ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Non Hodgkin Lenfoma Sonrasi Tanimlanan Hodgkin Lenfoma: İki Olgu Sunumu [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2022; 55(1): 72-76 | DOI: 10.5505/aot.2022.98470

Non Hodgkin Lenfoma Sonrasi Tanimlanan Hodgkin Lenfoma: İki Olgu Sunumu

Ersin Bozan, Tuğçe Nur Yiğenoğlu, Mehmet Sinan Dal, Merih Kızıl Çakar, Fevzi Altuntas
Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji ve Kemik iliği Nakil Merkezi

Aynı hastada farklı malign hastalıkların bir arada bulunması klinik olarak nadiren karşılaşılabilen bir durumdur. Bu, aynı hastada aynı anda veya farklı zamanlarda iki farklı kanser türünün ortaya çıkması olarak gözlemlenebilir. Bireyin genetik yapısı, çevresel faktörler, kemoterapötik ajanlar ve birincil hastalığın tedavisinde kullanılan radyoterapi bu süreçte rol oynayabilir. Hodgkin lenfoma, Hodgkin dışı lenfoma tedavisinden sonra neredeyse çok nadir görülür. Bu yazıda, kliniğimizde Hodgkin dışı lenfoma tanı ve tedavisi sonrası klasik Hodgkin lenfoma tanısı alan iki olguyu paylaşmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Non-Hodgkin lenfoma, Hodgkin lenfoma, sekonder malignite, relaps

Hodgkin Lymphoma Identified After Non-Hodgkin Lymphoma: Two Case Reports

Ersin Bozan, Tuğçe Nur Yiğenoğlu, Mehmet Sinan Dal, Merih Kızıl Çakar, Fevzi Altuntas
Department of Hematology and Bone Marrow Transplantation Center, Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Oncology Training and Research Hospital, University of Health Sciences, Ankara, Turkey

The coexistence of different malignant diseases in the same patient is an entity that can rarely be encountered clinically. This can be observed as the presentation of two distinct types of cancer in the same patient simultaneously or at different times. The genetic structure of the individual, environmental factors and chemotherapeutic agents and radiotherapy used in the treatment of primary disease may play a role in this process. Hodgkin lymphoma is hardly ever observed after non-Hodgkin lymphoma treatment. In this report, we aimed to share two cases that were diagnosed with classical Hodgkin lymphoma in their follow-up after non-Hodgkin lymphoma diagnosis and treatment in our clinic.

Keywords: Non-Hodgkin lymphoma, Hodgkin lymphoma, secondary malignancy, relapse

Ersin Bozan, Tuğçe Nur Yiğenoğlu, Mehmet Sinan Dal, Merih Kızıl Çakar, Fevzi Altuntas. Hodgkin Lymphoma Identified After Non-Hodgkin Lymphoma: Two Case Reports. Acta Oncol Tur.. 2022; 55(1): 72-76

Sorumlu Yazar: Ersin Bozan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale