ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Meme Kanserli Hastada İzole Dural-Kalvaryal Metastaz: Olgu Sunumu [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2015; 48(2): 90-92 | DOI: 10.5505/aot.2015.18291

Meme Kanserli Hastada İzole Dural-Kalvaryal Metastaz: Olgu Sunumu

Bülent Kaya, Fatih Erdi, Fatih Keskin, Yaşar Karataş, Emir Kaan İzci, Gökhan Toğuşlu
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Nöroşirurji Ana Bilim Dalı, Konya

Literatürde malign neoplazmların dural metastazları ile ilgili az bilgi bulunmaktadır. Kesin etyopatogenezleri ve tedavi stratejileri tartışmalıdır. Dura matere en sık metastaz meme kanserinden olmaktadır. 41 yaşında bayan hasta kliniğimize baş ağrısı ve sol parietalde şişlik şikayeti ile başvurdu. Hasta 3 yıl önce infiltratif duktal kanser nedeni ile opere edilmişti. Sol kalvaryal ve dura metastazı tespit edildi ve sol parietal kraniotomi ile cerrahi rezeksiyon uygulandı. Hasta operasyondan sonra tüm beyin radyoterapi aldı. Bu yazıda kafatası ve duraya metastaz yapan bir kanser vakasını ve bu nadir hastalığın ana özelliklerini tartıştık.

Anahtar Kelimeler: Dura, Metastaz, Kalvaryum, Meme, Kanser

Isolated Dural and Calvarial Metastasis in a patient with Breast Carcinoma: a Case Report

Bülent Kaya, Fatih Erdi, Fatih Keskin, Yaşar Karataş, Emir Kaan İzci, Gökhan Toğuşlu
Necmettin Erbakan University, Meram Faculty Of Medicine, Department Of Neurosurgery, Konya, Turkey

There is little information about the dural metastasis of malign neoplasms in the literature. The exact ethiopathogenesis and treatmentstrategies are contraversial. The most common site for breast cancer metastasis is dura matter. Forty one years old female patient admitted to our clinic with headache and left parietal swellingcomplaints. The patient was operated due to infiltrative ductal cancer three years ago. A left parietal calvarial and dural metastasis determined and surgically resected via left parietal craniotomy. The patient underwent whole brain radiotherapy after this operation. In this report we present an unusual case of cancer metastasis to the skull and dura and discuss the main features of this disease.

Keywords: Dura, Metastasis, Calvarium, Breast, Cancer

Bülent Kaya, Fatih Erdi, Fatih Keskin, Yaşar Karataş, Emir Kaan İzci, Gökhan Toğuşlu. Isolated Dural and Calvarial Metastasis in a patient with Breast Carcinoma: a Case Report. Acta Oncol Tur.. 2015; 48(2): 90-92

Sorumlu Yazar: Fatih Erdi, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale