ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Nanokorlar: Tanı ve Tedaviye Yönelik Antikor Fragmanları [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2018; 51(2): 240-250 | DOI: 10.5505/aot.2018.28190

Nanokorlar: Tanı ve Tedaviye Yönelik Antikor Fragmanları

Nihal Karakaş, İrem Öztürk, Serkut Tosyalı, Sadık Bay
İstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı ve Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları Merkezi (REMER), İstanbul, Türkiye

Nanokorlar, bilinen en küçük ve fonksiyonel antikor fragmanlarıdır. Sadece iki ağır zincirden oluşan antikorların (heavy chain only antibodies; HcAb) antijen bağlama bölgesi “nanokor” (nanobody) olarak adlandırılmıştır. Böylelikle bütün bir antikor kadar fonksiyonel olan ve sadece ağır zincirden oluşan (variable domain of the heavy chain of HcAb; VHH) en küçük antikor fragmanı tanımlanmıştır. Nanokorlar, antikorların ulaşamadığı cep bölgelere dahi bağlanabilen en küçük fonksiyonel antikor fragmanları olmaları, immün tepkimelere yol açmamaları ve görüntülemede diğer antikorlara nazaran daha iyi sonuç vermeleri sebebiyle son yıllarda kanser, enfeksiyon, enflamasyon ve nörodejeneratif hastalıklar başta olmak üzere pek çok hastalığa yönelik tanı ve tedavi amaçlı araştırmalarda kullanılmaya başlanmıştır. Vücut sıvılarında bulunmasının yanında prokaryotik ve ökaryotik canlılarda kolayca üretilebildiği için nanokorlar, rekombinant proteinler olarak da elde edilebilmektedir. Bunun yanında, nanokorlara entegre edilerek terapötik moleküller geliştirilmekte ve bu çalışmalarla birlikte nanokorlar, hedefe yönelik tedavi yaklaşımları için yeni perspektifler sunmaktadır. Ayrıca nanokorlara özel görüntüleme ajanları bağlanarak, tanı amaçlı moleküller de oluşturulmaktadır. Nanokorların biyosensör olarak kullanılmasına ilişkin sürdürülen çalışmalar ise in vivo görüntüleme için yeni araçlar geliştirilmesine olanak sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Nanokor, antikor, tanı ajanları, terapötikler, moleküler görüntüleme

Nanobodies: Diagnostic and Therapeutic Antibody Fragments

Nihal Karakaş, İrem Öztürk, Serkut Tosyalı, Sadık Bay
Istanbul Medipol University, School of Medicine, Department of Medical Biology and Regenerative and Restorative Medicine Research Center, Istanbul, Turkey

Nanobodies are the smallest and functional antibody fragments ever known. Antigen-binding region of antibodies composed of two heavy chains only (heavy chain only antibodies; HcAb) is termed as “nanobody”. Thus, the smallest antibody fragment that is as functional as a whole antibody and comprises of only heavy chains has been identified. Recently, nanobodies have been used in the diagnosis and treatment of numerous diseases including especially cancer, infection, inflammation, and neurodegenerative diseases since they are the smallest functional antibody fragments, do not lead immunological reactions, have better imaging capacities than other antibodies. Beside residing in body fluids, nanobodies can be engineered as recombinant proteins since they can be easily produced in both prokaryotic and eukaryotic organisms. Furthermore, several therapeutic molecules integrated to nanobodies have been developed and in the light of these studies, nanobodies provide new perspectives to targeted therapy approaches. In addition to that, nanobodies can be served as diagnostic molecules upon modification with imaging agents. Ongoing research about the use of nanobodies in biosensor development is another promising area that allow the development of new tools for in vivo imaging.

Keywords: Nanobody, antibody, diagnostic agents, therapeutics, molecular imaging

Nihal Karakaş, İrem Öztürk, Serkut Tosyalı, Sadık Bay. Nanobodies: Diagnostic and Therapeutic Antibody Fragments. Acta Oncol Tur.. 2018; 51(2): 240-250

Sorumlu Yazar: Nihal Karakaş, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale