ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Erken Evre Meme Kanserinin Lokal Anestezi Altında Cerrahi Tedavisi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2019; 52(1): 184-188 | DOI: 10.5505/aot.2019.37232

Erken Evre Meme Kanserinin Lokal Anestezi Altında Cerrahi Tedavisi

Kemal Beksaç, Bahadır Çetin
Ankara Onkoloji Hastanesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Meme koruyucu cerrahinin lokal anestezi altında yapılabileceğini göstermek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ardışık 60 meme kanseri hastasına lokal anestezi altında meme koruyucu cerrahi uygulandı. Bütün hastalara lumpektomi ve sentinel lenf nodu biyopsisi uygulandı. Palpe edilemeyen lezyonlar tel ile işartelendi. Yapılan işlem detaylı bir şekilde açıklandı.
BULGULAR: Eksizyonel biyopsi ve sentinel lenf nodu biyopsisi arası ortalama süre 27,1±3 gündü. 24 (%40) hastada telle işaretli biyopsi gerekli oldu. 51 (%85) hastada cerrahi lokal anestezi altında tamamlandı. 9 (%15) hastada sentinel lenf nodu biyopsisi tümör-pozitifti. Bu hastalara genel anestezi altında aksilla diseksiyonu yapıldı. Hiçbir hastanın lokal anesteziye intoleransı olmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Lokal anestezi altında bariz bir şekilde hasta konforu sağladı. Bu sayede hastalar günübirlik cerrahide tedavi oldular ve genel anestezinin yan etkilerinden ve ekstra maliyetten kaçınılmış olundu. Bizim sonuçlarımız tekniğin yapılabilirliğinin güzel bir göstergesidir.

Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, meme koruyucu cerrahi, lokal anestezi, sentinel lenf nodu

Surgical Treatment of Early Breast Cancer Under Local Anesthesia

Kemal Beksaç, Bahadır Çetin
Ankara Oncology Hospital, Department of General Surgery, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: To show the viability of breast-conserving surgery under local anesthesia.
METHODS: 60 consecutive breast cancer patients treated with breast-conserving surgery under local anesthesia are reported in this study. Wide excisional biopsy and sentinel lymph node biopsy were performed in all patients. Wire-guided biopsy method was used in non-palpable lesions. Techniques used are described in detail.
RESULTS: Average time between excisional biopsy and sentinel lymph node biopsy was 27.1±3 days. Wire-guided excisional biopsy was the method of choice in 24 (40%) patients. In 51 of 60 (85%) patients, surgery was completed under local anesthesia. 9 (15%) patients’ sentinel lymph node biopsy result was tumour-positive. These patients required axillary dissection under general anesthesia. None of the patients showed intolerance to surgery under local anesthesia.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Surgery under local anesthesia provides significantly better patient comfort as the patients can be handled in the outpatient clinic. Local anesthesia is free of side effects and extra costs of general anesthesia are avoided. Our report is a good addition to the literature supporting the viability of the technique.

Keywords: Breast cancer, breast conserving surgery, local anesthesia, sentinel lymph node

Kemal Beksaç, Bahadır Çetin. Surgical Treatment of Early Breast Cancer Under Local Anesthesia. Acta Oncol Tur.. 2019; 52(1): 184-188

Sorumlu Yazar: Kemal Beksaç, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale