ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder


Bikornuat Uterusta Endometrium Kanseri: Olgu Sunumu [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2017; 50(1): 66-68 | DOI: 10.5505/aot.2017.30074  

Bikornuat Uterusta Endometrium Kanseri: Olgu Sunumu

Osman Türkmen1, Oben Esra Tutar1, Günsu Kimyon1, Mehmet Çelik1, Alper Karalök1, Heyecan Ökten2, Taner Turan1, Gökhan Tulunay1
1Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Kliniği, Ankara
2Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, Ankara

Bikornuat uterusta ortaya çıkan endometrial karsinom nadiren rapor edilmiştir. Sunulan olgu 75 yaşında postmenapozal yakınması olan hastada tanımlanmıştır. Daha önce sunulanlardan farkı bikornuat uterusun bir taraftaki boynuzunda endometrial karsinom, diğer taraftaki boynuzunda endometrial polip belirlenmesidir ve bunların her ikisi de postmenapozal kanama nedenidir.

Anahtar Kelimeler: Endometrium kanseri, Bikornuat uterus, Endometrial polip, Postmenapozal kanama


Endometrial Cancer in Bicornuate Uterus: Case Report

Osman Türkmen1, Oben Esra Tutar1, Günsu Kimyon1, Mehmet Çelik1, Alper Karalök1, Heyecan Ökten2, Taner Turan1, Gökhan Tulunay1
1Gynecologic Oncology Division, Etlik Zubeyde Hanim Women’s Health Teaching And Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department Of Pathology, Etlik Zubeyde Hanim Women’s Health Teaching And Research Hospital, Ankara, Turkey

Endometrial carcinomas arising in a bicornuate uterus has been very rarely reported before. Our case report has been identified in 75-year-old patient with postmenopausal bleeding. Unlike previously reported cases, our case showed endometrial carcinoma in one horn and endometrial polyp in the other horn of bicornuate uterus, both of which are among the causes of postmenopausal bleeding.

Keywords: Endometrial cancer, Uterus bicornuate, Endometrial polyp, Postmenopausal bleeding


Osman Türkmen, Oben Esra Tutar, Günsu Kimyon, Mehmet Çelik, Alper Karalök, Heyecan Ökten, Taner Turan, Gökhan Tulunay. Endometrial Cancer in Bicornuate Uterus: Case Report. Acta Oncol Tur.. 2017; 50(1): 66-68

Sorumlu Yazar: Oben Esra Tutar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale