ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder


Nadir Görülen Femur Distal Yumuşak Doku Yerleşimli Parakordoma: Olgu Sunumu [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2011; 44(2-3): 28-30 | DOI: 10.5505/aot.2011.36854  

Nadir Görülen Femur Distal Yumuşak Doku Yerleşimli Parakordoma: Olgu Sunumu

Güray Toğral1, Murat Arıkan1, Fisun Ardıç Yükrük2, Fatih Eksioğlu1, Şafak Güngör1
1Dr. A. Y. Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği
2Dr. A. Y. Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği

Parakordoma myoepitelyoma olarak da isimlendirilen aksiyel dışı yerleşimli histolojik olarak kordomaya benzeyen yumuşak dokuların son derece nadir görülen bir tümörüdür. Bu nadir tümör extra-axial kordoma, parakordoma ya da kordoma periferikum olarak da adlandırılmaktadır. Lezyonlar daha sıklıkla erkeklerde görülür. Alt ekstremite en sık görülen lokalizasyon bölgesidir. Tedavisi öncelikle cerrahidir. İyi huylu bir tümör olmasına rağmen lokal agresif bir davranış gösterebilmektedir. Geç rekürrens gösterebilmekle birlikte nadirde olsa akciğer metastazı yapma potensiyelleri vardır. Bu olguda uyluk distalinden kaynaklanan ve çok nadir görülen bir parakordoma olgusu incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Parakordoma, femur distali, geniş rezeksiyon, histopatolojik bulgular


Rare Soft Tissue Localized Distal Femur Parachordoma: Case Presentation

Güray Toğral1, Murat Arıkan1, Fisun Ardıç Yükrük2, Fatih Eksioğlu1, Şafak Güngör1
1Dr. A. Y. Ankara Oncology Training And Research Hospital, Department Of Orthopaedics And Traumatology, Ankara,
2Dr. A. Y. Ankara Oncology Training And Research Hospital, Department Of Pathology

Parachordoma, also named as myoepithelioma, is a rare,non axially located soft tissue tumor histologically resembling chordoma. This rare entity is also named as extra axial chordoma, parachordoma and chordoma periphericum. Lesions are generally seen in male patients and located at the lower extremities. The primary treatment modality is surgery. Even this tumor is benign, it may show local aggressive potential. Late local recurrences can be expected and pulmoner metastases are seldom. In this case presentation, a rare parachordoma case located at the distal femur is evaluated.

Keywords: Parachordoma, distal femur, wide resection, histopathological findings


Güray Toğral, Murat Arıkan, Fisun Ardıç Yükrük, Fatih Eksioğlu, Şafak Güngör. Rare Soft Tissue Localized Distal Femur Parachordoma: Case Presentation. Acta Oncol Tur.. 2011; 44(2-3): 28-30

Sorumlu Yazar: Güray Toğral, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale