ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale GönderYetişkinlerde Spermatik Kord Hidrosel: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2020; 53(3): 543-546 | DOI: 10.5505/aot.2020.70037  

Yetişkinlerde Spermatik Kord Hidrosel: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

Barış Esen1, Serdar Sarıdemir2, Gulbin Guleryuz Bolsu3, Ayşe Ceren Doğanözü4
1Haymana Devlet Hastanesi, Üroloji, Ankara
2Genel Cerrahi
3Radyoloji
4Anestezi Ve Reanimasyon

Spermatik kord hidrosel (SCH), testisler fetal gelişim sırasında skrotuma inerken, processus vaginalis'in (PV) kapanması esnasında bir anormallikten kaynaklanır. Testis üzerindeki spermatik kord boyunca kapalı bir sıvı toplanmasıdır. İki tür SCH vardır. “Encysted” tipi hem proksimal hem de distal uçlarda kapalıdır ve periton boşluğu ile iletişim kurmaz. Füniküler tip iç inguinal halkada proksimal kaynaklıdır ve distal olarak kapalıdır, bu nedenle periton boşluğu ile iletişim kurar. Literatürde olguların çoğu pediyatrik hastalarda bildirilmiştir ve erişkinlerde SCH oldukça nadirdir. Burada inguinal şişlik ve aralıklı kasık ağrısı ile başvuran 51 yaşında bir erkekte encysted tipte bir SCH olan bir olguyu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Hidrosel, Kord hidrosel, Encysted hidrosel, Füniküler hidrosel


Encysted Spermatic Cord Hydrocele in Adults: A Case Report and Review of the Literature

Barış Esen1, Serdar Sarıdemir2, Gulbin Guleryuz Bolsu3, Ayşe Ceren Doğanözü4
1Haymana State Hospital, Urology, Ankara Turkey
2General Surgery
3Radiology
4Anesthesiology And Reanimation

Spermatic cord hydrocele (SCH) is caused by an aberration in the closure of the processus vaginalis (PV) as the testicles descend into scrotum during fetal development. It is an enclosed fluid collection along the spermatic cord above the testicle. There are two types of SCH. The “encysted” type is closed at both proximal and distal ends and does not communicate with the peritoneal cavity. Funicular type is patent proximally at the internal inguinal ring and closed distally, thus communicates with the peritoneal cavity. In the literature, most of the cases were reported in pediatric patients and SCH in adults is extremely rare. Herein we present a case with an encysted type of SCH in a 51-year-old male presenting with inguinal swelling and intermittent groin pain.

Keywords: Hydrocele, Cord hydrocele, Encysted hydrocele, Funicular hydrocele


Barış Esen, Serdar Sarıdemir, Gulbin Guleryuz Bolsu, Ayşe Ceren Doğanözü. Encysted Spermatic Cord Hydrocele in Adults: A Case Report and Review of the Literature. Acta Oncol Tur.. 2020; 53(3): 543-546

Sorumlu Yazar: Serdar Sarıdemir, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale