ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Tipik dermatoskopik bulguları olan Akral lentiginöz malign melanom vakası [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2016; 49(1): 61-63 | DOI: 10.5505/aot.2016.33043

Tipik dermatoskopik bulguları olan Akral lentiginöz malign melanom vakası

Hamza Aktaş1, Ahmet Şiyar Ekinci2, Onur Eşbah2
1Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Diyarbakır
2Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji, Diyarbakır

Akral lentiginöz malign melanom (ALMM) nadir görülen ve kötü prognozlu bir malign melanom alt tipidir. Sıklıkla ileri evrede tanı alır. Karakteristik dermatoskopik bulguları olan bir ALMM vakası sunmaktayız.

Anahtar Kelimeler: Akral lentiginöz melanom, dermatoskopi, kötü prognoz

An Acral lentiginous melanoma case with typical dermoscopy findings

Hamza Aktaş1, Ahmet Şiyar Ekinci2, Onur Eşbah2
1Department Of Dermatology, Diyarbakır Gazi Yaşargil Training And Research Hospital, Diyarbakır, Turkey
2Department Of Medical Oncology, Diyarbakır Gazi Yaşargil Training And Research Hospital, Diyarbakır, Turkey

Acral lentiginous malignant melanoma (ALMM) a rare subtype of malignant melanoma with poor prognosis. It is often diagnosed at advanced stage. We present a ALMM case with characteristic dermoscopy findings.

Keywords: Acral lentiginous melanoma, dermoscopy, dermatoscopy, poor prognosis

Hamza Aktaş, Ahmet Şiyar Ekinci, Onur Eşbah. An Acral lentiginous melanoma case with typical dermoscopy findings. Acta Oncol Tur.. 2016; 49(1): 61-63

Sorumlu Yazar: Ahmet Şiyar Ekinci, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale