ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
İleri Derecede Kifozu Olan Ankilozan Spondilitli Hastada Kaudal Blok Anestezisinin Başarılı Bir Uygulaması [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2013; 46(1): 56-59 | DOI: 10.5505/aot.2013.36855

İleri Derecede Kifozu Olan Ankilozan Spondilitli Hastada Kaudal Blok Anestezisinin Başarılı Bir Uygulaması

Cengizhan Emre1, Alev Akdikan1, Filiz Banu Ethemoğlu1, Gülsüm Kavalcı1, Aslı Batuman1, Dilber Kumral1, Ahmet Alyanak2
1Yenimahalle Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye
2Yenimahalle Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye

Ankilozan Spondilit (AS), omurga, sakroiliak eklem ve komşu dokuların inflamasyonu ile karakterize, kronik otoimmün, ilerleyici bir kollajen doku hastalığıdır. AS, genel anestezi ve rejyonel anestezi uygulamalarında karşılaşılabilecek sorunlar nedeniyle anesteziyologlar için özel öneme sahiptir. Bu yazıda hemoroidektomi operasyonu planlanmış hastaya uyguladığımız kaudal blok yöntemini sunmayı amaçladık.
Yirmi yıl önce AS tanısı almış, 71 yaşındaki erkek hastaya kaudal blok ile hemoroidektomi operasyonu yapılması planlandı. Hastanın preoperatif değerlendirmesinde ASA 2, mallampati 2 ve boyun eklem hareketlerinde kısıtlılık mevcuttu. Hastaya prone pozisyonunda 12cc. %0,5 izobarik bupivakainle kaudal blok uygulandı. Operasyon sırasında ve sonrasında hastada herhangi bir komplikasyon gözlenmedi. Sonuç olarak ankilozan spondilitli hastalarda anogenital bölge cerrahilerinde kaudal blok uygulaması uygun bir yaklaşım olabilir.

Anahtar Kelimeler: Ankilozan spondilit, Rejyonel anestezi; Kaudal blok

A Successful Aplication of the Caudal Block Anesthesia in Patient with Ankylosing Spondylitis Who Has Severe Kyphoscoliosis

Cengizhan Emre1, Alev Akdikan1, Filiz Banu Ethemoğlu1, Gülsüm Kavalcı1, Aslı Batuman1, Dilber Kumral1, Ahmet Alyanak2
1Yenimahalle State Hospital, Department Of Anesthesiology And Reanimation, Ankara, Turkey
2Yenimahalle State Hospital, Department Of General Surgery, Ankara, Turkey

Ankylosing spondylitis (AS), is a chronic, progressive, otoimmune collagen tissue disease characterized by spine, sacroiliac, joint and neighboring tissue inflammation. AS is important for anaesthesiologists due to the problems that can occur during the application of general anesthesia and regional anesthesia. In this paper, we aim to present the caudal block method that we applied to a patient who is planned to have a hemorrhoidectomy operation.
We planned to perform a hemorrhoidectomy operation with caudal block method to a 71 year-old patient who was diagnosed as AS 20 years ago. Preoperative evaluation of patients showed that ASA 2, mallompati 2 and neck joint mobility was limited. The caudal block anesthesia is applied to the patient at prone position with 12 cc, 0.5% isobaric bupivacaine. No complications were observed in patients in intraoperative or post-operative period. In conclusion, caudal block method is a convenient approach in anogenital region operations for patients with ankylosing spondylitis.

Keywords: Ankylosing spondylitis, Regional anesthesia; Caudal block.

Cengizhan Emre, Alev Akdikan, Filiz Banu Ethemoğlu, Gülsüm Kavalcı, Aslı Batuman, Dilber Kumral, Ahmet Alyanak. A Successful Aplication of the Caudal Block Anesthesia in Patient with Ankylosing Spondylitis Who Has Severe Kyphoscoliosis. Acta Oncol Tur.. 2013; 46(1): 56-59

Sorumlu Yazar: Cengizhan Emre, Türkiye
LookUs & Online Makale