ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
A Giant Metastatic Adrenal Cortical Carcinoma Case Presented with Rapid Progression [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2023; 56(2): 185-189 | DOI: 10.5505/aot.2023.57984

A Giant Metastatic Adrenal Cortical Carcinoma Case Presented with Rapid Progression

Merve Durna1, Atakan Topçu2, İsmail Yurtsever3, Melih Şimşek2, Mehmet Aydın4, Mesut Şeker2
1Department of Internal Medicine, Bezmialem Vakif University, Istanbul, Turkey
2Department of Medical Oncology, Bezmialem Vakif University, Istanbul, Turkey
3Department of Radiology, Bezmialem Vakif University, Istanbul, Turkey
4Department of Nuclear Medicine, Bezmialem Vakif University, Istanbul, Turkey

Adrenocortical carcinoma (ACC) is an uncommon and aggressive tumor. Despite the current treatment options commonly used in ACC, the prognosis is poor. No risk factors have been identified except for genetic predisposition. The most important factors affecting the prognosis are the stage at the time of diagnosis and the resectability of the primary tumor. Here, we present a metastatic ACC case of a 29-year-old woman presented with symptoms of swelling in her feet, abdominal striae, and mild abdominal pain for three months. The abdominal computed tomography scan revealed a 14 cm mass in the right adrenal gland, indistinguishable from the liver and right kidney. Clinicians should consider primary ACC, which has limited treatment options, in the differential diagnosis in the presence of findings such as edema, obesity, and striae.

Keywords: Adrenocortical carcinoma, case study, chemotherapy, mitotane

Hızlı İlerleyen Dev Metastatik Adrenal Kortikal Karsinom Olgusu

Merve Durna1, Atakan Topçu2, İsmail Yurtsever3, Melih Şimşek2, Mehmet Aydın4, Mesut Şeker2
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Tıbbi Onkoloji Birimi, İstanbul
3Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
4Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı, İstanbul

Adrenokortikal karsinom (AKK) nadir görülen, agresif bir tümördür. AKK’de yaygın olarak kullanılan mevcut tedavi seçeneklerine rağmen prognoz kötüdür. Genetik yatkınlık dışında herhangi bir risk faktörü tanımlanmamıştır. Prognozu etkileyen en önemli faktörler, tanı anındaki evre ve primer tümörün rezektabilitesidir. Bu yazıda, üç aydır ayaklarda şişlik, karında çizgilenme ve hafif karın ağrısı şikayetleri ile başvuran 29 yaşındaki kadın hastada metastatik AKK olgusu sunulmaktadır. Bilgisayarlı tomografide sağ böbreküstü bezinde karaciğer ve sağ böbrekten ayırt edilemeyen 14 cm'lik kitle saptandı. Tedavi seçenekleri kısıtlı olan primer AKK; ödem, obezite, stria gibi bulguların varlığında ayırıcı tanıda düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Adrenokortikal karsinom, olgu sunumu, kemoterapi, mitotan

Merve Durna, Atakan Topçu, İsmail Yurtsever, Melih Şimşek, Mehmet Aydın, Mesut Şeker. A Giant Metastatic Adrenal Cortical Carcinoma Case Presented with Rapid Progression. Acta Oncol Tur.. 2023; 56(2): 185-189

Corresponding Author: Merve Durna, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale