ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder


İnsidental olarak saptanan rektum nöroendokrin tümörü: Olgu sunumu [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2017; 50(1): 81-84 | DOI: 10.5505/aot.2017.13007  

İnsidental olarak saptanan rektum nöroendokrin tümörü: Olgu sunumu

Orhan Üreyen1, Enver İlhan1, Uğur Gökçelli1, Enver Vardar2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Division A
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Departmanı

Nöroendokrin Tümörler (NET) kromaffin benzeri hücrelerden köken alır. Nadiren görülürler, vücudun herhangi bir yerini tutabilirler. Görüldükleri bölgeye ve organa göre farklı klinik ile ortaya çıkarlar. Çoğunlukla benign seyirlidirler ancak agresif de seyredebilirler. Rektal NET ler %90 oranında asemptomatik olup insidental olarak kolonoskopi esnasında saptanırlar. Burada Fournier Gangreni nedeniyle ostomi açılan ve ostomisinin kapatılması öncesinde rutin uyguladığımız kolonoskopi esnasında rektumda saptanan nöroendokrin tümör (NET G1) olgusunu sunduk.

Anahtar Kelimeler: Nöroendokrin tümör, kolonoskopi, rektum


Neuroendocrine tumor of the rectum detected incidentally: A case report

Orhan Üreyen1, Enver İlhan1, Uğur Gökçelli1, Enver Vardar2
1University of Health Sciences, Izmir Bozyaka Training and Research Hospital, Department of General Surgery, Division A
2University of Health Sciences, Bozyaka Izmir Training and Research Hospital, Department of Pathology

Neuroendocrine tumors (NET) are originated from chromaffin-like cells. They are rarely seen anywhere in the body and they occur with many different clinical situations by regions and organs where they appear. They are mostly benign but they can be aggressive. Rectal NETs are asymptomatic 90% and they are detected incidentally during colonoscopy. We presented a case that was opened ostomy for fournier’s gangrene and diagnosed NET during routine colonoscopy, before the closing ostomy.

Keywords: neuroendocrine tumor, colonoscopy, rectum


Orhan Üreyen, Enver İlhan, Uğur Gökçelli, Enver Vardar. Neuroendocrine tumor of the rectum detected incidentally: A case report. Acta Oncol Tur.. 2017; 50(1): 81-84

Sorumlu Yazar: Orhan Üreyen, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale