ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder


LANGERHANS HÜCRELİ HİSTİOSİTOZDA ATİPİK PRESENTASYON: İşitme Kaybı, Diabet İnsipit & Tırnak Distrfisi ile Beraber Geniş Kutanöz Lezyonlar [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2017; 50(1): 76-80 | DOI: 10.5505/aot.2017.70299  

LANGERHANS HÜCRELİ HİSTİOSİTOZDA ATİPİK PRESENTASYON: İşitme Kaybı, Diabet İnsipit & Tırnak Distrfisi ile Beraber Geniş Kutanöz Lezyonlar

Cemil Hocazade1, Mutlu Doğan1, Ahu Yorulmaz2, Servet Güreşçi3, Deniz Cılız4, Elvan Evrim Tuna5, Nurullah Zengin1
1ankara numune eğitim ve araştırma hastanesi, medikal onkoloji
2ankara numune eğitim ve araştırma hastanesi, dermatoloji
3ankara numune eğitim ve araştırma hastanesi, patoloji
4ankara numune eğitim ve araştırma hastanesi, radyoloji
5ankara numune eğitim ve araştırma hastanesi, kulak burun boğaz

Langerhans hücreli histiositoz (LCH) CD-1a boyanması gösteren klonal proliferatif lenfohistiositik bir hastalıktır. Hastalık unifokal veya multifokal tek bir sitemi veya birçok sitemi tutacak şekilde geniş bir klinik seyir gösterebilir. Tutulan alana göre diabetes insipitus, işitme kaybı veya tırnak değişiklikleri oluşabilir. Burada atipik presentasyon gösteren iki vakayı litaretür derlemesi ile beraber sunduk.

Anahtar Kelimeler: Langerhans hücreli histiositoz, diabetes insipitus, işitme kaybı, tırnak distrofisi


ATYPICAL PRESENTATION IN LANGERHANS CELL HISTIOCYTOSIS: Hearing Loss, Diabetes Insipidus, & Extensive Cutaneous Lesions with Nail Distrophy

Cemil Hocazade1, Mutlu Doğan1, Ahu Yorulmaz2, Servet Güreşçi3, Deniz Cılız4, Elvan Evrim Tuna5, Nurullah Zengin1
1ankara numune research and treatment hospital, dept of medical oncology
2Ankara Numune Training and Research Hospital, Dept of Dermatology
3Ankara Numune Training and Research Hospital, Dept of Pathology
4Ankara Numune Training and Research Hospital, Dept of Radiology
5Ankara Numune Training and Research Hospital, Dept of Otorhinolaryngology

Langerhans cell histiocytosis (LCH) is a clonal proliferative lymphohistiocytic disorder with mainly CD-1a positive staining. It has a wide spectrum of unifocal or multifocal mono or multisystemic disease. Rare symptoms like diabetes insipidus, hearing loss or nail distrophy might also occur according to the involved sites. In here, two cases of LCH with atypical presentation are reported with review of the literature.

Keywords: Langerhans cell histiocytosis, diabetes insipidus, hearing loss, nail distrophy


Cemil Hocazade, Mutlu Doğan, Ahu Yorulmaz, Servet Güreşçi, Deniz Cılız, Elvan Evrim Tuna, Nurullah Zengin. ATYPICAL PRESENTATION IN LANGERHANS CELL HISTIOCYTOSIS: Hearing Loss, Diabetes Insipidus, & Extensive Cutaneous Lesions with Nail Distrophy. Acta Oncol Tur.. 2017; 50(1): 76-80

Sorumlu Yazar: Cemil Hocazade, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale