ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale GönderActa Oncol Tur.: 40 (1)
Cilt: 40  Sayı: 1 - 2007
Özetleri Göster | << Geri
1.
Percutaneous Sclerotherapy in Simple Abdominal Cysts: Literatüre and Our Experiences
Abdominal Basit Kistlerde Perkiitan Skleroterapi: Literatür ve Deneyimlerimiz
Bilgin Kadri ARIBAŞ, Gürbüz DİNGİL, Kamil DOĞAN
Sayfalar 1 - 4

2.
Vaccination Against Human Papillomavirus Infection in Cervical Cancer Control
Servikal Kanser Kontrolünde Human Papilloma Virüs İnfeksiyonlarına Karşı Aşılama
Jale METİNDİR
Sayfalar 5 - 10

3.
Retrospective Evaluation of Ciprofloxacin Resistant Escherichia coli in Urinary Tract Infections Ankara Oncology Hospital
SB Ankara Onkoloji Hastanesinde İdrar Örneklerinden Elde Edilen Escherichia coli Suçlarında Siprofloksasin Direncinin Retrospektif Değerlendirilmesi
Ece BİLEN DİRİM, Kamuran SAYILIR, Gülşen İSKENDER, Sama BATI, M. Cihat OĞAN, Ayla YENİGÜN, Müfide ÇİMENTEPE
Sayfalar 11 - 13

4.
General Features of Pancreatic Cancer Patients and Survival Results
Pankreas Kanserli Hastalarımızın Genel Özellikleri ve Sağkalım Sonuçları
Vahide Işıl UĞUR, Nadi ÖZDAMAR, Şakire Pınar KARA, Bülent KÜÇÜKPLAKÇI, Yeşim ELGİN, Cem MISIRLIOĞLU, Aytül ÖZGEN, Ergun SANRI, Tijen YÖRÜKOĞLU, Taciser DEMİRKASIMOĞLU
Sayfalar 14 - 18

5.
Bernard-Burow and Zisser Flap Modification in Large Commissure and Lower Lip Defect Reconstruction
Büyük Kommissür ve Alt Dudak Defekt Rekonstrüksiyonunda Zisser ve Bernard-Burovv Flep Modifikasyonu
İbrahim KESKİNÖZ, Mehmet TURANLI, Üstün OSMA, İskender Emre İNAN, Caner KILIÇ, Kadir FIRAT, Nalan Alev ALP
Sayfalar 19 - 22

6.
Surgical Therapy Results of Osteosarcoma Patients
Osteosarkomda Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız
Murat ARIKAN, Erdal METİN, Şafak GÜNGÖR, Yaman KARAKOÇ, Deniz GÜRLER, Bülent İNCE
Sayfalar 23 - 26

7.
Rectus Sheath Hematoma: A Case Report
Rektus Kılıfı Hematomu: Olgu Sunumu
Haluk ULUCANLAR, Oğuz TARCAN, Suat KUTUN, Ahmet SEKİ, Abdullah DEMİR, Abdullah ÇETİN
Sayfalar 27 - 29

8.
Parapharyngeal Lymphangioma Case with Oropharyngeal Extention
Orofarengeal Uzanımlı Parafarengeal Lenfanjiyoma Olgusu
Mehmet TURANLI
Sayfalar 30 - 32

9.
Subungual Exostosis: A Case Report
Subungual Ekzostoz: Olgu Sunumu
Ataç KARAKAŞ, Deniz GÜRLER, Burak ATALAY, Murat ARIKAN, Yaman KARAKOÇ, Şafak GÜNGÖR, Fisun ARDIÇ YÜKRÜK
Sayfalar 33 - 36

10.
A Case of Lymphoma with Bone Involvement
Kemik Tutulumu ve Kraniai Metastazı Olan Bir Lenfoma Olgusu
Turgay FEN, Başak GÖREN
Sayfalar 37 - 40

11.
Intraoperative Diagnosis and Treatment of a Littre’s Hernia Without Incarceration in a Child
Inkarserasyonsuz Littre Fıtığının intraoperatif Tanı ve Tedavisi
Atilla ŞENAYLI, Yeşim ŞENAYLI, Engin SEZER, Taner SEZER
Sayfalar 41 - 43

12.
A Case of Spontaneous Resolving Acute Appendicitis: A Surgical Dilemma
Spontan İyileşen Akut Apandisit
Berat ACU, Atilla ŞENAYLI, Ülkü BEKAR, Fevzi ATASEVEN
Sayfalar 44 - 47

13.
Rupture of Giant Renal Angiomylipoma
Dev Renal Anjiomyolipoma Rüptürü
Bige SAYIN, Nilgün YILDIRIM, Doğan DEDE, Gülşah KABAÇAM, Perihan SOYDİNÇ, Sevinç BOSTANOĞLU
Sayfalar 48 - 51LookUs & Online Makale