ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder


Lenfoma tanılı hastada idiyopatik intrakranial hipertansiyonun Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2017; 50(1): 63-65 | DOI: 10.5505/aot.2017.19480  

Lenfoma tanılı hastada idiyopatik intrakranial hipertansiyonun Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları

Burcu Şahin1, Elif Aktaş1, Ali Hakan Kaya2, Bilgin Kadri Arıbaş1
1Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü
2Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği

İntrakranial hipertansiyonla komplike olan lenfoma tanılı 41 yaşındaki kadın hastanın MR bulgularını sunuyoruz. Bizim olgumuzda baş ağrısı ve görme bulanıklığı olması üzerine yapılan göz muayenesinde papil ödemle birlikte normal görme keskinliği saptanmıştır. Kranial ve orbita MRG sinde empty sella, optik sinirde tortiozite, skleral düzleşme, optik disk düzeylerinde protrüzyon, optik sinir etrafında artmış BOS izlenmiştir. MR venografisinde sağ sigmoid sinüste fokal bir alanda sinyal kaybı izlenmiş olup tromboza ait olabileceği düşünülmüştür. Olgumuzun MR bulguları eşliğinde intrakranial hipertansiyonun MR bulgularını sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: intrakraniyal, hipertansiyon, psödotümör serebri, manyetik rezonans görüntüleme


Magnetic Resonance Imaging findings of idipathic intracranial hypertension in a lymphoma patient

Burcu Şahin1, Elif Aktaş1, Ali Hakan Kaya2, Bilgin Kadri Arıbaş1
1Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training and Research Hospital, Radiology Clinic
2Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training and Research Hospital, Hematology Clinic

We herein report MR findings in a case of lymphoma complicated with intracranial hypertension in a 41 year old woman. Our patient presented with headache and blurred vision. Ophthalmic examination revealed normal visual acuity (20/20) in both eyes with papilledema. We saw empty sella, optic nerve tortuosity, scleral flattening, optic nerve head protrusion, increased perioptic cerebrospinal fluid on brain and orbit magnetic resonance imaging. Magnetic resonance venography of the brain showed lack of flow in the right sigmoid dural sinuses suggestive of venous thrombosis. We aim to present intracranial hypertension MR features with our patient's MRI findings.

Keywords: intracranial, hypertension, pseudotumor cerebri, magnetic resonance imaging


Burcu Şahin, Elif Aktaş, Ali Hakan Kaya, Bilgin Kadri Arıbaş. Magnetic Resonance Imaging findings of idipathic intracranial hypertension in a lymphoma patient. Acta Oncol Tur.. 2017; 50(1): 63-65

Sorumlu Yazar: Burcu Şahin, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale