ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Malign Melanomun Cerrahi Yönetimi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2016; 49(2): 111-122 | DOI: 10.5505/aot.2016.73644

Malign Melanomun Cerrahi Yönetimi

Kemal Beksaç1, Burcu Beksaç2
1Ankara Onkoloji Hastanesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Ankara
2Gazi Üniversitesi, Dermatoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

Günümüzde insidansı gittikçe artan malign melanom biyolojisinin anlaşılmasında ve tedavisinde son zamanlarda meydana gelen gelişmelere rağmen, melanom tedavisinde cerrahi yaklaşım önemini korumaktadır. Melanomun cerrahi tedavisinin planlanmasında tümörün histopatolojik özellikleri, anatomik lokalizasyonu, hastanın tercihleri gibi pek çok faktör göz önünde bulundurulmalı ve tedavi her hasta için kişiselleştirilmelidir. Onkolojik tedavi prensiplerini korurken tedavi sonucunu iyileştirmek melanom tedavisindeki asıl amaçtır. Bu makalede malign melanoma cerrahi yaklaşım tartışılmıştır. Tanısal biyopsi, primer ve rekürren tümör eksizyonu, nodal evreleme, ve metastazektomi konularının yanında literatürde fikir birliğine varılamamış alanlar üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Malign Melanom, sentinel lenf nodu biyopsisi, lenf nodu diseksiyonu, metastazektomi

Surgical Management of Malignant Melanoma

Kemal Beksaç1, Burcu Beksaç2
1Department of General Surgery, Ankara Oncology Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Dermatology, Gazi University, Ankara, Turkey

In spite of new developments in the knowledge of the biology of melanoma and its treatment modalities, surgery remains the key treatment modality for malignant melanoma of which the incidence is rising all over the world. Numerous factors such as the histopathologic features of the tumor, its anatomic localization and patient preferences must be considered in the planning of the surgery, and the treatment should be personalized for each patient. Improving the outcome while preserving oncologic treatment principles is the main goal in melanoma treatment. In this article, the authors discuss the surgical approach to malignan melanoma. Topics such as diagnostic biopsy, excision of the primary and recurrent tumors, nodal staging and metastasectomy as well as areas of controversy have been highlighted.

Keywords: Malignant melanoma, sentinel lymph node biopsy, lymph node dissection, metastasectomy

Kemal Beksaç, Burcu Beksaç. Surgical Management of Malignant Melanoma. Acta Oncol Tur.. 2016; 49(2): 111-122

Sorumlu Yazar: Kemal Beksaç, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale