ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder


Serviks kanserinin karın duvarı tutulumu: Nadir iki vaka sunumu [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2017; 50(1): 69-72 | DOI: 10.5505/aot.2017.32932  

Serviks kanserinin karın duvarı tutulumu: Nadir iki vaka sunumu

Ayşegül Öksüzoğlu1, Sevim Turanlı2, Aylin Kalınbaçoğlu3, Nilüfer Çetinkaya1, Özlem Yörük1, Ali Levent Şirvan4, Tayfun Güngör1
1Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Jinekolojik Onkoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
2Dr. A. Y. Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye
3Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye
4Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Serviks kanseri dünyada kadınlarda en sık görülen dördüncü kanser türüdür. Hastaların %30'unda ilk 2 yıl içinde rekürrens saptanır. En sık görülen rekürrens yerleri parametrium, pelvik lenf nodları ve vajinadır. Uzak organ metastazları en sık karaciğer, akciğer ve kemik dokuda görülür. Yumuşak doku, iskelet kası ve abdominal duvarda metastatik tutulum son derece nadirdir. Abdominal duvarda dren yeri ve insizyon yerinde, laparaskopi sonrası port giriş yerlerinde tümör tutulumları bildirilmiştir. Biz nadir görülmesi nedeniyle iki vakada skuamöz hücreli serviks kanserinin abdominal duvarda metastatik tutulumunu rapor ettik.

Anahtar Kelimeler: Serviks kanseri, rekürrens, abdominal duvar, metastaz


Abdominal wall metastasis (recurrence) in uterine cervix carcinoma: Report of 2 cases

Ayşegül Öksüzoğlu1, Sevim Turanlı2, Aylin Kalınbaçoğlu3, Nilüfer Çetinkaya1, Özlem Yörük1, Ali Levent Şirvan4, Tayfun Güngör1
1Zekai Tahir Burak Women's Health Education and Research Hospital, Department of Gynecologic Oncology, Ankara, Turkey
2Dr. A. Y.Ankara Oncology Education and Research Hospital, Department of General Surgery, Ankara, Turkey
3Zekai Tahir Burak Women's Health Education and Research Hospital, Department of General Surgery, Ankara, Turkey
4Zekai Tahir Burak Women's Health Education and Research Hospital, Depatment Of Pathology, Ankara, Turkey

Cervix carcinoma is the fourth most common cancer in women in the world. In 30 % of patients recurrence occurs in the first 2 years. It is mostly recurs in parametrium, pelvic lymph nodes and vagina respectively. It metastasizes most frequently to liver, lung and bones. Metastasis to soft tissue, skeletal muscle or abdominal wall is too rare. In the literature, it has been reported tumor involvement of the entrance of drainage catheter or abdominal wall incision or entrance of ports after laparoscopy. We have reported here 2 cases of abdominal wall metastasis of squamous cell cervix carcinoma since it was seen rarely.

Keywords: Cervical carcinoma, recurrence, abdominal wall, metastasis


Ayşegül Öksüzoğlu, Sevim Turanlı, Aylin Kalınbaçoğlu, Nilüfer Çetinkaya, Özlem Yörük, Ali Levent Şirvan, Tayfun Güngör. Abdominal wall metastasis (recurrence) in uterine cervix carcinoma: Report of 2 cases. Acta Oncol Tur.. 2017; 50(1): 69-72

Sorumlu Yazar: Ayşegül Öksüzoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale