ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Causes of Brachial Plexopathy in Patients vvith Breast Carcinoma: Presentation of Four Cases [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2010; 43(1): 36-41

Causes of Brachial Plexopathy in Patients vvith Breast Carcinoma: Presentation of Four Cases

Figen KOÇYİĞİT1, Banu DİLEK2, Abdülkadir BACAKOĞLU3, Elif AKALIN2
1Denizli Devlet Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, DENİZLİ
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı,
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İZMİR
4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı,

Brakial pleksus üst ekstremitenin motor ve duysal innervasyonundan sorumlu majör nöral yapıdır. Brakial pleksopatilerin yarısından çoğu travmaya bağlı iken; travmaya bağlı olmayan pleksopatilerin %75’ini radyasyon pleksopatisi, primer veya metastatik akciğer kanseri ve metastatik meme karsinomu oluşturur. Meme karsinomunda tedaviyi takiben semptomatik brakial pleksopati sıklığı % 1.8-4.9 oranında bildirilmiştir. Bu yazıda meme karsinomu tanısı olan ve radyoterapiye bağlı brakial pleksopati, radyoterapiye sekonder ikinci primer tümör gelişimine bağlı brakial pleksopati ve meme karsinomunun aksiller metastazına bağlı brakial pleksopati gelişen dört olgu sunulmaktadır. Meme karsinomlu hastalarda farklı nedenlere bağlı gelişebilen brakial pleksopati; semptomları dirençli, progresif seyirli bir klinik tablodur. Semptomların tanınması, tanı konulduktan sonra da tedavinin multidisip-liner olarak düzenlenmesi, progresyonu yavaşlatabilir. Tedavi ağrı ve dizestezi gibi semptomları gidermeye yönelik düzenlenmeli ve seçilmiş olgularda rizotomi, kordotomi, eksploratif cerrahi gibi invaziv yöntemlerin de uygulanabileceği unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Meme karsinomu, brakial pleksopati, radyasyona bağlı pleksopati.

Meme Karsinomu Otan Hastalarda Brakial Pleksopati Nedenleri: Dört Olgunun Sunumu

Figen KOÇYİĞİT1, Banu DİLEK2, Abdülkadir BACAKOĞLU3, Elif AKALIN2
1Denizli Devlet Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, DENİZLİ
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı,
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İZMİR
4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı,

Brachial plexus is the majör neurai structure responsible for the motor and neural innervation of upper extremity. More than half of brachial plexopathies develop after trauma. Radiation plexopathy, primary or metastatic lung cancer and metastatic breast carcinoma comprimise 75% of nontraumatic causes. Freçuency of symptomatic brachial plexopathy development follovving treatment of breast carcinoma is reported to be 1.8-4.9%. İn tis paper vve present radiation induced plexopathy, second axillary primary tumor induced plexopathy, metastatic plexopathy in four breast carcinoma patients. Brachial plexopathy can develop due to differ-ent mechanisms in breast carcinoma patients. Whatever the cause, the symptoms are resistant and Progressive. Multidisciplinary therapeutic approach may slow down progression. Treatment should aim to alleviate syptoms like pain and dysesthesia. Interven-tional treatment options like explorative surgery, rizotomy, cordotomy, can be applied in selected cases.

Keywords: Breast neoplasm, brachial plexopathy, radiation induced piexopathy.

Figen KOÇYİĞİT, Banu DİLEK, Abdülkadir BACAKOĞLU, Elif AKALIN. Meme Karsinomu Otan Hastalarda Brakial Pleksopati Nedenleri: Dört Olgunun Sunumu. Acta Oncol Tur.. 2010; 43(1): 36-41
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale