ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder


Ekstraskeletal Osteosarkom: Olgu Sunumu [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2011; 44(2-3): 21-24 | DOI: 10.5505/aot.2011.17363  

Ekstraskeletal Osteosarkom: Olgu Sunumu

Fisun Ardıç Yükrük1, Fatma Markoç1, Ayşe Şerife Salan Berkel2, Elife Aktaş3
1Dr. A. Y. Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
2Mersin Toros Devlet Hastanesi, Mersin, Türkiye
3Adana Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,patoloji Kliniği, Adana, Türkiye

Extraosseöz osteosarkom (ESOS), yumuşak dokunun osteoid, kemik ya da kondroid materyal üreten malign mezenkimal neoplazmı olarak tanımlanan nadir görülen tümörüdür. Tüm yumuşak doku sarkomlarının %1.2’sini (1), tüm osteosarkomların ise %4’inden azını oluşturur (2,13). Tümör temel olarak retroperiton ve ekstremitelerin yumuşak dokusunda görülür ve kemik ya da periosteum ile ilşkisi yoktur. Kemiğin osteosarkomu ilk iki dekatta görülmesine karşın, ESOS 40 yaşın üzerindeki hastalarda görülür. Meme, deri, mesane, akciğer ve mediasten, dil, spermatik kord ve penis, cerebrum, kolon ESOS’un bildirilmiş olağandışı lokalizasyonlarıdır (3-12).Sunulan olguda histopatolojik olarak epiteloid ve iğsi hücrelerin arasında fokal olarak osteoid üretimi nedeniyle ESOS tanısı verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: osteosarkom, ekstraosseöz


Extraskeletal Osteosarcoma: A Case Report

Fisun Ardıç Yükrük1, Fatma Markoç1, Ayşe Şerife Salan Berkel2, Elife Aktaş3
1Dr. A. Y. Ankara Oncology Training And Research Hospital, Department Of Pathology, Ankara, Turkey
2Mersin Toros Hospital, Mersin, Türkiye
3Adana Numune Training And Research Hospital, Department Of Pathology, Adana, Turkey

Extraskeletal osteosarcoma is a rare high grade malign mesenchymal tumor with osteoid, bone and chondroid matrix.It accounts for 1.2 % (1)of all soft tissue tumors and less than 4 % of osteosarcomas (2,13).The tumor occurs principally in soft tissue of retroperitoneum and extremities without any attachment to the underlying bone and periosteum.In contrast to the other subtypes of osteosarcoma which is seen in the first two decades, ESOS most commonly occurs in patients over 40 years old. Breast, skin, bladder, lung and mediastinum, tongue, spermatic cord and penis, cerebrum and colon are other extraordinary localisations of ESOS (3-12).Histopathologically the tumor showed proliferation of epithelioid and spindle shaped tumor cells focally forming lace like osteoid material. Therefore, a definite diagnosis of ESOS was made.

Keywords: osteosarcoma, extraskeletal


Fisun Ardıç Yükrük, Fatma Markoç, Ayşe Şerife Salan Berkel, Elife Aktaş. Extraskeletal Osteosarcoma: A Case Report. Acta Oncol Tur.. 2011; 44(2-3): 21-24

Sorumlu Yazar: Fisun Ardıç Yükrük, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale