ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale GönderNazofarinks Kanserinde Beklenmedik Bölgeye Metastaz: Olgu Sunumu [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2013; 46(1): 46-49 | DOI: 10.5505/aot.2013.39306  

Nazofarinks Kanserinde Beklenmedik Bölgeye Metastaz: Olgu Sunumu

Ozan Yazici1, Mutlu Dogan1, Esra Ucaryilmaz2, Nurullah Zengin1
1Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Medikal Onkoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
2Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Nazofarinks bölgesinde en sık saptanan kanser nazofarinks karsinomudur. Genellikle, lenf nodu metastazı tanı anında ve boyundaki lenf nodu bölgelerinde saptanmaktadır. Nazofarinks kanserinde, nazofarinkste de kitle olmadan uzak lenf nodu metastazı saptanması çok sık görülen bir durum değildir. 48 yaşında erkek hasta servikal ve sağ aksiller kitle şikayetiyle hastaneye başvurdu. Fizik muayenede bilateral servikal lenf adenopati (LAP) ve sağ aksiller LAP saptandı. Servikal LAP eksizyonel biyopsi patolojisinde indiferansiye karsinom metastazı gösterildi. Radyolojik değerlendirmede bilateral serviakl LAP, nazofarinkste kalınlaşma ve humerusta kemik metastazı gösterildi. Metastatik indiferansiye karsinom ve primeri nazofarinks olarak kabul edildi ve kemoterapi başlandı. Tama yakın cevap alındı. 4 ay sonra progresyon nedeniyle ikinci basamak tedavi verildi ve tama yakın yanıt elde edildi. Takipte sağ aksiller LAP (3X2.1 cm) gelişmesi üzerine lenfoproliferatif hastalık gibi diğer etiyolojileri ekarte etmek amacıyla eksizyonel biopsi yapıldı. Histopatolojik özelliklerin birinci histopatolojik özelliklerle benzer olması nedeniyle keratinize nazofarinks karsinom metastazı düşünüldü. Aksiller LAP metastazı nazofarinks kanserinde nadiren oluşabilmektedir. Özellikle belli bir süredir remisyonda izlenen kanserli hastaları değerlendirirken beklenmedik nüks paterniyle karşılaşılacak olursa ikincil primer tümörler akılda tutulmalıdır. Bu hastalarda ikinci biyopsinin birinci biyopsi ile beraber değerlendirilmesi faydalı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Nazofarinks karsinoma, lenf nodu; aksilla


Unusual Metastatic Site For Nasopharynx Carcinoma: A Case Report

Ozan Yazici1, Mutlu Dogan1, Esra Ucaryilmaz2, Nurullah Zengin1
1Ankara Numune Training And Research Hospital, Department Of Medical Oncology, Ankara, Turkey
2Ankara Numune Training And Research Hospital, Department Of Pathology, Ankara, Turkey

Nasopharyngeal carcinoma is the most frequent tumor type arising in the nasopharynx. Lymph node metastases are predominantly seen at diagnosis in lymphnode regions of neck. Nasopharynx carcinoma presenting with distant lymphadenopathy (LAP) rather than a prominent nasopharyngeal mass is not common.We describe a 48-year old man admitted to the hospital with cervical and right axillary mass. In physical examination, he had a 3x2cm right axillary lymphadenopathy (LAP) and bilaterally cervical LAPs. An exisional cervical LAP biopsy histopathology revealed undifferentiated carcinoma metastasis. On radiological evaluation, he had bilaterally cervical LAPs and nasopharyngeal thickening and bone metastasis on his right humerus. He was considered as metastatic undifferentiated carcinoma with highly probable primary as nasopharynx carcinoma. He was given chemotherapy. He achieved near complete response. After 4 months of follow-up, he had again second line therapy with near complete remission. In follow-up period, he developed right axillary LAP (3x2,1cm). An exisional biopsy of the right axillary LAP was performed to rule out other etiologies, such as lymphoproliferative disease. Histopathology had similar histopathological properties with the first cervical biopsy giving rise to thought of keratinizing nasopharynx carcinoma metastasis.Axillary LAP might occur rarely in nasopharynx carcinoma. Secondary primary tumors should be also kept in mind while evaluating the cancer patients with an unexpected relapsing pattern especially in those followed-up with remission for a while. Evaluation of the second biopsy material with the first one seems to be helpful in these patients.

Keywords: Nasopharynx carcinoma, lymph node; axillary


Ozan Yazici, Mutlu Dogan, Esra Ucaryilmaz, Nurullah Zengin. Unusual Metastatic Site For Nasopharynx Carcinoma: A Case Report. Acta Oncol Tur.. 2013; 46(1): 46-49

Sorumlu Yazar: Ozan Yazici, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale