ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Evaluation of Quinolone Susceptibility in Orthopedic Infections [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2006; 39(2): 96-98

Evaluation of Quinolone Susceptibility in Orthopedic Infections

Kamuran SAYILIR1, M. Cihat OĞAN1, Gülşen İSKENDER1, Müfide ÇİMENTEPE4, Yaman KARAKOÇ5
1SB Dr. Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, infeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü,
2SB Dr. Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, infeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü,
3SB Dr. Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, infeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü,
4SB Dr. Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Bölümü,
5SB Dr. Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, ANKARA

Kinolonlar, mükemmel biyoyararlanımı olması, toksisitelerinin azlığı ve çoğu Enterobacteriaceae üyesine ve büyük oranda Pseudomonas spp. ve Staphylococcus spp. suçlarına etkisi nedeniyle tedavide sıkça kullanılmaktadır. Bu çalışmada Ankara Onkoloji Hastanesinde Ocak 2005-Eylül 2006 tarihleri arasında ortopedi kliniğinde yatarak ve ayaktan tedavi gören ve infeksiyon hastalıkları bölümünden konsültasyonu istenen hastalardan alınan yara kültürlerinde üreme oranları ve üreyen mikroorganizmaların kinolon duyarlılığı retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Kinolon duyarlılığı 132 mikroorganizmada (%79.04) test edilmiştir. Test edilen tüm mikroorganizmaların 67 (%50.76)’si kinolon duyarlıyken 65 (%49.24)’i dirençliydi. Kinolon duyarlılığı test edilen 81 gram-negatif mikroorganizmanın 37 (%45.68)'si, 51 gram-pozitif mikroorganizmanın da 28 (%54.90)’i kinolon dirençli bulunmuştur. Profilaksiden ampirik tedaviye kadar tüm alanlarda kinolon kullanımının daha dikkatli yapılması direnç oranlarının daha da artmaması açısından önemsenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Kinolon, ortopedik infeksiyon.

Ortopedik Yara Kültürlerinde Üreyen Mikroorganizmaların Kinolon Duyarlılığının Değerlendirilmesi

Kamuran SAYILIR1, M. Cihat OĞAN1, Gülşen İSKENDER1, Müfide ÇİMENTEPE4, Yaman KARAKOÇ5
1SB Dr. Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, infeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü,
2SB Dr. Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, infeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü,
3SB Dr. Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, infeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü,
4SB Dr. Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Bölümü,
5SB Dr. Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, ANKARA

Because of their good bioavailability, minimal toxicity, effect on Enterobacteriaceae (especially on Pseudomonas spp.) and staphylococci quinolones are frequently used in treatment of orthopedic infections. İn this study quinolon susceptibility were evaluated in cultures obtained from orthopedic patients in January 2005-September 2006 period. ûuinolon susceptibility were tested in 132 isolated microorganisms, 67 ofthem (50.76%) were susceptibie and 65 isolates (49.24%) were found to be resistant to quinolons. ûuinolon resistance among gram-negatives was 45.68 percent and in gram-positives ıvas 54.90 percent according to these data approximately half of isolated microorganisms in our study (gram-negative or gram-positive) were resistant against quinolon. Quinolon should be carefully used as empirical prophylactic agent for prevention of increasing resistance.

Keywords: ûuinolon, orthopedic infection.

Kamuran SAYILIR, M. Cihat OĞAN, Gülşen İSKENDER, Müfide ÇİMENTEPE, Yaman KARAKOÇ. Ortopedik Yara Kültürlerinde Üreyen Mikroorganizmaların Kinolon Duyarlılığının Değerlendirilmesi. Acta Oncol Tur.. 2006; 39(2): 96-98
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale