ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
COVID-19 Pandemisi Sürecinde Meme Radyolojisi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2020; 53(3): 547-550 | DOI: 10.5505/aot.2020.13540

COVID-19 Pandemisi Sürecinde Meme Radyolojisi

Irmak Durur Subasi
İstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye.

Meme kanseri taramasının en önemli amacı, kanserin erken evrede yakalanarak meme kanserine bağlı ölümlerin azaltılmasıdır. COVID-19 salgını, hastaların ve sağlık çalışanlarının sağlık durumu ile ilgili acil bir sorun olarak kısa bir süre önce dünya gündemini ve genel kaygıları değiştirmiştir. Hala meme taramanın amacı mortaliteyi azaltmaktır; ancak bunun COVID-19 (SARS-COV-2) kaynaklı ölümlere neden olmaması için ayrıntılı rehberler oluşturulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: biyopsi, mamografi, meme ultrasonografisi, SARS-COV-2

Breast Radiology Practices During The Covid-19 Pandemic

Irmak Durur Subasi
Istanbul Medipol University, Faculty of Medicine, Department of Radiology, Istanbul, Turkey.

The most important goal of breast cancer screening is to detect cancer at an early stage and reduce deaths due to breast cancer. The COVID-19 pandemic has recently changed the world agenda and general concerns as an urgent issue regarding the health status of patients and healthcare workers. Still, the goal of breast screening is to reduce mortality; However, detailed guidelines should be created so that this does not cause deaths from COVID-19 (SARS-COV-2).

Keywords: biopsy, breast ultrasonography, mammography, SARS-COV-2

Irmak Durur Subasi. Breast Radiology Practices During The Covid-19 Pandemic. Acta Oncol Tur.. 2020; 53(3): 547-550

Sorumlu Yazar: Irmak Durur Subasi, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale