ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder


Orta-Ciddi Halluks Valgus Deformitelerinde Mau Osteotomisinin Erken Dönem Fonksiyonel Ve Radyolojik Sonuçları [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2020; 53(2): 337-341 | DOI: 10.5505/aot.2020.90692  

Orta-Ciddi Halluks Valgus Deformitelerinde Mau Osteotomisinin Erken Dönem Fonksiyonel Ve Radyolojik Sonuçları

Yenel Gürkan Bilgetekin, Sinan Yüksel, Kürşat Reşat Demir, Orhan Kunu, Halis Atıl Atilla, Önder Ersan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada orta-ciddi derecede halluks valgus deformitesinde Mau Osteotomisinin erken dönem fonksiyonel ve radyolojik sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Temmuz 2016 – Ocak 2019 tarihleri arasında halluks valgus deformitesi tanısı ile Mau Osteotomisi uygulanan 16 hasta geriye dönük olarak gözden geçirildi. Hastalarımızın ameliyat öncesi ve son takiplerinde klinik bulguları; AOFAS (Amerikan Ortopedi Derneği Ayak-Ayak Bileği Skoru) ve VAS (Visual Analog Skala) ile değerlendirildi. Radyolojik bulgular için her 2 ayak basarak ön-arka ve yan grafiler ile HVA (Halluks valgus açısı), İMA (İntermetatarsal açı) ölçüldü.
BULGULAR: Hastaların 9’u kadın (%56) 7’si erkek (%44) olup, ortalama yaş 43,7 idi. Hastaların takip süresi ortalama 18 ay (dağılım: 6-27 ay) idi. Ameliyat sonrası klinik olarak AOFAS ve VAS skorları ameliyat öncesine göre anlamlı olarak düzelmişti (p<0.05). Ameliyat öncesi radyolojik olarak, HVA 43.75 ± 7.58, İMA 16.00 ± 2.82 iken; son takipte HVA 22.13 ± 6.63, İMA 7.44 ± 3,38 olarak düzelmişti (p<0.05). Hastaların %81’inde mükemmel ve iyi sonuç tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak hastalarımızın %81’inde mükemmel ve iyi sonuç alındı. Halluks valgus deformitesinde Mau Osteotomisi erken dönemde klinik ve radyolojik sonuçlarımıza dayanarak etkin ve güvenilir bir yöntem olabilir.

Anahtar Kelimeler: Halluks valgus, Mau osteotomisi, halluks valgus açısı, intermetatarsal açı, AOFAS


Early Functional and Radiological Results of Mau Osteotomy for Moderate-Severe Hallux Valgus Deformity

Yenel Gürkan Bilgetekin, Sinan Yüksel, Kürşat Reşat Demir, Orhan Kunu, Halis Atıl Atilla, Önder Ersan
Health Sciences University Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training And Research Hospital, Department Of Orthopaedics and Traumatology, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: The aim of the present study was to evaluate the early functional and radiological results of Mau osteotomy in the treatment of moderate -severe hallux valgus deformity.
METHODS: A retrospective evaluation was made of 16 patients undergoing Mau osteotomy for treatment of hallux valgus deformity between July 2016 and January 2019. Clinical findings of patients were evaluated in preoperative and the last follow-up visits using the American Orthopaedic Association Foot and Ankle Score (AOFAS) and Visual Analog Scale (VAS). Radiological findings were measured with hallux valgus angle (HVA) and the intermetatarsal angle (IMA) on anteroposterior and lateral standing radiographs of both feet.
RESULTS: 9 (56%) patients were female and 7 (44%) male with a mean age of 43.7 years. The mean follow-up period was 18 months (range, 6-27 months). A statistically significant improvement was determined in AOFAS and VAS postoperatively compared to the preoperative values (p<0.05). Radiologically, the HVA improved from 43.75 ± 7.58 preoperatively to 22.13 ± 6.63 at the final follow-up examination, and the IMA from 16.00 ± 2.82 to 7.44 ± 3.38 (p<0.05). Excellent and good results were obtained in 81% of the patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In conclusion, Mau osteotomy can be considered an effective and reliable method in the treatment of hallux valgus deformity, based on the excellent and good clinical and radiological results obtained in 81% of the current study patients.

Keywords: Hallux valgus, Mau osteotomy, hallux valgus angle, intermetatarsal angle, AOFAS


Yenel Gürkan Bilgetekin, Sinan Yüksel, Kürşat Reşat Demir, Orhan Kunu, Halis Atıl Atilla, Önder Ersan. Early Functional and Radiological Results of Mau Osteotomy for Moderate-Severe Hallux Valgus Deformity. Acta Oncol Tur.. 2020; 53(2): 337-341

Sorumlu Yazar: Yenel Gürkan Bilgetekin, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale