ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder


Lomber Omurgaya Yayılan Bir Glioblastoma Multiforme Olgusu [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2011; 44(2-3): 25-27 | DOI: 10.5505/aot.2011.42714  

Lomber Omurgaya Yayılan Bir Glioblastoma Multiforme Olgusu

Selçuk Cemil Öztürk1, Gülnihal Tufan2, Mustafa Benekli3, Nedim Turan4
1Medline Antalya Hastanesi, Tıbbi Onkoloji, Antalya, Türkiye
2Rize Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji, Rize, Tükiye
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
4Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Sivas, Türkiye

Glioblastoma multiformenin (GBM) serebrospinal sıvı yolakları aracılığı ile omurgaya metastazı sık görülen bir durum değildir. Biz burada cerrahi ve kemoradyoterapi ile lokal tedavisinden sonra omurgaya metastaz yapan bir intrakaranial GBM vakasını sunduk. Hasta kranial GBM ile ilk gelişinden bir yıl sonra bel ağrısı ve alt ekstremitelerde güçsüzlükle başvurdu. Lomber magnetik rezonans görüntüleme incelemesinde L1'de intradural kitle izlendi. Yapılan eksizyonel biyopside GBM gösterildi.

Anahtar Kelimeler: Glioblastoma multiforme, metastaz; omurga


A Glioblastoma Multiforme Case Spread to Lomber Spine

Selçuk Cemil Öztürk1, Gülnihal Tufan2, Mustafa Benekli3, Nedim Turan4
1Medline Antalya Hospital, Medical Oncology, Antalya, Turkey
2Rize Training And Research Hospital, Medical Oncology, Rize, Turkey
3Gazi University, Faculty Of Medicine, Department Of Medical Oncology, Ankara, Turkey
4Cumhuriyet University Faculty Of Medicine, Department Of Medical Oncology, Ankara, Turkey

The metastasis of glioblastoma multiforme (GBM) to spine via cerebrospinal fluid pathways is not often. We present an intracranial GBM case metastasized to spine after local treatment of cranial lesion with surgery and chemoradiotherapy. One year after the first presentation of cranial GBM, patient presented low back pain and lower limb weakness. Lomber magnetic resonance imaging (MRI) examination demonstrated L1 intradural mass. Excisional biopsy showed GBM.

Keywords: Glioblastoma multiforme, metastasis; spine


Selçuk Cemil Öztürk, Gülnihal Tufan, Mustafa Benekli, Nedim Turan. A Glioblastoma Multiforme Case Spread to Lomber Spine. Acta Oncol Tur.. 2011; 44(2-3): 25-27

Sorumlu Yazar: Gülnihal Tufan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale