ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
How to Diagnose a Uterine Non-Hodgkin’s Lymphoma?: A Case Report [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2009; 42(1): 41-44

How to Diagnose a Uterine Non-Hodgkin’s Lymphoma?: A Case Report

Tayfun GÜNGÖR1, Adnan ŞİMŞEK2, Serap AKBAY3, Emel Üçgül ÇAVUŞOĞLU4, Ümit BİLGE2
1Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Jinekolojik Onkoloji Kliniği, ANKARA
2Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Doğum Kliniği, ANKARA
3Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, ANKARA
4Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Medikal Onkoloji Kliniği, ANKARA

Kadın genital sistem lenfoması oldukça nadir görülmektedir. Bu sıra dışı yerleşimde lenfoma tanısı koymak da oldukça zordur. Bu çalışmada bir kadın genital sistem lenfomasına nasıl tanı koyduğumuzu sunmaktayız. Otuz yedi yaşındaki bir kadın hasta, merkezimize tanımlanamayan servikal kitle nedeniyle sevk edildi. Ultrasonografide, sıra dışı görünen dev bir servikai kitlenin vajinanın üst kısmını ve parametriyal dokuları infiltre ettiği saptandı. Magnetik rezonans görüntülemede 7.0 cm x 8.8 cm x 2.3 cm boyutlarında uterustan kaynaklanan bir kitlenin vajinadan protruze olduğu saptandı. Kitleden alınan iki biyopsi infla-masyon olarak raporlandı. Sol iliyak bölgede patolojik boyutta bir lenf nodu saptandı. Vajina duvarı kalınlaşmıştı ve 3.3 cm çapa ulaşmıştı. “Punch” biyopsi sonucu rejenaratif değişiklikler olarak geldi. Daha sonra kitlenin daha önce biyopsi alınmamış bir bölgesinden alınan kor biyopsi sonucu REAL sınıflamasına göre difüz büyük hücreli non-Hodgkin lenfoma olarak çıktı. Çekilen flo-rodeoksiglukoz-pozitron emisyon tomografi/bilgisayarlı tomografi (FDG-PET/BT) sonucuna göre Ann-Arbor evre lleb uterin non-Hodgkin lenfoma olarak evrelenen hasta 6 kür R-CHOP + 2 kür rituksimab tedavisi sonucu tam remisyonda izlenmektedir. Biyopsi sonucu negatif olan pelvik kitlelerde eksizyoner ya da “punch" biyopsi yerine kor biyopsi tercih edilmelidir. Bu olguda ısrarlı biyopsilerle hasta total abdominal histerektomi gibi gereksiz organ kaybına yol açan cerrahilerden kaçınılmıştır. Eğer şüphe edilmezse uterus lenfomaları kolayca inflamasyon tarafından maskelenebilir veya inflamasyon olarak tanımlanabilir. FDG-PET/BT en iyi evreleme yöntemidir.

Anahtar Kelimeler: Kor biyopsi, tanı, lenfoma, uterus.

Uterus Non-Hodgkin Lenfomasına Nasıl Tanı Koyalım?: Olgu Sunumu

Tayfun GÜNGÖR1, Adnan ŞİMŞEK2, Serap AKBAY3, Emel Üçgül ÇAVUŞOĞLU4, Ümit BİLGE2
1Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Jinekolojik Onkoloji Kliniği, ANKARA
2Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Doğum Kliniği, ANKARA
3Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, ANKARA
4Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Medikal Onkoloji Kliniği, ANKARA

Lymphoma of the female genital tract (FGT) is uncommon. This diagnosis, in such an unusual location, is very difficult to estabiish. Herein ıve report a case of FGT lymphoma and describe it’s ıvay to diagnosis. A 37 year-old-woman vvas referred to our institution due to undiagnosed cervical mass. Two consecutive biopsies had been taken from the mass, both of vvhich yieid-ed infiamation. An unusual-looking bulky cervical mass vvas seen and the upper part of vagina and parametriai tissues vvere deeply infiltrated. On magnetic resonance imaging a uterine mass measuring 7.0 cm x 8.8 cm x 2.3 cm ıvas protruding into the vagina. A pathologic sized lymph node in the left iliac region vvas detected. The vaginal vvall vvas thickened, 3.3 cm in diameter. Punch biopsy vvas reported as regenerative changes. After that a core biopsy vvas taken from a different area on the mass, from vvhich biopsy ıvas not taken before. Histopathological analysis retrieved a diffuse large celi non-Hodgkin’s lymphoma according to REAL classification. Computed tomography (CT) and flourodeoxyglucose-18 positron emission tomography (FDG-PET) vvas used for staging. According to Ann Arbor staging system, stage vvas lleb and after 6 courses of R-CHOP and additional 2 cours-es of rituximab therapy, patient is on complete remission. İn case of peivic masses vvith negative biopsy results, core biopsy should be preferred instead of using punch or excisional method. Uterine lymphomas may be easily masked by infiamation or misdiagnosed as infiamation unless it is not suspected. Probably using both CT and FDG-PET is the best for proper staging.

Keywords: Core biopsy, diagnosis, lymphoma, uterus.

Tayfun GÜNGÖR, Adnan ŞİMŞEK, Serap AKBAY, Emel Üçgül ÇAVUŞOĞLU, Ümit BİLGE. Uterus Non-Hodgkin Lenfomasına Nasıl Tanı Koyalım?: Olgu Sunumu. Acta Oncol Tur.. 2009; 42(1): 41-44
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale