ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Fasciola Hepatica Case Considered as Cholangiocarcinoma on Imaging [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2022; 55(3): 270-273 | DOI: 10.5505/aot.2022.88156

Fasciola Hepatica Case Considered as Cholangiocarcinoma on Imaging

Ahmet Aydın1, Sabin Göktaş Aydın2, Banu Karaalioglu3
1Department of Internal Medicine, Istanbul Medipol University Hospital, Istanbul
2Department of Medical Oncology, Medipol University Hospital, Istanbul
3Department of Radiology, Medipol University Hospital, Istanbul

Fascioliasis is a zoonotic infection and causes fever, eosinophilia, nausea, and even a mass interpreted as malignancy on imaging. Cause of the wide spectrum of clinical features, diagnosing the disease is difficult. This trematode infection is mostly observed in developing countries Here we report a case of hepatic mass, mistakenly reported as cholangiocarcinoma, caused by fasciola hepatica.

Keywords: Fasciolasis, hepatic mass, thriclabendazole

Görüntülemede Kolanjiokarsinom Olduğu Düşünülen Fasciola Hepatica Olgusu

Ahmet Aydın1, Sabin Göktaş Aydın2, Banu Karaalioglu3
1Medipol Mega Üniversite Hastanesi, İç Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul
2Medipol Mega Üniversite Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul
3Medipol Mega Üniversite Hastanesi, Radyoloji Bilim Dalı, İstanbul

Fascioliasis zoonotik bir enfeksiyondur ve ateş, eozinofili, bulantı ve hatta görüntülemede malignite olarak yorumlanan bir kitleye neden olur. Klinik özelliklerinin geniş bir yelpazeye sahip olması nedeni ile hastalığı teşhis etmek zordur. Bu trematod enfeksiyonu daha çok gelişmekte olan ülkelerde görülmektedir Burada fasciola hepatica'nın neden olduğu yanlışlıkla kolanjiokarsinom olarak bildirilen bir karaciğer kitlesi vakasını sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Fasciolasis, hepatik kitle, triklabendazol

Ahmet Aydın, Sabin Göktaş Aydın, Banu Karaalioglu. Fasciola Hepatica Case Considered as Cholangiocarcinoma on Imaging. Acta Oncol Tur.. 2022; 55(3): 270-273

Corresponding Author: Ahmet Aydın, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale