ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder


İyi huylu kemik lezyonlarında profilaktik intramedüller fiksasyon sonuçları [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2019; 52(3): 364-371 | DOI: 10.5505/aot.2019.64325  

İyi huylu kemik lezyonlarında profilaktik intramedüller fiksasyon sonuçları

Çağrı Neyişci, Yusuf Erdem, Ahmet Burak Bilekli
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada benign kemik lezyonu sebebiyle profilaktik intramedüller tespit ameliyatı yaptığımız hastaların sonuçlarını sunmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmaya 2008-2017 yılları arasında benign kemik lezyonu nedeni ile küretaj, greftleme ve profilaktik intramedüller tespit ameliyatı yaptığımız 22 hasta dâhil edilmiştir. Lezyonlar preoperatif dönemde Mirels sınıflamasına göre incelenerek patolojik kırık riski belirlenmiştir. Tüm hastaların tedavisinde küretaj, greftleme ve intramedüller tespit yöntemi kullanılmıştır. Kontrol muayenelerinde hastalar; eklem hareket açıklıklarına, ağrı durumuna, lezyonun ve implantın radyolojik görüntüsüne göre değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 24,8 (aralık, 7-38) yıldı. Hastalar ortalama 35,8 (aralık, 13-80) ay takip edildi. Çalışmaya dâhil edilen 21 hastanın ilk başvuru nedeni ağrı olup 2 hastada ağrı fonksiyon kaybına neden olmaktaydı. Patolojik humerus kırığı olan bir hasta akut ağrı ve fonksiyon kaybı ile başvurdu, iki ay konservatif olarak takip edildi ve ardından profilaktik cerrahi yapıldı. Hastaların ortalama Mirels skoru 9,3 (aralık, 9-10)’tü. Takiplerde tüm hastaların ekstremite fonksiyonları tamdı. Ameliyat sonrası ortalama VAS 8,09'dan 2,54'e gerilemiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: 9 veya daha fazla Mirels skoruna sahip olan iyi huylu kemik lezyonları için profilaktik fiksasyonun, olası patolojik kırık riskini azalttığı, VAS skorlarını azalttığı, ayrıca fonksiyon kaybını önlediği ve daha erken normal aktivitesine geri dönüşe olanak sağladığı sonucuna vardık.

Anahtar Kelimeler: Benign kemik lezyonu, intramedüller tespit, profilaksi.


Outcomes of prophylactic intramedullary fixation for benign bone lesions

Çağrı Neyişci, Yusuf Erdem, Ahmet Burak Bilekli
Department of Orthopedics and Traumatology, Gülhane Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: In this study, we aimed to present the results of patients who underwent prophylactic intramedullary fixation for benign bone lesions.
METHODS: Twenty-two patients who underwent curettage, grafting and prophylactic intramedullary fixation for benign bone lesions between 2008 and 2017 were included in this study. The lesions were examined according to the Mirels’ classification in the preoperative period and the pathological fracture risk was determined. Curettage, allografting and intramedullary fixation were used in the treatment of all patients. In the follow-up examination, patients were evaluated according to the range of motion, pain, radiological appearance of the lesion and the implant.
RESULTS: The mean age of the patients was 24.8 (7-38) years. The mean follow-up period was 35.8 (13-80) months. The initial complaint of twenty-one patients was pain which caused loss of function in two patients. One patient with pathological humerus fracture was admitted with acute pain and loss of function. He was followed conservatively for two months, then prophylactic surgery was performed. The mean Mirels’ score of the patients was 9.3 (9-10). In the follow-up examination, the range of motion was full in all patients. The mean VAS score decreased from 8.09 to 2.54 postoperatively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We conclude that prophylactic fixation for benign bone lesions which has 9 or more Mirels’ score reduces the risk of impending pathological fractures, reduces VAS scores, and also prevents loss of function and enables to return normal activity earlier.

Keywords: Benign bone lesion, intramedullary fixation, prophylaxis.


Çağrı Neyişci, Yusuf Erdem, Ahmet Burak Bilekli. Outcomes of prophylactic intramedullary fixation for benign bone lesions. Acta Oncol Tur.. 2019; 52(3): 364-371

Sorumlu Yazar: Çağrı Neyişci, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale