ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Management of Menopausal Symptoms in Patients Breast Cancer [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2006; 39(2): 71-79

Management of Menopausal Symptoms in Patients Breast Cancer

Jale METİNDİR1
SB Dr. Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları Kliniği, ANKARA

Meme kanserli hastaların sağkalım hızlarındaki düzelme, meme kanseri için yapılan tedavilerin sonucu olarak direkt veya uzun yaşam süreleri nedeniyle indirekt olarak gelişen östrojen eksiklik belirtilerinin daha fazla kadın için sorun olmasına sebep olmuştur. Östrojen seviyesindeki düşme sonucu hipotalamik ısı regüiasyon merkezi, vajen, deri, vasküler endotel, düz kas ve kemik gibi değişik doku ve organlar etkilenmektedir Sağlıklı kadınlarda menopozal semptomlar için en etkili tedavi progesteronlu veya progesteronsuz östrojen replasman tedavileridir. Son dönemlerde, menopozda hormonaI içerikli ilaçların kullanımı ile ilgili; “The Women’s Health Initiative Study (WHI)” ve “The Million VVomen Study (MWS)"gibi klinik çalışmalar yapılmış ve meme kanserli hastalarda hormon replasman tedavisi tartışmalı hale gelmiştir. Bu grup hastalarda prospektif randomize çalışmaların sonuçlan alınana kadar hormon replasman tedavisi standart tedavi olarak önerilmemelidir. Fitoöstrojenler çeşitli derecede östroje-nik aktivite gösteren bitkisel kaynaklı bileşiklerdir. Fitoöstrojenlerin menopozal kadınların sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendiren pek çok çalışma vardır. Antidopaminerjik bileşikler (metildopa ve veraliprid gibi) ve a-adrenerjik reseptör agonistleri (klonidin gibi), selektif serotonin re-uptake inhibitörleri (SSRI) sıcak basması ve premenstrüal semptomların düzeltilmesi amacıyla kullanılmıştır. Meme kanserli hastalarda menopozal semptomlar için etkili ve güvenli hormonaI olmayan tedavilere acilen ihtiyaç vardır. Kanser hikayesi olan menopozal semptomlu hastalara hasta merkezli, multidisipliner yaklaşımlar gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, menopozal semptomlar.

Meme Kanserli Hastalarda Menopozal Semptomlara Yaklaşım

Jale METİNDİR1
SB Dr. Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları Kliniği, ANKARA

Because of improved survival rates in breast cancer, more women are having to face the conseçuences of estrogen depri-vation, be it directly as a result of their treatment or indirectly simply through living longer. The resulting fail in estrodiol levels af-fect various tissues and organs, including the hypothalamic temparature-regulating centre, vagina, skin, vascular endothelium, smooth muscle, and bone. Estrogen replacement therapy (with and without added progestins) is the most effective treatment for menopausal symptoms in healthy vvomen. Recently, some studies related with hormonaI treatment at menopause were perfor-med; The IA/omen's Health Initiative Study (WHI), The Million Women Study (MWS) and the use of hormone replacement therapy in breast cancer survivors in controversial, and until the results from prospective randomized trials are available, cannot be recommended in this group as a Standard çare. Phytoestrogens are a large family of plant-derived molecules possessing various degrees of estrogen-like activity. There have been several studies performed with phytoestrogen in various aspects of the postmenopausal vvomen health. Antidopaminergic compounds (such as methyidopa and veralipride) and a-adrenergic-receptor agonists (such as clonidine), selective seratonin reuptake inhibitors (SSRI) were used for menopausal hot flashes and preme-nopausal symptoms. Safe and effective non-hormonal treatments for severe menopausal symptoms after breast cancer are ur-gently needed. The management of menopausal symptoms in patients with a history of cancer requires a patient-centred, but multidisciplinary approach.

Keywords: Breast cancer, menopausal symptoms.

Jale METİNDİR. Meme Kanserli Hastalarda Menopozal Semptomlara Yaklaşım. Acta Oncol Tur.. 2006; 39(2): 71-79
LookUs & Online Makale