRLIOĞLU, Ergun SANRI, Tijen YAPICI, Nadi ÖZDAMAR
Sayfalar 65 - 67

18.
Radiographic Findings of Retroperitoneal Gastrointestinal Stromal Tumour
Retroperitoneal Gastrointestinal Stromal Tümörlü Olgunun Radyolojik Bulguları Radiographic Findings of Retroperitoneal Gastrointestinal Stromal Tumour
R. Pelin DEMİR, Bilgin Kadri ARIBAŞ
Sayfalar 68 - 69

LookUs & Online Makale