ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Seroprevalerıce of Anti-HDV Antibody in HBsAg Positive Patients [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2006; 39(2): 99-100

Seroprevalerıce of Anti-HDV Antibody in HBsAg Positive Patients

Gülşen İSKENDER1, M. Cihat OĞAN1, Kamuran SAYILIR1, Ece BİLEN DİRİM2, Sema BATI2, Müfide ÇİMENTEPE2, Ayla YENİGÜN2
1SB Dr. Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları Bölümü,
2SB Dr. Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, ANKARA

Hepatit delta virüsü (HDV) hepatit B virüsü (HBV) varlığında infeksiyon oluşturabilen detektif bir RNA virüsüdür. Dünyada 10 milyon kişinin HDV ile infekte olduğu tahmin edilmektedir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yapılan epidemiyolojik çalışmalarda HBV ile infekte olan kişilerin yaklaşık %20'sinde delta süper infeksiyonu olduğu göz önünde bulundurulursa delta hepatitin ülkemiz için önemli bir sağlık sorunu olduğu kabul edilebilir. Bu çalışmada polikliniğimizce takip edilen hepatit B infeksiyonlu kişilerde anti-HDV sıklığı araştırılmıştır. HDV antikoru ELISA (Abbott Axsym) yöntemiyle çalışılmıştır. Çalışmaya alınan 86 hastanın 84 (%97.67)’ünde anti-HDV negatif, 2 (%2.33) hastada ise pozitif bulunmuştur. Çalışmamızın sonuçlarına göre bölgemiz HDV infeksiyonu açısından düşük endemisiteli olarak görülmektedir. Ancak, kronik hepatitlerden delta hepatitinde siroz ve terminal karaciğer yetmezliğine gidiş daha hızlı olduğundan, HBV ile infekte bireylerde delta hepatitinin varlığı, araştırılması gereken önemli bir konudur.

Anahtar Kelimeler: Kronik hepatit, hepatit D virüsü, seroprevalans.

Hepatit B Virüsü İnfeksiyonlu Olgularda Anti-HDV Sıklığı

Gülşen İSKENDER1, M. Cihat OĞAN1, Kamuran SAYILIR1, Ece BİLEN DİRİM2, Sema BATI2, Müfide ÇİMENTEPE2, Ayla YENİGÜN2
1SB Dr. Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları Bölümü,
2SB Dr. Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, ANKARA

Hepatitis D virüs (HDV) is a defective RNA virüs that produce infection onty in the presence of hepatitis B virüs (HBV). İt is estimated that about 10 million people are infected vvith HDV worldwide. Epidemiologic investigations show that about 20% of the HBV carriers in east and southeast Turkey have HDV süper infection, therefore HDV infection can be considered one of the important health problems in our country. in this retrospective study we measured prevalence of anti-HD V antibody in our HBsAg positive patients. Anti-HDV antibody were detected by enzyme-iinked immunosorbent assay (ELISA-Abbot Axsym). From 86 patients that were included in the study 84 patients (97.67%) were negative for anti-HDV antibody. According to this result prevalence of HDV infection in our patient population is low, however because HDV infection in patients who are chronicaly infected vvith HBV can progress more rapidly tovvard cirrhosis and terminal hepatic failure we prefer and suggest screening for anti-HDV antibody in HBV infected patients.

Keywords: Chronic hepatits, hepatitis D virüs, seroprevalence.

Gülşen İSKENDER, M. Cihat OĞAN, Kamuran SAYILIR, Ece BİLEN DİRİM, Sema BATI, Müfide ÇİMENTEPE, Ayla YENİGÜN. Hepatit B Virüsü İnfeksiyonlu Olgularda Anti-HDV Sıklığı. Acta Oncol Tur.. 2006; 39(2): 99-100
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale